Arbitraż

17.02.2021

Co to jest arbitraż?

Arbitraż to kupno i sprzedaż składnika aktywów w celu skorzystania z różnicy w cenie składnika aktywów między rynkami. Jest to handel, który przynosi zyski dzięki wykorzystaniu różnic cen identycznych lub podobnych instrumentów finansowych na różnych rynkach lub w różnych formach. Arbitraż istnieje w wyniku nieefektywności rynku i dlatego nie istniałby, gdyby wszystkie rynki były doskonale wydajne.

Kluczowe wnioski
 • Arbitraż to rodzaj handlu, w którym papier wartościowy, waluta lub towar są prawie jednocześnie kupowane i sprzedawane na różnych rynkach.
 • Celem arbitrażu jest wykorzystanie różnicy cen dostępnych dla tego samego instrumentu finansowego oferowanego na różnych giełdach.Arbitraż jest legalny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale jest również uważany za przydatny na rynkach, ponieważ pomaga promować efektywność rynku, a także zapewnia płynność w handlu.Zrozumieć arbitraż

  Do arbitrażu dochodzi wtedy, gdy papier wartościowy jest kupowany na jednym rynku i jednocześnie sprzedawany na innym rynku po wyższej cenie, a zatem uznawany jest za wolny od ryzyka zysk dla przedsiębiorcy. Arbitraż zapewnia mechanizm gwarantujący, że ceny nie odbiegają znacząco od wartości godziwej przez długi czas. Wraz z rozwojem technologii niezwykle trudno jest czerpać korzyści z błędów cenowych na rynku. Wielu traderów ma skomputeryzowane systemy handlowe ustawione tak, aby monitorować wahania podobnych instrumentów finansowych. Wszelkie nieefektywne konfiguracje cen są zwykle podejmowane szybko, a okazja jest często eliminowana w ciągu kilku sekund. Arbitraż jest niezbędną siłą na rynku finansowym.

  Aby dowiedzieć się więcej o tej koncepcji i różnych rodzajach arbitrażu, przeczytaj artykuł Handel kursami z arbitrażem.

  Prosty przykład arbitrażu

  Jako prosty przykład arbitrażu rozważ następujące. Akcje Spółki X są notowane po 20 USD na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE), podczas gdy w tym samym momencie na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (LSE) cena wynosi 20,05 USD. Inwestor może kupić akcje na NYSE i natychmiast sprzedać te same akcje na LSE, uzyskując zysk w wysokości 5 centów na akcję. Przedsiębiorca może nadal wykorzystywać ten arbitraż do czasu, gdy specjalistom na NYSE zabraknie zapasów akcji Spółki X lub do czasu, gdy specjaliści z NYSE lub LSE dostosują swoje ceny, aby wyeliminować okazję.

  Rodzaje arbitrażu obejmują między innymi ryzyko, handel detaliczny, zamienne, negatywne, statystyczne i trójkątne.

  Skomplikowany przykład arbitrażu

  Chociaż nie jest to najbardziej skomplikowana strategia arbitrażu w użyciu, ten przykład arbitrażu trójkątnego jest bardziej złożony niż powyższy przykład. W arbitrażu trójkątnym trader konwertuje jedną walutę na inną w jednym banku, zamienia drugą walutę na inną w drugim banku, a na koniec konwertuje trzecią walutę z powrotem na oryginalną w trzecim banku. Ten sam bank miałby wydajność informacyjną, aby zapewnić, że wszystkie jego kursy walutowe były wyrównane, co wymagałoby wykorzystania różnych instytucji finansowych do tej strategii.

  Na przykład załóżmy, że zaczynasz od 2 milionów dolarów. Widzisz, że w trzech różnych instytucjach natychmiast dostępne są następujące kursy wymiany walut:

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy