Co to jest ROE? Które akcje S & P500 mają dobre wskaźniki ROE?

17.02.2021
Category: Które Mają

Spis treści

Seria edukacji inwestorów: zwrot z kapitału (ROE)

Kiedy inwestujesz w spółkę, kupując jej akcje, kupujesz udział we własności. KLUCZOWYM powodem, dla którego to robisz, jest to, że oczekujesz, że biznes firmy będzie dobrze prosperować, co ostatecznie przekłada się na wyższą cenę akcji.

Wszystkie firmy, jeśli otrzymają NIEOGRANICZONE zasoby pieniężne, będą w stanie osiągnąć zysk w pewnym momencie cyklu biznesowego. Jednak celem jest znalezienie firm, które mają OGRANICZONE zasoby, a mimo to mogą znaleźć sposoby na rozwój swojej działalności i generowanie zysków dla siebie.

W tym artykule zajmiemy się 1. Czym jest ROE? 2. Jak obliczasz ROE? 3 Co to jest dobry wskaźnik ROE? 4 Jakie czynniki mogą „sztucznie wpłynąć na ROE? 5. Jakie są różnice w ROE? 6. Lista spółek S & P500 z silnymi wskaźnikami ROE oraz 7. Krótkie spojrzenie na metodę wyceny ROE przy wyznaczaniu „wartości godziwej dla licznika.

Co to jest ROE lub zwrot z kapitału?

Jedną z najważniejszych miar rentowności dla inwestorów i ulubioną przez Warrena Buffetta jest zwrot z kapitału własnego lub w skrócie ROE. Mówiąc prostym językiem, ROE przekazuje procent dolarów inwestora (ile udziałowiec wniósł w postaci kapitału), które zostały zamienione na dochód (lub zysk). Daje to poczucie, jak skutecznie firma radzi sobie ze swoimi zasobami pieniężnymi.

Przedsiębiorstwo z wyższym zwrotem z kapitału własnego (ikra) jest bardziej efektywne pod względem generowania zysków z nowego zastrzyku kapitałowego, wszystko inne jest jednakowe.

Akcje, które często osiągają lepsze wyniki w dłuższej perspektywie, to te, które są w stanie stale generować wysoki zwrot z kapitału (ikra). Są one często postrzegane jako akcje wysoce efektywne kapitałowo, a kiedy już znajdziesz spółkę, która wykazuje takie cechy, powinieneś spróbować kupić jej akcje po „właściwej cenie.

Na przykład, jeśli firma ma wskaźnik ROE na poziomie 20%, będzie to oznaczać, że na każdy 1 dolar kapitału udziałowca firma generuje 0,20 dolara zysku netto.

Jak oblicza się zwrot z kapitału (ROE)?

Zwrot z kapitału jest obliczany za pomocą następującego prostego wzoru:

Zwrot z kapitału = zysk netto (rok obrotowy) / kapitał własny

 • John zakłada firmę ABC, która w pierwszym roku swojej działalności generuje 200 tysięcy dolarów
 • Jest jedynym właścicielem Spółki ABC posiadającej 100 000 udziałów po cenie 10 USD za akcj꣹czny kapitał własny = 100 000 udziałów * 10 USD / akcję = 1 000 000 USDROE za rok 1 = 200 000/1 000 000 = 20%Oznacza to, że każdy dolar kapitału własnego generował 0,20 dolara zysku.

  Zanim przejdziemy dalej do naszego przykładu, ważne jest zdefiniowanie kilku terminów.

  Zysk netto jest określany przez odjęcie całkowitych kosztów od całkowitych przychodów. Jest to kluczowa miara finansowa / rentowności, której obawia się większość inwestorów, inwestując w spółkę. Czy firma opłaca się na dolnej linii ?

  Kwota zysku netto znajduje się w rachunku zysków i strat firmy.

  Przykładowe zestawienie zysków i stratKapitał własny jest obliczany poprzez odjęcie łącznych zobowiązań od aktywów ogółem. Liczbę tę można znaleźć w bilansie firmy.

  Przykładowe zestawienie bilansuZatem ROE to liczba, która łączy wykorzystanie zarówno rachunku zysków i strat, jak i bilansu firmy.

  Tak więc w naszym powyższym przykładzie, gdyby John wniósł 500 000 USD jako kapitał własny (100 000 akcji po 5 USD za akcję) zamiast pierwotnego 1 000 000 USD, a jednocześnie nadal generował 200 000 USD zysku w pierwszym roku, jego ROE wyniósłby 200 000/500 000 = 40% .

  Jego kapitał „zalążkowy w wysokości 500 000 $ jest teraz bardziej wydajny w generowaniu tej samej kwoty zysku niż wtedy, gdy musiał włożyć 1 000 000 $.

  Wracając do tego samego przykładu, co się dzieje, gdy firma ABC osiągnie ten sam poziom rentowności 200 000 USD w drugim roku? Jakie jest teraz ROE firmy?

  Zakładając, że Jan nie „wyciągnął żadnego kapitału ze Spółki ABC w formie dywidend, całkowity kapitał własny akcjonariuszy = 1 000 000 USD (kwota pierwotna) + 200 000 USD (zysk z pierwszego roku) = 1 200 000 USD

  ROE w drugim roku = 200 000 USD / 1 200 000 USD = 16,7%

  Wskaźnik ROE spada z 20% do 16,7% pomimo, że Spółka ABC wypracowała taki sam poziom zysków w swoim drugim roku. Dzieje się tak, ponieważ w firmie jest teraz dodatkowy „kapitał, co powinno przełożyć się na wyższy poziom zysków. W związku z tym, jeśli rentowność Spółki ABC pozostanie taka sama w roku 2 w porównaniu z rokiem 1, firma jest teraz mniej efektywna w przekładaniu tej kwoty kapitału na nowe zyski.

  Jaka jest dobra wartość ROE?

  Generalnie firma, która może osiągnąć stały wskaźnik ROE na poziomie 15-20%, jest uważana za DOBRA. Nie ma jednak jednej liczby odpowiadającej wszystkim rozwiązaniom i porównując ROE firmy, najlepiej porównać ją z jej grupami rówieśniczymi.

  Na przykład, jeśli chcesz porównać podstawowe akcje konsumenckie, takie jak Coca-Cola (KO), które mają ROE blisko 40%, z nową, początkującą firmą fintech, która może jeszcze nie być rentowna, jak Sea Ltd (SE) , to wniosek oparty na samym ROE będzie błędny. Można wywnioskować, że KO jest znacznie lepszą firmą w porównaniu do SE na podstawie samego wskaźnika ROE, który niekoniecznie przedstawia prawidłową reprezentację sytuacji.

  Zamiast tego należy porównać ROE KO z podobnym partnerem, takim jak Pepsi (PEP), aby sprawdzić, czy ROE pierwszego jest rzeczywiście lepszy. W tym przypadku PEP ma równie wysoki, jeśli nie wyższy ROE wynoszący 50%.

  Kiedy ROE może być „sztucznie wysokie lub niskie?Jak wspomniano, wskaźnik ROE na poziomie 15-20% jest ogólnie uważany za dobry, a firma, która może konsekwentnie generować ROE powyżej 20%, jest niezwykle skuteczna w zarządzaniu kapitałem. Są przypadki, w których dobre firmy, takie jak McDonald’s (MCD), Philip Morris (PM) itp., Są świadkami wyjątkowo wysokiego ROE lub nawet ujemnego ROE? Co się dzieje?

  Odkup akcjiROE może zostać „sztucznie zawyżone ze względu na politykę skupu akcji spółki, która zmniejsza wielkość kapitału własnego. Im bardziej firma odkupuje swoje akcje, tym niższa będzie wartość kapitału własnego.

  Ponieważ na zysk netto spółki nie ma wpływu liczba wyemitowanych akcji (w tym przypadku nie mówimy o EPS), ten sam zysk netto jest teraz dzielony przez mniejszą kwotę „Kapitału własnego, co przekłada się na wyższy ROE.

  W przypadku MCD i PM od dziesięcioleci wykorzystują nadwyżkę kapitału do odkupu akcji. Przekłada się to na „ujemny kapitał własny akcjonariuszy, a tym samym na ujemny ROE. W takim scenariuszu błędne będzie stwierdzenie, że MCD i PM są nieefektywnymi menedżerami swojego kapitału. Jest wręcz przeciwnie.

  Idealnie byłoby, gdyby firma wykorzystała swój nadwyżkowy kapitał na odkup akcji. Jest to pośredni sposób zwrotu nadwyżki kapitału akcjonariuszom (zamiast bezpośredniego sposobu wypłaty dywidendy). Jednak może to stać się problematyczne, gdy firma wykorzysta nowe pożyczki do sfinansowania odkupu tych udziałów.

  Tak dzieje się z wieloma amerykańskimi liniami lotniczymi, które musiały zostać uratowane z powodu COVID-19. Zamiast „oszczędzać na deszczowy dzień, „podnieśli środki, aby sfinansować miliardy odkupu akcji w ciągu ostatniej dekady, co sprawiło, że ich cena akcji wyglądała atrakcyjnie (EPS jest teraz wyższy ze względu na niższe akcje pozostające w obiegu). To wszystko upadło z powodu COVID-19, ale ich menedżerowie już „czerpali korzyści z takich wykupów akcji opartych na zadłużeniu w ciągu ostatnich 10 lat.

  Kto może ich winić, skoro koszt pożyczek jest tak niski? Jest to rzeczywiście inna forma zarządzania kapitałem, która zawiera element „presji rówieśniczej, zwłaszcza gdy wszystkie inne linie lotnicze wykorzystują dźwignię finansową, aby odkupić swoje akcje.

  Jeśli ROE jest zbyt niski w stosunku do średniej, może to oznaczać, że firma radzi sobie gorzej. Może to być przypadek, w którym działają one konserwatywnie i nie wykorzystują w pełni dostępnych im aktywów, aby się rozwijać. Alternatywnie, jeśli wskaźnik ROE jest niski ze względu na wyższą niż przeciętna wartość kapitału własnego akcjonariusza (w stosunku do poziomu zysku), może to również oznaczać, że nadwyżka kapitału może zostać zwrócona akcjonariuszom.

  Spadek wartości aktywówInnym sposobem sztucznego zawyżania ROE jest odpis aktualizujący wartość aktywów. Kiedy spółka dokonuje odpisu na swoje aktywa (które prawdopodobnie są zawyżone w jej bilansie), prawie w równym stopniu wpłynie to na kapitał własny akcjonariuszy.

  Na przykład, jeśli kluczowy sprzęt firmy jest wart tylko 50 USD, ale w jego księdze wyceniany jest na 100 USD, firma będzie musiała „odpisać wartość tego aktywa do 50 USD. Oznacza to, że jego zysk i strata spadną jednorazowo w wysokości 50 USD, co wpłynie na raportowany zysk netto. W konsekwencji kapitał własny akcjonariuszy zostanie zmniejszony o odpowiednie – 50 USD z powodu odpisu.

  Jest to jednak zdarzenie jednorazowe i ulica może chcieć „znormalizować swój zysk, wykluczając to – wpływ 50 USD. „Skorygowany zysk netto nie będzie odzwierciedlał kwoty odpisu, podczas gdy kapitał własny akcjonariusza zwykle nie jest korygowany, a zatem odzwierciedla wyższy wskaźnik ROE.

  W drugim roku odpis ten się nie powtórzy i jeśli spółka będzie w stanie utrzymać przychody to ROE wzrośnie.

  Odmiany ROE

  Ponieważ ROE jest czymś, co inwestor musi samodzielnie ustalić, wielu doświadczonych inwestorów stworzyło różne sposoby modyfikowania formuły, aby uzyskać bardziej znaczący wynik.

   Zwrot z kapitału podstawowego (ROCE) jest odmianą ROE, która uwzględnia tylko kapitał własny posiadany przez zwykłych akcjonariuszy (z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych). Wzór na ROCE to:

  ROCE = (dochód netto – uprzywilejowane dywidendy) / kapitał własny

  • Stosując średni kapitał własny – w niektórych przypadkach inwestorzy mogą chcieć przyjąć średnią wartość kapitału własnego z początku i końca okresu. Robi się to po prostu przez dodanie dwóch liczb do siebie i podzielenie przez dwa.
  • Uśrednianie ROE w okresie od pięciu do 10 lat – ROE to zazwyczaj pomiar roczny. Aby więc lepiej zrozumieć rozwój firmy z perspektywy historycznej, warto obliczyć ROE w długim okresie, aby zobaczyć trendy
  • Wykorzystanie zwrotu z zainwestowanego kapitału lub (ROIC), które uwzględnia wykorzystanie długu w generowaniu zysków. W najprostszej formie (wyłączam dywidendy):ROIC = dochód netto / (kapitał własny + całkowite zadłużenie)

   O ROIC będziemy rozmawiać w kolejnym cyklu edukacyjnym dla inwestorów.

   Firmy o mocnych wskaźnikach ROE

   Poniższa tabela przedstawia listę spółek S & P500

   1. Przy mocnych wskaźnikach ROE (>= 20%)
   2. Składka ROE vs. sektor (>= 20%)Dla punktu 2 weźmy na przykład firmę, której ROE wynosi 30%. Jeśli średni ROE w sektorze wynosi 10%, będzie to oznaczać, że spółka ma premię ROE w wysokości (30% -10%) = 20%. Dzięki temu będziemy wybierać nie tylko firmy o wysokim ROE, ale także takie, w których ich ROE jest wysoki w porównaniu do innych firm z sektora.

    Wycena ROE przy ustalaniu wartości godziwej

    Jednym z ulubionych wskaźników finansowych Warrena Buffetta jest kupowanie firm, które wykazują wysoki wskaźnik ROE. Nie należy tego jednak robić samodzielnie. Co ważniejsze, wysoki wskaźnik ROE musi być trwały i powinien mu towarzyszyć przewidywalny wzorzec zysków.

    Dlatego firmy z przewidywalnym wzrostem zysków w połączeniu z wysokim wskaźnikiem ROE są tym, co Buffett lubi widzieć, jeśli chodzi o ocenę ich kondycji finansowej. Oczywiście mierników jest znacznie więcej, jeśli chodzi o ocenę „kondycji biznesowej firmy, co jest prawdopodobnie tematem na inny artykuł.

    Wycena ROEPowyższa tabela przedstawia „przedsmak tego, jak oceniam firmę na podstawie wyceny ROE. Jednak nie będę wchodził w szczegóły w tym artykule.

    Kluczowe założenia:

    1. Średni ROE 60%
    2. Średni wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 70%EPS (począwszy od roku 2) obliczony jako 60% * Początkowy kapitał własnyMożemy skorzystać z metody wyceny ROE, aby obliczyć, jak może wyglądać EPS firmy w horyzoncie 10 lat. Opiera się to na kluczowym założeniu, że wskaźnik ROE spółki prawdopodobnie będzie stabilny (w tym przypadku 60% w horyzoncie 10 lat), stąd

     EPS = ROE * Kapitał własny / udział

     Możemy wtedy „zgadywać, że spółka wygeneruje zysk na akcję w wysokości 28,22 USD na akcję w roku 10. Opierając się na średniej przypisanej wielokrotności PER, możemy wyliczyć „wartość godziwą mnożąc EPS firmy za rok 10 przez wielokrotność PER.

     Na przykład, jeśli średnia wielokrotność PER wynosi 15x:

     Wartość godziwa = 15 x 28,22 = 423,3 USD

     Jednak ta „godziwa wartość będzie warta 10 lat później. Aby uzyskać aktualną „wartość godziwą na dzień dzisiejszy, dyskontujemy ją z powrotem za pomocą stopy dyskontowej (ja używam 7%, co jest długoterminową stopą zwrotu skorygowaną o inflację).

     O metodzie wyceny ROE będziemy mówić więcej w przyszłych artykułach edukacyjnych dla inwestorów.

     Podsumowanie ROE

     Zwrot z kapitału mierzy, jak skutecznie firma wykorzystuje pieniądze akcjonariuszy do generowania zysków i rozwoju firmy.

     Chociaż nie ma ustalonej odpowiedzi na pytanie, jaki jest dobry zwrot z kapitału, ogólnie przyjmuje się, że wysoki zwrot z kapitału jest lepszy niż niski zwrot z kapitału. Dzieje się tak, ponieważ wyższy ROE sugeruje, że firma efektywnie wykorzystuje pieniądze akcjonariuszy do generowania zysków.

     Jednak ROE zapewnia jedynie migawkę potencjalnej rentowności firmy. Każda branża ma inne oczekiwania co do zysku i dlatego wielu inwestorów musi przyjrzeć się różnym konkurującym firmom w branży, aby zobaczyć, jak powinien wyglądać średni ROE. Jeśli inwestorzy spróbują porównać dwie firmy z różnych branż, ROE stanie się znacznie mniej istotną miarą.

     Gdy inwestorzy lepiej poznają zmienne stojące za ROE, mogą dostosować formułę do potrzeb, aby uzyskać dane, które uważają za najważniejsze. Na przykład, mogą wybrać obliczenie ROE zarówno na początku okresu, jak i na końcu tego okresu, aby sprawdzić, czy ROE się zmienił iw jakim stopniu. Może to dać im wskazówkę, czy i jak szybko firma się rozwija i czy jest w stanie utrzymać ten trend.

     Alternatywnie mogą również zdecydować się na wykorzystanie wskaźnika ROIC, który uwzględnia wykorzystanie długu do generowania zysków.

     Wreszcie, można również skorzystać z metody „ROE w celu ustalenia potencjalnej wartości godziwej akcji.

     Polub mnie na Facebooku, jeśli lubisz czytać różne artykuły dotyczące inwestycji i finansów osobistych w New Academy of Finance. Od czasu do czasu publikuję interesujące artykuły na FB, które mogą nie być tutaj omówione na tej stronie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy