Dlaczego kwota główna kredytu hipotecznego różni się od kwoty otrzymanej?

17.02.2021
Category: Spłaty Pożyczki

Powiązane artykuły

Jeśli refinansujesz lub spłacasz kredyt hipoteczny i zastanawiasz się, dlaczego zestawienie spłat wykazuje wyższą kwotę niż saldo kapitału hipotecznego, nie zdziw się. Prawda jest taka, że ​​odsetki płacone są z dołu. To przeciwieństwo czynszu płaconego z góry. Kiedy zażądasz spłaty pożyczki, będzie ona zawierać tyle dni odsetkowych, aby spłacić dzienne odsetki naliczone do momentu zaksięgowania płatności przez pożyczkodawcę. Twoje konto mogą zostać obciążone innymi kosztami.

Amortyzacja

Każdy dzień, w którym masz kredyt hipoteczny na swój dom, będzie kosztował jeden dzień odsetek, więc faktyczne saldo zadłużenia rośnie z każdym mijającym dniem. Będzie to trwało do momentu zapłaty kolejnej płatności, kiedy to zostaną zaksięgowane odsetki za poprzedni miesiąc i przydzielona kwota kapitału. Zegar odsetkowy nadal tyka dla dni nowego miesiąca. Ten proces naliczania kapitału i odsetek do czasu spłaty pożyczki nazywa się amortyzacją.

Skutki płatności

Każdego miesiąca, gdy spłata kwoty głównej i odsetek jest naliczana od Twojej pożyczki, kwota główna jest zmniejszana. Harmonogram amortyzacji dostarczony przez agenta zamykającego pokaże Ci efekt pierwszej płatności i wszystkich kolejnych płatności, zgodnie z ich zastosowaniem. Nowe odsetki dzienne – zwane także dietami – są następnie przeliczane przy użyciu nowego salda kapitału. Każdego dnia odsetki za jeden dzień są dodawane do salda, aż do naliczenia następnej płatności.

Inne opłaty

Zegar odsetkowy zaczyna tykać w dniu zamknięcia pożyczki i trwa do momentu spłaty pożyczki. Spłatę można dokonać poprzez sprzedaż domu, refinansowanie kredytu lub spłatę kredytu poprzez dokonanie wszystkich płatności wymaganych do spłaty kredytu. We wszystkich przypadkach spłaty zostanie wydane oświadczenie. To zestawienie będzie zawierało wszystkie opłaty wystarczające do całkowitego spłaty kredytu. Może to obejmować opłatę za opóźnienie, opłaty za zwrot czeków, opłaty za faks, opłaty administracyjne i inne koszty związane z Twoim rachunkiem powierniczym.

Rachunek Escrow

Escrow to konto w ramach Twojej pożyczki hipotecznej, które zawiera miesięczną akumulację 1/12 rocznych podatków od nieruchomości i kosztów ubezpieczenia, płatną co miesiąc w ramach Twojej miesięcznej płatności. Na początku pożyczki na rachunku zostanie umieszczona niewielka kwota w celu zasilenia rachunku powierniczego. Dzieje się tak, gdy przychodzi termin płatności rachunku i obcina się czeki na podatki lub ubezpieczenie, a konto nie jest całkowicie opróżniane. Oświadczenie o spłacie kredytu hipotecznego zwykle nie zawiera tego konta, ponieważ nie ma to nic wspólnego z saldem kapitału. Jednak gdy wzrosną podatki lub koszty ubezpieczenia, na wyciągu może pojawić się pozycja o nazwie „Niedobór depozytu Escrow. Opłata ta ma na celu wyrównanie różnicy kosztów starych i nowych. Kiedy pożyczka zostanie spłacona, saldo rachunku powierniczego zostanie wysłane do Ciebie,zwykle w ciągu 30 dni od zamknięcia nowej pożyczki lub sprzedaży.

Ostrzeżenie

Gdy otrzymasz zestawienie zawierające wszystkie możliwe koszty związane z obsługą Twojego kredytu, poświęć chwilę na jego przejrzenie. Jeśli na wyciągu znajdują się koszty, których nie znasz, natychmiast zadzwoń do pożyczkodawcy, aby je omówić. Nie czekaj tuż przed zamknięciem, aby zakwestionować opłaty, ponieważ rozwiązanie problemu może zająć kilka dni. Jeśli z wyciągu wynika, że ​​masz obecnie karę przedpłaty, wyciągnij weksel z akt hipoteki i przeczytaj go. Okres kary mógł upłynąć. Możliwe, że masz „miękką karę, która znika w przypadku sprzedaży domu, a nie spłaty w drodze refinansowania.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy