Dlaczego odwrócony kredyt hipoteczny jest niepopularny

17.02.2021
Category: Możesz Zrobić

Kredyt ten jest niepopularny wśród seniorów z trzech powodów: emocjonalne przywiązanie do nieruchomości, niezrozumienie produktu oraz brak świadomości

Odwrócona pożyczka hipoteczna (RML) została wprowadzona w Indiach w 2007 r. Z wieloma oczekiwaniami wobec bogatych w aktywa, ale ubogich w gotówkę seniorów. Jednak osiem lat później planiści, doradcy RML i bankierzy jednogłośnie twierdzą, że popyt na produkt jest bardzo mały. „Jedno z dzieci moich klientów mieszkające za granicą zapytało mnie o odwróconą hipotekę. Dyskutowano o tym jako opcja dla tego klienta, ponieważ jego dzieci znały ten produkt na Zachodzie. W Indiach ludzie tego nie wybierają – powiedział Nisreen Mamaji, certyfikowany planista finansowy i założyciel Moneyworks Financial Advisors.

Mint Money przygląda się, jak działa RML i dlaczego jeszcze nie nadrobił zaległości.

Co jest w ofercie?

Najpierw zrozumiemy, kto może wybrać RML. Tylko senior (powyżej 60 lat) będący właścicielem nieruchomości mieszkalnej może wybrać ten produkt. Jeżeli para decyduje się na pożyczkę wspólnie, jedna z nich powinna być seniorem, a druga mieć co najmniej 55 lat. Przy obliczaniu kwoty pożyczkodawca bierze pod uwagę Twój wiek, wartość nieruchomości, aktualne oprocentowanie i wybrany plan. Również pozostały okres użytkowania majątku powinien wynosić co najmniej 20 lat.

Maksymalna miesięczna rata w ramach RML jest ograniczona do 50 000, a maksymalna ryczałtowa kwota wyniesie 50% całkowitej kwalifikowalnej kwoty pożyczki z limitem 15 lakh. Pamiętaj, że będziesz musiał nadal płacić wszystkie podatki związane z domem, ubezpieczyć go i utrzymywać nieruchomość jako swoje główne miejsce zamieszkania.

Wycena nieruchomości będzie dokonywana okresowo przez pożyczkodawcę. Obecnie duże znacjonalizowane banki i niektóre banki prywatne oferują odwrócone pożyczki hipoteczne. Oprocentowanie tych pożyczek jest zwykle w przedziale 2,75-3% powyżej stopy bazowej.

Jak każda inna pożyczka, odwrócona hipoteka również wiąże się z opłatami, takimi jak opłata manipulacyjna i kara przedpłaty. Opłaty manipulacyjne mieszczą się w przedziale 0,25% -0,50% kwoty kredytu przy minimalnym i maksymalnym limicie. Czas przetwarzania jest prawie równy czasowi zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Według urzędnika State Bank of India (SBI) niezbędna należyta staranność, kontrola i weryfikacje przeprowadzane przez banki podczas przetwarzania zwykłych kredytów mieszkaniowych mają również zastosowanie do RML, a zatem czas przetwarzania jest taki sam, jak w przypadku zwykłych kredytów mieszkaniowych. kredyty mieszkaniowe, czyli 10-16 dni. Przeciętny rozmiar biletu w ramach programu RML dla SBI to 28 lakh, powiedział urzędnik SBI.

Dostępne są dwa warianty RML – zwykły RML i odwrotna renta z włączoną opcją pożyczki hipotecznej (RMLeA). Jeśli zdecydujesz się na zwykły RML, otrzymasz kwotę ryczałtową lub raty, w zależności od wybranej częstotliwości. W pewnym sensie jest to podobne do pożyczki pod zastaw nieruchomości, z tą różnicą, że w RML nie masz obowiązku spłacania pieniędzy na koniec okresu zatrudnienia. Kadencja tej pożyczki wynosi 20 lat, a po jej zakończeniu pożyczkodawca przestanie płacić pieniądze. Nie musisz spłacać kwoty pożyczki za życia lub do czasu zamieszkania w domu.

RMLeA to odwrócony kredyt hipoteczny zabezpieczony rentami i dlatego działa jak produkt emerytalny, który opłaca się przez całe życie. Jeśli zdecydujesz się na RMLeA, pieniądze otrzymasz od ubezpieczyciela na życie, ponieważ pożyczkodawca przekazuje kwotę pożyczki firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel wypłaca następnie funduszowi rentę i przekazuje Ci pieniądze na emeryturę do końca życia.

Dlaczego RMLeA jest lepszy

W zwykłym RML pożyczkodawca dokona wypłaty do końca kadencji. Załóżmy na przykład, że wartość nieruchomości wynosi 1 crore, a współczynnik kredytu do wartości (LTV) wynosi 90%. Przy oprocentowaniu 12,75% miesięczna wypłata wyniesie 8218 przez 20 lat. Załóżmy, że przetrwasz tę kadencję, chociaż nadal możesz pozostać w domu, regularne dochody od pożyczkodawcy ustaną.

Jednak w RMLeA LTV jest niższe i wynosi 60-75% w zależności od wieku kredytobiorcy. W tym przypadku pożyczkodawca dokonuje jednorazowej płatności na rzecz ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ustala miesięczną płatność na podstawie obliczeń aktuarialnych, którą zapłaci do końca życia. Zwykle roczne oprocentowanie wynosi 6%. Wypłata w RMLeA jest znacznie wyższa niż w RML. Tak więc za nieruchomość o wartości 1 crore i LTV 60% pożyczkodawca przekaże ubezpieczycielowi jednorazowo 60 lakhów. Ubezpieczyciel obliczy miesięczną wypłatę dożywotnią. A wypłata prawdopodobnie wyniesie około 25 000 miesięcznie.

Brak zainteresowania

RML nie wystartował z trzech powodów: emocjonalnego przywiązania do nieruchomości, braku zrozumienia produktu i braku świadomości.

„Widzieliśmy letnią reakcję na odwrotny kredyt hipoteczny. W Indiach tradycją jest przekazywanie majątku następnemu pokoleniu. Dlatego ludzie nie są chętni do wykorzystywania swojej nieruchomości do codziennych potrzeb – powiedział Jairam Sridharan, prezes ds. Kredytów i płatności detalicznych w Axis Bank Ltd. Axis Bank oferuje zarówno zwykłe RML, jak i RMLeA. Wspomniał również, że ludzie znajdują produkt jest skomplikowany w przeciwieństwie do zwykłego kredytu hipotecznego. Co więcej, ludzie wolą inne opcje odwróconego kredytu hipotecznego.

Seniorzy, którzy są bogaci w aktywa, ale mają ubogie pieniądze, nie wybierają odwróconej hipoteki. Zamiast tego wolą sprzedać większy dom i przenieść się do mniejszego, a wpływy ze sprzedaży starszego domu przeznaczać na codzienne wydatki.

Jednak bankowcy i planiści finansowi twierdzą, że RML może wystartować w ciągu najbliższych 10-15 lat. Ale na razie, jeśli szukasz stałego dochodu i nie masz wystarczających oszczędności lub inwestycji, opcją może być odwrócona hipoteka.

To, co możesz zrobić, to zbadać nieformalny odwrócony kredyt hipoteczny ze swoimi dziećmi jako domem pośrednim, w którym przenosisz własność na ich nazwisko, a one mogą wypłacać Ci kwotę co miesiąc.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy