Co to jest dobra ocena kredytowa?

17.02.2021

Wydaje się, że koncepcja oceny zdolności kredytowej jest pełna mitów i nieporozumień. W tym artykule omówimy te mity i wyjaśnimy, co decyduje o dobrej zdolności kredytowej, jak ją podnieść, a czego unikać przy ustalaniu dobrej zdolności kredytowej. Określimy, czym właściwie jest dobra zdolność kredytowa i jak możesz ją podnieść w najbardziej bezpośredni sposób.

Czym w ogóle są oceny zdolności kredytowej?

System punktacji kredytowej stanowi podstawę biznesu i finansów w USA. Jest to podstawowy sposób określenia, na ile wiarygodna jest osoba lub firma. Bez tego systemu ustalenie, komu pożyczyć kapitał, byłoby prawie niemożliwe. Pożyczkodawcy potrzebują sposobu na ocenianie kandydatów.

Oceny kredytowe służą do ubiegania się o wszelkiego rodzaju pożyczki, a także o kredyty hipoteczne. O tym, czy dostaniesz pożyczkę, decyduje nie tylko ocena kredytowa, ale także najważniejsza stopa procentowa oraz łączna kwota, jaką zapłacisz za pożyczkę. Im lepsza zdolność kredytowa, tym niższe stawki. Możesz również skorzystać z przyspieszonego procesu kredytowego z lepszą zdolnością kredytową.

Obywatele amerykańscy muszą zaciągać pożyczki z różnych powodów – studiując na uniwersytecie, kupując samochód, rozpoczynając działalność gospodarczą itp. Bez dobrej oceny kredytowej mogą nie mieć dostępu do tych podstawowych funkcji . Niektórzy pracodawcy sprawdzają nawet Twoją historię kredytową, aby sprawdzić, czy pasujesz do tej roli, a firmy ubezpieczeniowe prawie zawsze sprawdzają ją podczas oceny wniosku. Najważniejsze jest to, że każdy potrzebuje zdolności kredytowej i lepiej mieć dobrą.

Jak obliczane są wyniki kredytowe?

W USA istnieją dwa główne systemy oceny zdolności kredytowej –FICOiVantageScore.W większości przypadków wystarczy znać te dwa elementy. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele podkategorii tych systemów punktacji i są one regularnie aktualizowane.

Każda z tych głównych instytucji kredytowych ma swoje indywidualne kryteria oceny zdolności kredytowej. Może to być trochę skomplikowane, ale kiedy zrozumiesz podstawy, możesz podnieść swojązdolnośćkredytową, o ile jesteścierpliwyiwytrwały.

Istnieją również trzy agencje informacji kredytowej, które różnią się od systemów oceny zdolności kredytowej. Trzy główne agencje informacji kredytowej to:

 1. Experian – Sprawdź swoją zdolność kredytową w Experian
 2. EquifaxTransUnionWięcej szczegółów na temat tych agencji kredytowych podano poniżej. Ale mają dane o setkach milionów Amerykanów i używają tych danych do obliczania zdolności kredytowej. Każde z tych biur informacji kredytowej będzie miało inne informacje na temat każdej osoby lub firmy. Twoja ocena kredytowa może się zmieniać w czasie, w zależności od danych, które biura informacji kredytowej mają na Twój temat, zgodnie z raportami podmiotów komercyjnych i federalnych.

  Czynniki wpływające na zdolność kredytową

  Na daną zdolność kredytową wpływa wiele czynników. Obejmują one:

  Twoja historia płatności (nieodebrane w stosunku do terminowych płatności) Całkowita kwota niespłaconego zadłużenia Twój wskaźnik wykorzystania kredytu Liczba posiadanych rachunków kredytowych Różne rodzaje posiadanych kredytów Całkowity wiek Twoich rachunków To są podstawowe i najważniejsze kryteria. Ale musisz pamiętać, żenajważniejsza jest historia płatności.Pożyczkodawcy chcą wiedzieć, czy wszystkie płatności dokonujesz na czas. To pokazuje, że nawet jeśli masz dużą liczbę rachunków i ogromne zadłużenie, nadal masz możliwość dokonywania płatności. I to właśnie uwielbiają instytucje finansowe – jesteś zadłużony, ale mimo to dokonujesz płatności. Zarówno FICO, jak i VantageScore stwierdziły, że historia płatności jest najważniejszym kryterium oceny zdolności kredytowej.

  Oczywiście brane są pod uwagę również inne czynniki. Możesz mieć 100% historię płatności z 12-miesięcznej pożyczki w wysokości 5000 USD. Nie ma tu wystarczających danych, a Twój wynik płatności nie może być bardzo wysoki przy tak krótkim okresie. Nie bez znaczenia jest równieżwskaźnik wykorzystania kredytu, który stanowi ponad 30% oceny. Jest to suma Twojego całkowitego dostępnego kredytu. Jeśli więc masz limit kredytowy w wysokości 1000 USD i dług w wysokości 500 USD w tej linii, wskaźnik wykorzystania kredytu wynosi 50%. Jest to jeden z powodów, dla których możesz nie chcieć ślepo zamykać swoich kart kredytowych.

  Co więcej, tylko dlatego, że masz historię dokonywania płatności na czas, nie oznacza, że ​​pozostaniesz wypłacalny na zawsze. Instytucje pożyczkowe zawsze starają się zarządzać ryzykiem i unikać wydarzeń związanych z czarnymi łabędziami.

  Co to jest FICO Score?

  FICO („The Fair Isaac Corporation) jest z dużym marginesem najpowszechniej stosowanym ze wszystkich systemów oceny zdolności kredytowej. Według strony internetowej FICO ten system punktacji jest stosowany w 90% wszystkich decyzji kredytowych przez największych pożyczkodawców. Działa od lat pięćdziesiątych XX wieku i ma coś w rodzaju monopolu na rynku.

  FICO pobiera dane z 3 biur kredytowych, a następnie przypisuje oceny kredytowe. Przeprowadza obliczenia na danych z przeszłości, aby wygenerować odpowiedni poziom ryzyka dla każdego pojedynczego podmiotu i określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że każda osoba spłaci pożyczkę w terminie. Pamiętaj, instytucje pożyczkowe szukają tylko jednego – oceny prawdopodobieństwa spłaty pożyczki. To gra statystyki i prawdopodobieństwa. Zgodnie z systemem punktacji kredytowej FICO, dobra ocena kredytowa wynosi 670 i więcej.

  VantageScore został faktycznie opracowany przez 3 główne biura kredytowe. System punktacji kredytowej w VantageScore różni się znacznie od systemu FICO i wynosi od 300 do 850. Jednak nadal istnieje 5 głównych kategorii oceny aplikacji – „Bardzo słaba, „Zła, „Dostateczna, „Dobra, Świetny’. Około 60% obywateli USA z oceną kredytową ma ocenę „dostateczną lub lepszą w serwisie VantageScore.

  Poniżej znajduje się tabela z systemem ratingów kredytowych VantageScore w przedziale od 300 do 850 (podobnie do FICO). Różni się to od starszych wersji, które wahały się od 501 do 990. Podobnie jak FICO, VantageScore stale aktualizuje swój system. VantageScore Klasyfikacja % ludzi Opis 300 – 499Bardzo ubogi5%Ryzykowni wnioskodawcy, którzy prawdopodobnie nie zostaną zatwierdzeni do kredytu 500 – 600Ubogi21%Kredytobiorcy subprime, którzy otrzymają pożyczki na stromych warunkach 601 – 660Targi13%Średnia lub nieco powyżej średniej wnioskodawców, którzy zostaną zatwierdzeni dla większości pożyczek z rozsądnymi stopami 661 – 780Dobry38%Będą się kwalifikować do praktycznie wszystkich pożyczek o bardzo dobrych oprocentowaniu 781 – 850Świetny23%Najbardziej wiarygodni wnioskodawcy, w przypadku których jest bardzo mało prawdopodobne, że przegapią pojedynczą płatność lub popadną w zwłokę.Chociaż FICO jest zdecydowanie najbardziej dominującym systemem punktacji, popularność VantageScore rośnie. Został zaprojektowany specjalnie, aby rzucić wyzwanie FICO i jej monopolowi na rynku. Czynniki wpływające na system oceny VantageScore 3.0 przedstawiono poniżej .

  Główne różnice między Vantage Score a FICO

  Istnieje zbyt wiele różnic między metodologiami punktacji VantageScore i FICO, aby szczegółowo omówić, ale omówimy niektóre z głównych różnic, aby zobaczyć, jak każdy z nich indywidualnie oblicza oceny kredytowe.

  Podczas gdy FICO oblicza łącznie 5 kategorii, VantageScore oblicza 6. Nie ma już różnic w modelu całkowitego zasięgu, a VantageScore migruje do modelu FICO w zakresie od 300 do 850. Wcześniejsze wersje VantageScore używały zakresu od 501 do 990. VantageScore również zrezygnował z ocen listowych w swojej trzeciej wersji.

  VantageScore różni się teraz znacznie od FICO dzięki najnowszej aktualizacji do VantageScore 4.0. Nie podaje już wartości procentowych dotyczących wagi każdej kategorii. Poniżej przedstawiono zestawienia najpopularniejszych (nie najnowszych) wersji kredytów:

  Wynik FICO 8
 3. Historia płatności (35%)
 4. Całkowity dług (30%)Długość historii kredytowej (15%)Rodzaj alokacji kredytu (10%)Nowe środki i zapytania (10%)VantageScore 3.0
 5. Historia płatności (40%)
 6. Wiek kredytu i rodzaj kredytu (21%)Wykorzystanie kredytu (20%)Całkowite wykorzystanie kredytu (11%)Najnowsze zachowania i zapytania (5%)Dostępny kredyt (3%)Należy jednak pamiętać, że VantageScore ma teraz czwartą wersję (4.0). Zrezygnowali z przypisywania wartości procentowych do każdej kategorii i zredukowali łączną liczbę kategorii do 5. Poniżej przedstawiono wagi programu VantageScore 4.0:

  1. Niezwykle wpływowy: całkowite wykorzystanie kredytu, saldo i dostępny kredyt.
  2. Wysoce wpływowy: mieszanka kredytów i doświadczenie.Umiarkowanie wpływowe: historia płatności.Mniej wpływowy: wiek historii kredytowej.Mniejszy wpływ: nowe konta.To sprawia, że ​​ludziom trudniej jest zrozumieć, czym naprawdę są oceny VantageScore 4.0. Łączy też wiele kategorii. Na przykład „Dostępny kredyt (wcześniej ważony jako 3%) jest mieszany z „Całkowitym wykorzystaniem kredytu (wcześniej ważony jako 11%) i „Saldo (bez podania wartości procentowej). Podobnie jak FICO 9, większość pożyczkodawców w rzeczywistości nie korzysta jeszcze z VantageScore 4.0.

   Zrozumienie raportów kredytowych

   Jeśli chcesz podnieść swoją zdolność kredytową, na pewno będziesz chciał poprosić o raport kredytowy od każdej z 3 agencji sporządzających sprawozdania kredytowe. Możesz to zrobić za darmo i bez wpływu na ocenę zdolności kredytowej. Ale co roku masz prawo tylko do jednego bezpłatnego raportu.

   Nazywa się to „miękkim dochodzeniem. Aby uzyskać informacje, jak otrzymać bezpłatny raport. Biuro informacji kredytowej wymieni 5 najbardziej oczywistych powodów, dla których Twój raport kredytowy nie jest wyższy, co jest bardzo przydatne dla osób próbujących zrozumieć swoje wyniki kredytowe.

   „Twarde zapytanie pojawia się, gdy częściej żądasz raportu kredytowego lub gdy pożyczkodawca pobiera raport kredytowy po złożeniu wniosku o pożyczkę. Niestety tutaj trzeba uważać. Może to mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową, choć skutki nie są ogromne. Pracodawcy i firmy ubezpieczeniowe mogą również ściągać trudne zapytania.

   Jeśli ubiegasz się o pożyczkę hipoteczną lub kartę kredytową, pożyczkodawca sprawdzi Twoją zdolność kredytową za pomocą twardego zapytania, chociaż można to zrobić tylko za Twoją zgodą. Powodem, dla którego twarde zapytanie może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową, jest to, że zazwyczaj oznacza to, że szukasz nowych rodzajów kredytów. Więc jeśli masz dużo trudnych zapytań, oznacza to, że otwierasz wiele nowych kont, co może wpłynąć na Twój wynik.

   Sprawdzone techniki zwiększania zdolności kredytowej

   Podniesienie zdolności kredytowej to nie fizyka jądrowa. Wszystko, co musisz zrobić, to dosłownie dokonać płatności na czas i spłacić całkowity niespłacony dług. Jednakzajmuje to trochę czasu.Dobrą strategią może być zaciągnięcie pojedynczej pożyczki i spłacanie na czas każdego miesiąca.

   Po mniej więcej roku Twoja zdolność kredytowa powinna wzrosnąć. Ale realistycznie rzecz biorąc, będziesz chciał mieć co najmniej 2 do 3 lat na dokonanie każdej płatności. Agencjom sprawozdającym będzie to wyglądać bardzo, bardzo dobrze. Nie ma w tym nic więcej – na przykład musisz terminowo spłacać rachunki za media, ponieważ można je uwzględnić.

   Pamiętaj, że najlepiej mieć co najwyżej jedno lub dwa konta kredytowe i skupić się na ich spłacie. Posiadanie zbyt wielu różnych rodzajów kredytów nie wygląda dobrze z perspektywy pożyczkodawców. Oni naprawdę szukają skoncentrowanej osoby z jednym lub dwoma rodzajami kredytu i długą historią dokonywania płatności na czas, za każdym razem.

   Możesz również rozważyć zakwestionowanie swojej zdolności kredytowej po otrzymaniu ich od biur informacji kredytowej. Według raportu Federalnej Komisji Handlu z 2012 roku ponad 25% obywateli USA znalazło w swoich raportach błędy, które mogą wpłynąć na ich wyniki. Aby zakwestionować błąd kredytowy, możesz skontaktować się z biurem informacji kredytowej pocztą lub online. Odpowiedź może zająć do 45 dni. Biuro musi dostarczyć wyniki dochodzenia wraz z bezpłatną kopią zaktualizowanego raportu kredytowego, jeśli wystąpił błąd.

   Zrozumienie wskaźnika wykorzystania kredytu

   Wskaźnik wykorzystania kredytu jest jednym z najmniej rozumianych (ale bardzo istotnych) czynników w ratingach kredytowych. Jest to wielkość Twojego całkowitego dozwolonego kredytu, którego używasz. Załóżmy na przykład, że masz łączny limit kredytowy w wysokości 20 000 USD na różnych kontach. Jeśli tego nie używasz, jest to zły znak.

   Jeśli używasz 20 000 $, jest to jeszcze gorszy znak. To pokazuje, że jesteś nadmiernie zależny od swojej karty, co wiąże się z wysokimi stawkami. Złota liczba jest często podawana na 30%, więc jeśli zużyjesz około 6000 USD i spłacisz je co miesiąc, Twoja zdolność kredytowa szybko wzrośnie.

   Każde posiadane konto kredytowe będzie miało swój własny, unikalny wskaźnik wykorzystania kredytu. Wskaźnik wykorzystania kredytu jest oparty wyłącznie na Twoim kredycie odnawialnym. Kredyt odnawialny to po prostu karty kredytowe i linie kredytowe. Dlatego kredytodawcy samochodowi i hipoteczni przykładają mniejszą wagę do wskaźnika wykorzystania kredytu. Biorą pod uwagę stosunek zadłużenia do dochodu, który oblicza, jaka część dochodu jest pokryta zadłużeniem.

   Obalanie mitów na temat wyników kredytowych

   Istnieje wiele mitów związanych z ocenami kredytowymi. Oto tylko niektóre z nich:

   Brak karty kredytowej zapewni lepszy kredyt – to nieprawda. Efektywne wykorzystanie kart kredytowych zwiększy Twoją zdolność kredytową. Zależy to od tego, czy spłacisz kredyt w terminie. Dochód jest powiązany z oceną kredytową – to nieprawda. Biura informacji kredytowej w rzeczywistości nie mają dostępu do Twojego rocznego dochodu, a całkowity roczny dochód nie ma żadnego wpływu na Twój wynik. Możesz przegapić płatność tu i tam – to nieprawda. Staraj się nigdy nie przegapić żadnej płatności. Jest to najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej. Bez kredytu nie da się dostać pożyczki ani karty kredytowej – to nieprawda. Jest wielu dostawców pożyczek i kart kredytowych dla osób bez kredytu. Jeśli nie masz kredytu, możesz również skorzystać z pomocy osoby podpisującej lub pożyczki zabezpieczonej. Zawsze dobrze jest zamknąć nieużywane konta – to nieprawda. Ale jest to też trochę skomplikowane.Zamknięcie rachunków kredytowych może pomóc w uzyskaniu zdolności kredytowej, ale wpływa również na współczynnik wykorzystania kredytu, co może obniżyć wynik. Wiek również jest czynnikiem, więc zamknięcie starego konta, które wydłuża historię kredytu, może nie być dobre. 6 rzeczy, które obniżają Twój wynik kredytowy (niezależnie od metodologii punktacji)

   Uzyskanie dobrego wyniku kredytowego jest w rzeczywistości o wiele prostsze niż się wydaje. Po prostu wyjmij jedno lub dwa konta kredytowe. Korzystaj z kont co miesiąc, ale tylko do około 30% maksymalnego wykorzystania. I dokonuj płatności za każdym razem. Następnie co roku pobieraj raport kredytowy i miej oko na błędy. Twój wynik wzrośnie.

   # 1 – Opóźnione opłacanie rachunkówPłacenie rachunków i całkowite wykorzystanie kredytu stanowią 65% całkowitej oceny kredytowej zgodnie z rankingami FICO. W przypadku innych rankingów liczby są podobne. Płacenie rachunków za późno jest głównym grzechem, jeśli chodzi o uzyskanie dobrej zdolności kredytowej. Mówi pożyczkodawcom, że jesteś niewiarygodny. Tak więc najważniejszym sposobem zniszczenia raportu kredytowego jest niezapłacenie rachunków w terminie.

   Skonfiguruj system, w którym spłacasz całkowitą kwotę zadłużenia każdego miesiąca. Skorzystaj z aplikacji, aby sprawdzić, ile jesteś winien i ustawić alert. Jest to obszar, w którymnaprawdęwarto się zorganizować. Słaba ocena kredytowa utrudni wszystkie twoje przedsięwzięcia finansowe.

   # 2 – Jednoczesne składanie wniosku o zbyt duży kredytZa każdym razem, gdy będziesz ubiegać się o nowy kredyt, pożyczkodawca najprawdopodobniej mocno wpłynie na Twoją historię kredytową. To mocne pociągnięcie może obniżyć twoją zdolność kredytową o 5 punktów. Nie trzeba dodawać, że wiele mocnych podciągnięć może naprawdę obniżyć Twój wynik. Ta mocna sytuacja pozostanie na Twoim koncie przez ponad 2 miesiące i jest oznaką niepewności. Mocne zaciągnięcia można przeprowadzić, gdy konsolidujesz zadłużenie, refinansujesz kredyt, nawet jeśli wynajmujesz samochód (w niektórych przypadkach).

   Otwarcie zbyt wielu kont kredytowych w tym samym czasie ma również inne wady. Zmniejszy to średnią długość Twojej historii kredytowej, co może mieć niekorzystny wpływ. Nie będziesz też mógł korzystać ze wszystkich kont kredytowych. Oznacza to, że historia Twoich wydatków będzie pod znakiem zapytania, a instytucje finansowe nie będą w stanie ocenić Twojej prawdziwej zdolności kredytowej.

   # 3 – Zbyt częste używanie karty kredytowejIstnieją różne opinie na temat wykorzystania kredytu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, nie chcesz wykorzystywać więcej niż 30% swojego maksymalnego limitu kredytowego. W przeciwnym razie będzie się wydawało, że jesteś nadmiernie uzależniony od kredytu. Osoba, która stale przekracza swój limit kredytowy, jest czerwoną flagą, nawet jeśli regularnie płaci na czas. Musisz więc zachować równowagę między używaniem karty, a nie nadużywaniem jej. Gdziekolwiek między 5% a 30% maksymalnego limitu kredytu może być zaletą.

   # 4 – Anulowanie kart kredytowychAnulowanie karty kredytowej to nie koniec świata, ale z czasem może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Zmniejsza ogólne wykorzystanie kredytu. Może to również oznaczać, że wykorzystanie kredytu na pozostałych kartach jest wyższe, co jest niekorzystnym sygnałem dla agencji. Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, w których zdecydowanie powinieneś anulować swoją kartę kredytową, jeśli ciągle przekraczasz wydatki lub jeśli opłaty są zbyt wysokie.

   # 5 – Dokonywanie dużych zakupów kartą kredytowąJest to związane z nadmiernym używaniem karty kredytowej. Jeśli dokonasz bardzo dużego zakupu, zwiększy to wskaźnik wykorzystania kredytu i oznacza, że ​​będziesz musiał dokonać dużej płatności. Płatności za zakupy mogą narastać co miesiąc, więc upewnij się, że masz środki na spłatę. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją lepsze opcje finansowania dużych zakupów z niższymi stawkami.

   # 6 – Brak sprawdzania raportu kredytowegoAgencje informacji kredytowej są w rzeczywistości znane z popełniania błędów w raportowaniu. Zawsze dobrze jest zgłosić spór, jeśli zauważysz coś niezwykłego. Pamiętaj, że wszystkie agencje dają Ci jeden bezpłatny raport kredytowy rocznie.

   Najlepiej co trzy miesiące sprawdzać po jednym raporcie z każdego z trzech biur. Jeśli chcesz, możesz sprawdzić więcej, ale wiąże się to z opłatą. Nie wpłynie to na twoją zdolność kredytową, ponieważ będzie to tylko delikatne przyciąganie. Ponadto wiele wyników FICO 9 sprawdzonych w ciągu 45 dni liczy się tylko jako jedno zapytanie.

   Złożoność FICO

   FICO to zdecydowanie najbardziej odpowiedni system oceny zdolności kredytowej używany przez wielu pożyczkodawców. Ale to z pewnością nie ułatwia zarządzania. Weź pod uwagę, że:

   FICO aktualizuje swoją metodologię, obecnie do wersji 9. Wiele instytucji nadal polega na wersji 8. Informacje stale się przesuwają i zmieniają, ponieważ biura informacji kredytowej otrzymują aktualne informacje, które są następnie usuwane przez FICO. Po części z tego powodu podniesienie zdolności kredytowej trwa tak długo. Istnieją specyficzne dla branży i FICO oceny kredytowe, takie jak wyniki FICO związane z samochodami i wyniki FICO kart kredytowych. W rzeczywistości istnieje łącznie 28 różnych wyników FICO, które pożyczkodawca może wykorzystać do oceny wniosku o pożyczkę. Nie możesz śledzić wszystkich z nich – najlepszym rozwiązaniem jest skupienie się na terminowej realizacji istniejących płatności. Nie możesz dowiedzieć się, jakie są Twoje konkretne wyniki FICO, chyba że uiszczasz opłatę na rzecz FICO i nie możesz wiedzieć, na które z nich zwrócą się twoi pożyczkodawcy.

   Trzy agencje sporządzające sprawozdania kredytowe (Experian, Equifax, TransUnion) również będą miały własne oceny kredytowe. Te oceny kredytowe są agregowane przez FICO w celu uzyskania ogólnego (i bardziej cenionego) wyniku.

   FICO 8 vs. 9 WyjaśnienieFICO okresowo wydaje różne wersje swojego modelu punktacji. W tej chwili pracujemy na FICO w wersji 9. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pożyczkodawcy korzystają z najnowszego modelu. W rzeczywistości większość nadal pracuje nad FICO 8 i będzie przez jakiś czas. Wiele osób nadal korzysta ze starszych wyników FICO lub niestandardowych, w zależności od branży. Dzieje się tak, ponieważ w niektórych branżach pewne kryteria kredytowe mogą być bardziej odpowiednie.

   Najpopularniejsze modele FICO mogą się znacznie różnić w zależności od branży. Zgodnie z oficjalną stroną MyFICO, kredytodawcy hipoteczni nadal używają wersji 2, 5 i 4 FICO. Również pożyczkodawcy samochodów często używają tych wersji FICO. Jednak najpopularniejszą wersją jest nadal FICO 8. Główne różnice między FICO 8 i FICO 9 są następujące:

   • Zwroty należne od osób trzecich nie mają już negatywnego wpływu.
   • Inaczej traktuje się windykacje medyczne niż inne rodzaje długów. Nieopłacone pobory medyczne będą miały mniejszy negatywny wpływ na FICO 9.Historia wypożyczeń, kiedy jest zgłaszana, ma wpływ na wynik. Może to być szczególnie korzystne dla osób z ograniczoną historią kredytową.Co zrobić bez „dobrej oceny kredytowej?

    W przypadku większości pożyczkodawców naprawdę potrzebujesz jedynie „zadowalającej oceny kredytowej. Na przykład, aby otrzymać pożyczkę w OnDeck, wymagany kredyt wynosi 600, aw LendingClub tylko 580. Oto dwaj najwięksi pożyczkodawcy online. Loanbuilder wymaga tylko 550, podczas gdy Kabbage i Fundbox majązerowe minimalne wymagania kredytowe.Chodzi o to, że chociaż zawsze dobrze jest, aby wyniki kredytowe były jak najwyższe, dostępne są opcje. Pożyczkodawcy ci korzystają głównie z systemu pożyczek FICO.

    Pamiętaj, że celem nie jest po prostu uzyskanie pożyczki. Nawet jeśli możesz otrzymać pożyczkę z bardzo słabą zdolnością kredytową, stawki będą dość wysokie. W ten sposób platforma pożyczkowa niweluje zwiększone ryzyko słabego ratingu kredytowego.

    Najlepiej trzymać się powyższych pożyczkodawców, jeśli masz słabą historię kredytową lub nie masz jej wcale. Istnieje wiele lichwiarzy, które obiecują dobry interes. Ale mogą wiązać się z szalonymi stawkami i karami za utracone płatności. Platformy te są przeznaczone do polowania na wrażliwych lub niewiarygodnych wnioskodawców. W niektórych przypadkach najlepiej będzie poczekać, aż uzyskasz lepszą pozycję.

    Podsumowanie

    Dobra ocena kredytowa według systemu FICO to 670 i więcej. Jest to minimalny wynik potrzebny do uzyskania najwyższej pożyczki, takiej jak SBA (7) (a). Ale możesz uzyskać doskonałe pożyczki online ze słabym kredytem – 550 w programie Loan Builder i 580 w Lending Club. I żaden kredyt nie jest wymagany w przypadku Fundbox lub Kabbage. W serwisie VantageScore ocena „Dobra wynosi 660 i więcej. Wyniki są różne, ale 5 kategorii jest prawie identycznych w obu systemach ratingowych.

    Osoby ze słabym kredytem nie powinny oddalać się zbytnio od renomowanych pożyczkodawców, bo inaczej mogą znaleźć się w trudnej sytuacji z agresywnym lichwiarzem. Trzymaj się wyżej wymienionych platform (Ondeck, Kabbage, Loan Builder, Kabbage, Fundbox), jeśli masz słabą zdolność kredytową, ponieważ wpływasz na niebezpieczne wody. Więcej informacji na temat uzyskiwania pożyczki ze słabym kredytem można znaleźć na naszej stronie; Najlepsze pożyczki dla małych firm na zły kredyt. Lub sprawdź naszą wyszukiwarkę pożyczek.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy