Co to jest odroczenie kredytu hipotecznego?

17.02.2021
Category: Jest Również

Jak mogę uratować swój dom, jeśli straciłem pracę?

Kredytodawcy hipoteczni mają programy ograniczania strat, które pomogą Ci, jeśli doświadczyłeś tymczasowego spadku dochodów i innych trudności finansowych, które mogą uniemożliwić Ci spłatę miesięcznego kredytu hipotecznego. Programy te są zwykle określane jako programy alternatywne wobec egzekucji, które są dostępne dla kredytobiorców, którzy nie spłacają kredytów hipotecznych. Jeśli nie spłacasz pożyczki, możesz porozmawiać z doradcą mieszkaniowym lub doradcą ds. Złagodzenia strat, aby omówić opcje uniknięcia wykluczenia.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)

Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego pozwala tymczasowo uzyskać zmniejszenie lub wstrzymać należne płatności, zwykle w celu złagodzenia pewnego rodzaju trudności finansowych.

Alternatywy wykluczenia

Większość pożyczkodawców chce uniknąć kosztownego procesu wykluczenia. Z drugiej strony wielu kredytobiorców jest zainteresowanych znalezieniem rozwiązania, które pozwoli zaoszczędzić swój kapitał w nieruchomości i uniknąć negatywnego wpływu na ich kredyt w wyniku przejęcia. Wykluczenie jest rozwiązaniem ostatecznym, a pożyczkodawca może rozważyć zapewnienie odroczenia spłaty kredytu hipotecznego na pewien okres. Czasami odroczenie spłaty kredytu hipotecznego jest również nazywane zwłoką w spłacie kredytu hipotecznego. Zrozumienie lub odroczenie kredytu hipotecznego to jeden z rodzajów alternatywnych przejęć, które Twój pożyczkodawca może zaoferować, jeśli stoisz w obliczu trudności finansowych z powodu pewnych zdarzeń, które mogły mieć miejsce, takich jak rozwód, choroba lub zwolnienie z pracy. Pożyczkodawca może rozważyć odroczenie spłaty kredytu hipotecznego tylko wtedy, gdy zdarzenie spowodowało jedynie tymczasowy spadek dochodów.

Okres odroczenia

Na pewien czas pożyczkodawca ograniczy spłaty kredytu hipotecznego lub zawiesi zobowiązania do spłaty kredytu. Pod koniec okresu odroczenia będziesz musiał wznowić spłatę pełnej kwoty kredytu hipotecznego jako dodatek do kwoty ryczałtowej lub częściowej, aby spłacić kredyt.

Krótkoterminowe a długoterminowe

W zależności od okoliczności i przyczyny tymczasowego spadku dochodów pożyczkodawca może zaoferować krótkoterminową lub długoterminową zwłokę. Podczas krótkoterminowej zwłoki pełne płatności są zmniejszane lub zawieszane na około trzy do sześciu miesięcy. Długoterminowa umowa restrukturyzacyjna jest dłuższa, a okres odroczenia może trwać 12 miesięcy lub dłużej. Twój pożyczkodawca prawdopodobnie początkowo zaoferuje ci krótkoterminową wyrozumiałość. Jeśli nadal borykasz się z trudnościami finansowymi, takimi jak bezrobocie i spełniasz warunki krótkoterminowej zwłoki, pożyczkodawca może rozważyć przedłużenie okresu zwłoki zgodnie z wymogami programu.

Kwalifikowalność do odroczenia

Wymagania kwalifikujące do złożenia wniosku o odroczenie spłaty kredytu hipotecznego różnią się w zależności od kredytodawcy. Jednak większość pożyczkodawców bierze pod uwagę kluczowe aspekty twojej sytuacji, aby określić, czy jesteś zatwierdzony. Nieruchomość musi być głównym miejscem zamieszkania. Nie możesz opuszczać ani opuszczać domu na stałe. W przypadku większości programów spłaty kredytu hipotecznego, jeśli nieruchomość jest domem inwestycyjnym lub drugim domem, możesz nie kwalifikować się do odroczenia. Twój pożyczkodawca oceni również Twój stosunek kosztów do dochodów. Twoje uprawnienia będą zależeć od tego, czy Twoje miesięczne wydatki mieszczą się w określonym procencie Twojego miesięcznego dochodu.

Więcej artykułów

Czy kredyt hipoteczny Freddie Mac może uzyskać HARP? →

Spłać hipotekę, gdy zostaniesz zwolniony →

Obniż oprocentowanie kredytu hipotecznego bez refinansowania →

  • Citi: Deferment and Forbearance
  • Bankrate: Hurricane Michael Victims może uzyskać pomoc hipoteczną
  • Investopedia: okres odroczenia
  • Biuro Ochrony Konsumentów: Co to jest odroczenie?

Marie Huntington jest pisarką prawniczą i biznesową od 2002 r., Której artykuły pojawiają się na różnych stronach internetowych. Udostępnia również treści związane z podróżami i posiada tytuł doktora nauk prawnych z Thomas Cooley Law School.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy