Co to jest wspólny kredyt hipoteczny?

17.02.2021
Category: Oceny Kredytowe
Dołącz do społeczności

Hipoteka łączna to kredyt mieszkaniowy, zabezpieczony nieruchomością, udzielony więcej niż jednej stronie na podstawie ich kryteriów łącznie, a nie indywidualnie. Zwykle ten rodzaj kredytu hipotecznego jest udzielany parom małżeńskim, ale może obejmować również inne spółki, takie jak inwestorzy lub przyjaciele, którzy chcą wspólnie kupić nieruchomość.

Wspólny kredyt hipoteczny to kredyt mieszkaniowy udzielany dwóm stronom, zazwyczaj małżeństwom.

Hipoteka łączna, często niezrozumiana, to nie to samo, co współwłasność. O własności decyduje akt, a nie hipoteka. Wspólna hipoteka oznacza po prostu, że obaj wnioskodawcy są odpowiedzialni za spłatę pożyczki. Pary często decydują się na ten rodzaj kredytu hipotecznego, aby połączyć swoje dochody i kwalifikować się do wyższej kwoty kredytu.

W przypadku hipoteki łącznej każda ze stron ponosi jednakową odpowiedzialność finansową za spłatę pożyczki, a historia płatności jest stosowana do historii kredytowej każdej ze stron. Chociaż istnieją korzyści z ubiegania się o taki kredyt hipoteczny ze względu na łączne dochody i oceny kredytowe, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób traktowana jest własność nieruchomości.

Wspólne akty przetrwania są zwykle używane, gdy para kupuje razem nieruchomość.

Istnieją dwa popularne sposoby rejestracji aktu współwłasności. Większość par małżeńskich współżyje, co oznacza, że ​​w przypadku śmierci jednej osoby wyłączna własność majątku przechodzi automatycznie na osobę, która przeżyła. W takim przypadku wszystko, co jest potrzebne, aby udowodnić prawo własności, to oryginalny akt wspólnego pozostania przy życiu oraz kopia aktualnego aktu zgonu. Nieruchomość zawarta jako wspólna dzierżawa dotyczyłaby wspólników, którzy chcą być właścicielami nieruchomości na równi, ale nie przekazują swojej części własności drugiej osobie w przypadku śmierci. W takim przypadku, gdyby jeden właściciel umarł, jego część własności przeszłaby na osobę, która przeżyła, w sądzie spadkowym.

Wspólne kredyty hipoteczne są często udzielane parom małżeńskim, ale mogą być również udzielane partnerom.

Inne powszechne nieporozumienie dotyczące wspólnych kredytów hipotecznych pojawia się w przypadku rozwodu par małżeńskich. Często jeden z małżonków zrezygnuje i zgłosi się do drugiego. Oznacza to, że jeden z małżonków zrzeka się wszelkich osobistych udziałów w majątku, a drugiemu przyznaje wyłączną własność. Jeśli jednak na nieruchomości znajduje się niespłacony kredyt hipoteczny, a hipoteka jest wspólna, para pozostaje w równym stopniu odpowiedzialna finansowo za spłatę kredytu. Jeżeli jedna ze stron nie dokona płatności, druga może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za spłatę, nawet jeśli nie ma już prawa własności do nieruchomości.

Inwestorzy, którzy chcą wspólnie nabyć nieruchomość, mogą zaciągnąć hipotekę łączną. W przypadku kredytu hipotecznego łącznego historia płatności jest stosowana do historii kredytowej każdej ze stron.

Może ci się spodobać również

Zalecana

Czytelnicy też uwielbiają

Powiązane artykuły wiseGEEK

  • Jakie są wady i zalety wspólnego kredytu hipotecznego?
  • Jakie są różne rodzaje współwłasności?
  • Co obejmuje współwłasność domu?
  • Co to jest islamski kredyt hipoteczny?
  • Co to jest prawo do przetrwania?
  • Czym jest ustawa o umorzeniu długów hipotecznych?
  • Co to jest umowa najmu wspólnego?

Komentarze do dyskusji

Siedem lat temu zaciągnęliśmy z partnerem wspólny kredyt hipoteczny, a także zaciągnęliśmy niezabezpieczoną pożyczkę. Zawsze spłacaliśmy wszystkie spłaty, ale mój rating kredytowy był oceniany jako „uczciwy (mimo że nawet nie posiadałem karty kredytowej), ponieważ kredyt hipoteczny i niezabezpieczona pożyczka zostały wystawione tylko na podstawie mojej oceny kredytowej, a nie moich partnerów. Wszystkie dokumenty wskazują, że został on rozpatrzony jako wspólny wniosek. Kredyt mojego partnera najwyraźniej pozostał bez zmian. Powinienem to zostawić lub zmienić, ponieważ oczywiście nie chcę, aby oba nasze wyniki zostały obniżone, ale czuję się trochę urażony, że odmówiono nam pożyczki z powodu mojej zdolności kredytowej! anon58079 29 grudnia 2009

Jestem w separacji i dowiedziałem się, że mój były zaciągnął pożyczkę w wysokości 2500 USD, wykorzystując hipotekę jako zabezpieczenie bez mojej wiedzy. Czy może to zrobić? Czy jestem odpowiedzialny, nawet jeśli nie zaciągnąłem pożyczki lub nic o tym nie wiem? W przeszłości sfałszował moje imię. lomac1964 29 czerwca 2009

Chciałbym wiedzieć, czy ubiegasz się o kredyt hipoteczny łączony, czy druga osoba musi znać jego historię kredytową? Przykład: jeśli masz saldo na karcie kredytowej, czy zostanie to otwarcie omówione podczas składania wniosku? SoWhat, 14 maja 2008

Mam wspólny dom z rodzicem. Chcę rozwiązać własność, jak mam to zrobić. anon6060 14 grudnia 2007

Prawdopodobnie nie. Hipoteka łączna byłaby w takim przypadku niekorzystna, ponieważ jeden z małżonków, który jest bezrobotny, nie może w znacznym stopniu przyczynić się do spłaty kredytu hipotecznego. Małżonek „zatrudniony, którego kredyt był wystarczający na samodzielny kredyt hipoteczny, otworzył drzwi drugiemu małżonkowi.

Kiedy ktoś ubiega się o kartę kredytową, pobierane są informacje z biura informacji kredytowej i odnotowywane są jego dochody. Jeśli ktoś ma dług hipoteczny (jako zobowiązanie) i majątek (jako składnik aktywów), ale bez dochodu, wystawca karty kredytowej obliczy jego wskaźnik zadłużenia. Jego / jej ocena kredytowa * może * ulec poprawie na podstawie spłat kredytu hipotecznego, ale bez dochodu nie wydaje się to prawdopodobne.

Jednak przyjęcie wspólnej hipoteki oznacza, że ​​prawdopodobnie zaakceptowana zostanie również wspólna karta kredytowa. Czasami bank wydający (bank hipoteczny) „zabezpieczy kartę kredytową na podstawie kredytu hipotecznego. Skierowałbym cię do twojego osobistego bankiera. Powodzenia anon2105 28 czerwca 2007

Artykuł mówi, że historia płatności dotyczy historii kredytowej każdej osoby. Jeśli jeden z małżonków, który jest obecnie bezrobotny, nie ma kart kredytowych na swoje nazwisko i stara się o taką, czy byłby skłonny do przyjęcia na podstawie zwrotu kredytu hipotecznego?

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy