Co to jest pożyczka na hecm

17.02.2021
Category: Cały Okres

Hipoteka konwersji kapitału na dom (HECM) odnosi się do odwróconej pożyczki hipotecznej dla właścicieli domów w wieku 62 lat lub starszych, która jest ubezpieczona przez Federal Housing Adminstration (FHA). 1 Od 1990 r. Wydano ponad 1 milion odwróconych kredytów hipotecznych HECM. 2 Program pożyczek HECM zawiera specjalne wymagania, takie jak doradztwo HUD i limit wartości nieruchomości. Pułap wartości nieruchomości HECM wynosi obecnie 726 525 USD. Oznacza to, że jeśli dom zostanie wyceniony na wyższą kwotę, kwota pożyczki zostanie ustalona na podstawie wartości 726 525 USD.

Jeśli szukasz sposobów na uzupełnienie dochodu z emerytury, masz 62 lata lub więcej i masz znaczny kapitał własny w swoim domu, możesz kwalifikować się do HECM. HECM umożliwia uprawnionym właścicielom domów dostęp do części kapitału własnego, który zgromadzili w swoim domu. Środki, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem HECM, mogą być wykorzystane w dowolny sposób, od spłaty rachunków medycznych po aktualizację domu. HECM może być pomocnym narzędziem finansowym dla uprawnionych. Oprócz posiadania co najmniej 62 lat i wystarczającego kapitału własnego, niektóre dodatkowe kluczowe wymogi kwalifikacyjne obejmują:

 • Kwalifikujący się typ nieruchomości: dom jednorodzinny, mieszkanie od 2 do 4 lokali zajmowane przez właściciela, kondominium zatwierdzone przez FHA lub wyprodukowany dom spełniający wymagania FHA.
 • Zajmowanie domu jako głównego miejsca zamieszkaniaBrak zaległości w spłacie długu federalnegoUczestnictwo w sesji z doradcą HECM zatwierdzonym przez HUDSpełniaj kryteria kwalifikacji finansowej określone przez HUDKwota dostępnych środków, zwana również limitem głównym, z pożyczki HECM jest określana przez:

  • Wiek najmłodszego pożyczkobiorcy
  • Aktualne stopy procentoweSaldo istniejącego kredytu hipotecznego, jeśli ma to zastosowanie, i wszystkie obowiązkowe zobowiązania określone w wymaganiach HECMNiższa z oszacowanej wartości domu, ceny sprzedaży lub maksymalnego limitu kredytu FHADostępne środki mogą być ograniczone przez pierwsze 12 miesięcy po zamknięciu pożyczki ze względu na wymogi HECM.

   Dzięki pożyczce HECM o stałym oprocentowaniu możesz otrzymać gotówkę w formie ryczałtu. W przypadku pożyczki HECM o zmiennym oprocentowaniu możesz wybrać jedną z następujących opcji wypłaty:

   Prawo własności– równe miesięczne płatności, które będą naliczane tak długo, jak przynajmniej jeden kredytobiorca będzie zajmował nieruchomość jako swoje główne miejsce zamieszkania.

   Okres– równe płatności miesięczne, które trwają przez określoną liczbę miesięcy.

   Linia kredytowa– nieplanowane płatności w terminach iw kwotach określonych przez pożyczkobiorcę dostępne do wyczerpania linii kredytowej.

   Zmodyfikowana dzierżawa– połączenie linii kredytowej i zaplanowanych miesięcznych płatności, o ile przynajmniej jeden kredytobiorca nadal zajmuje nieruchomość jako swoje główne miejsce zamieszkania.

   Zmodyfikowany termin– połączenie linii kredytowej i zaplanowanych miesięcznych płatności przez określoną liczbę miesięcy.

   Jednorazowawypłataryczałtowa 3– jedna płatność przy zamknięciu pożyczki.

   Pożyczkobiorcy mogą uzyskać dostęp do 60% kwoty głównego limitu lub wszystkich obowiązkowych zobowiązań (w zależności od tego, która z nich jest większa), zgodnie z wymogami HECM, plus dodatkowe 10% w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zamknięciu pożyczki. Łączna suma obowiązkowych zobowiązań plus 10% nie może przekroczyć kwoty głównej limitu ustalonej przy zamykaniu pożyczki.

   Podobnie jak w przypadku większości pożyczek, istnieją opłaty związane z pożyczką, o których pożyczkobiorcy powinni być świadomi. Opłaty te obejmują:

   • Składka na ubezpieczenie kredytu hipotecznego (MIP) 1
   • Opłata początkowaOpłaty od osób trzecich, takie jak wycena, ubezpieczenie tytułu własności itp.Odsetki naliczane przez cały okres trwania pożyczkiOpłaty serwisoweOpłata za konsultację z HUDWiększość opłat może zostać sfinansowana w ramach kredytu.

    Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, może skorzystać na HECM, zadzwoń pod numer 800-966-7211, aby uzyskać więcej informacji i sprawdzić, czy spełniasz wymagania kwalifikacyjne. HECM może pomóc Ci żyć wygodniej w bezpiecznym domu przez wiele lat. 4

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy