Co robić, gdy ktoś umiera: akcje i inwestycje

17.02.2021
Category: Jeśli Jednak

Jednym z rodzajów majątku finansowego, który zwykle przechodzi z jednej osoby na drugą w przypadku śmierci, są akcje, obligacje i inne rodzaje inwestycji na rynku pieniężnym. Dobrą wiadomością na temat tego rodzaju nieruchomości jest to, że prawie zawsze jest to dokonywane przez osoby, które poświęcają czas i wysiłek na planowanie finansowe, planowanie nieruchomości i inne długoterminowe cele. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że istnieje wola i podjęto kroki w celu ułatwienia beneficjentom uzyskania kontroli.

Jednak ponieważ śmierć może być tak nagła i nieoczekiwana, nie zawsze tak jest. Jak w każdej sytuacji, w której zmarły pozostawia po sobie majątek, który musi przejść test spadkowy, przed uwolnieniem wszystkich środków należy podjąć pewne kroki. Jeśli Twoja ukochana osoba miała portfel akcji lub współpracowała z doradcą finansowym przy tworzeniu długoterminowych planów inwestycyjnych, możesz chcieć mieć pewność co do swoich praw i obowiązków dotyczących tego, co zrobić z akcjami i inwestycjami, gdy ukochana osoba umrze.

Podstawy akcji i obligacji

Zarejestrowane akcje i obligacje są przywiązane do właściciela konkretnego. Aby ułatwić firmom śledzenie, kim są ich akcjonariusze, akcje imienne wymagają, abyś zarejestrował swoje imię i nazwisko oraz adres, co pozwoli firmie na łatwe dotarcie do Ciebie. Obligacje na okaziciela mają podobne, ale mniej rygorystyczne wymagania. Zamiast należeć do konkretnej osoby, zawierają słowa „na okaziciela lub „posiadacza i mogą być sprzedawane lub przenoszone przy minimalnej ingerencji firmy lub rządu.

Część naszej trwającej serii:

W dzisiejszym świecie biznesu i finansów prawie wszystkie akcje i obligacje są zarejestrowane, ponieważ są one bezpieczniejsze i zmniejszają odpowiedzialność posiadacza. Jednak chociaż sprawia to, że biznes przebiega nieco sprawniej, może to stwarzać przeszkody po śmierci ukochanej osoby. Dzieje się tak, ponieważ aby wyciągnąć jakiekolwiek pieniądze z zapasów lub po prostu przenieść prawo własności na siebie, konieczne jest najpierw okazanie dowodu śmierci i prawa do czynów.

Wszelkie obligacje lub akcje sprzedane po 1982 r. Zostaną zarejestrowane, ponieważ wtedy Stany Zjednoczone ustanowiły prawo, aby zostały sporządzone w ten sposób. Jeśli jednak zmarły zachował starsze dokumenty (a czasami się to zdarza), możesz całkowicie uniknąć rejestracji, chociaż pieniądze nadal będą podlegać podatkowi od spadku.

Jak przenieść akcje imienne lub obligacje

W większości przypadków istnieje agent transferowy, który może współpracować z wykonawcą nieruchomości lub z Tobą, aby złożyć wszystkie niezbędne dokumenty w celu przeniesienia akcji lub obligacji. (Agent transferowy jest firmą lub osobą fizyczną upoważnioną przez korporację do przenoszenia zapasów między posiadaczami). Transfer ten musi nastąpić, zanim zapasy staną się prawnym posiadaniem, zgodnie z testamentem, i możesz nie być w stanie uzyskać natychmiastowego dostępu do akcje lub obligacje do czasu przejęcia spadku.

Istnieją wyjątki dotyczące przeniesienia i spadku, ale wymaga to podjęcia kilku kroków przed śmiercią ukochanej osoby.

Wyjątek nr 1: jeśli jesteś małżonkiem zmarłego, zaświadczenia mogą być wymienione jako wspólna własność, podobnie jak wspólne konto bankowe lub hipoteka. Pozwala to pozostałemu przy życiu małżonkowi po prostu przedstawić akt zgonu, aby zachować wyłączną własność akcji lub obligacji.

Wyjątek # 2: W prawie wszystkich stanach (wyjątkami są Luizjana i Teksas), możesz wskazać beneficjenta swoich akcji, obligacji lub konta maklerskiego w przypadku swojej śmierci. W ten sposób transfer jest już w połowie zakończony, a wystarczy dowód zgonu (zmarłego) oraz dowód tożsamości (beneficjenta). Jedną z najlepszych rzeczy w tym jest to, że w ten sposób można uniknąć spadku. Należy jednak zauważyć, że niektórzy brokerzy mogą nie świadczyć tej usługi; jeśli jest to dla Ciebie ważne, współpracuj z firmą finansową, która współpracuje z opcją przeniesienia na akcje na wypadek śmierci.

Inne kwestie dotyczące akcji i obligacji

W przypadku, gdy zmarły ma spadek w spadku (okres zawieszenia spadku, w którym wszystkie ustalenia finansowe są dokonywane przez Wykonawcę spadku i wierzycieli zmarłego), może nie być konieczne przeniesienie akcji w ogóle, ponieważ można je wykorzystać na pokrycie wydatków majątkowych. W końcu, chyba że jesteś bezpośrednim beneficjentem lub współmałżonkiem, wszelkie pozostałe pieniądze nie należą do Ciebie, dopóki nie zostaną spłaceni wierzyciele.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​większość firm maklerskich i doradców finansowych ma doświadczenie i przeszkolenie w przenoszeniu akcji lub obligacji po śmierci. A ponieważ akcje mogą należeć do osoby przez lata, a nawet dziesięciolecia, zmarły może mieć bardzo dobre relacje z brokerem, który dostosuje się do Twoich potrzeb.

Nasz ostatni post z tej serii ukaże się w czwartek 3 lutego 2011 roku i będzie dotyczył tego, co zrobić z ubezpieczeniem na życie bliskiej osoby.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy