Dlaczego powinieneś załadować swój plan 529 z przodu

17.02.2021

Wszystko zależy od narastania odsetek

  • FACEBOOK
  • ŚWIERGOT
  • LINKEDIN

Jeśli możesz to zmienić finansowo, sensowne jest wcześniejsze załadowanie planu 529, znanego również jako „kwalifikowany plan nauczania (QTP). Celem planu 529 jest pokrycie przyszłych kosztów edukacji, zazwyczaj dla dziecka lub wnuka. Przed wejściem w życie ustawy o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. (TCJA) 529 można było wykorzystać tylko na koszty studiów. Teraz można je również wykorzystać do pokrycia prywatnych kosztów edukacji K-12. Wcześniejsze  

Wprowadzenie planu z wyprzedzeniem umożliwia łączenie zarobków z większą ilością pieniędzy w dłuższym okresie. Innymi słowy, im więcej włożysz początkowo, tym dłużej pieniądze będą rosły i tym większe saldo, gdy fundusze zostaną wykorzystane, zwłaszcza jeśli nie będziesz ich potrzebować do czasu studiów.

529 Zasady opłacania planu

Całkowita kwota, jaką możesz wnieść do jednego planu 529, jest ustalana przez stan, w którym plan został utworzony. Najniższa kwota to 235 000 $ w Georgii i Mississippi, a najwyższa 529 000 $ w Kalifornii. Twoja składka jest odprowadzana po opodatkowaniu, więc nie ma federalnego odliczenia podatkowego. Niektóre stany oferują jednak odliczenie części Twojego wkładu. Wcześniejsze  

Składki rosną wolne od podatku i mogą być wypłacane bez podatku, o ile pieniądze są wykorzystywane na kwalifikujące się wydatki edukacyjne. Przekroczenie rocznego limitu podatku od darowizn, który wynosi 15 000 USD na dziecko lub wnuka (30 000 USD w przypadku współmałżonków, którzy dają razem), może jednak pociągnąć za sobą konsekwencje podatkowe. Wcześniejsze  

Załaduj swój plan 529 od przodu

Możesz obejść ten limit 15 000 USD za pomocą specjalnej – ale mało znanej – zasady Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na jednorazowe wprowadzenie planu 529 na okres do pięciu lat bez żadnych konsekwencji związanych z podatkiem od darowizn. Oto jak to działa: Zamiast wpłacać 15 000 USD rocznie na dziecko, w pierwszym roku wpłacasz 75 000 USD na dziecko i traktujesz to tak, jakbyś dawał 15 000 USD rocznie przez pięć kolejnych lat. Wcześniejsze  

Nie możesz wpłacać dodatkowych składek (ani wypłacać pieniędzy) przed upływem pięciu lat, w którym to czasie możesz wnieść kolejne 75 000 USD na następne pięć lat, jeśli chcesz. Jeśli zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek, składacie składki (i składacie razem), łączna kwota może wynieść nawet 150 000 USD za każdy okres pięciu lat. Wcześniejsze  

Wartość ładowania wstępnego

Korzyści z płatności z góry stają się oczywiste, gdy porównasz wynik oszczędności z regularnymi rocznymi składkami. Na przykład 75 000 dolarów wpłaconych z góry mogłoby wzrosnąć do 180 496 dolarów przy 5% w ciągu 18 lat (sumowane corocznie). Jeśli wpłacisz te same 75 000 USD w ciągu 18 lat w rocznych ratach w wysokości 4 167 USD, całość wyniesie tylko 133 117 USD. To 47 379 USD utraconych zarobków z tytułu Twojej darowizny.

Liczby są jeszcze większe, jeśli ty i twój współmałżonek wpłacacie od góry 150 000 dolarów w porównaniu z rocznymi składkami w wysokości 8.333 dolarów. W takim przypadku suma z wcześniejszym ładowaniem wyniosłaby 360 993 USD, podczas gdy suma z ratami wyniosłaby tylko 266 203 USD, co oznacza 94 790 USD utraconych zarobków w ciągu 18 lat.

Koszt college’u

Realistyczne spojrzenie na przyszłe koszty studiów dla Twojego dziecka lub wnuka pokazuje, dlaczego ważne jest, aby wycisnąć każdy dolar zarobków z planu 529. Według raportu CNBC z 2018 r., Do 2036 r. Rok na uniwersytecie publicznym ma kosztować około 46 000 USD, a średni roczny koszt w szkole prywatnej ma wynieść około 75 750 USD. Koszty te przekładają się na 184 000 USD za czteroletnie studia w szkole publicznej i 303 000 USD za cztery lata w prywatnej instytucji.

Wraz z uchwaleniem ustawy SECURE w 2019 r. Na spłatę kredytów studenckich będzie można również przeznaczyć 529 środków. Można użyć do 10 000 USD z 529 środków. Wcześniejsze  

Czy możesz przekroczyć środki z planu 529?

Powyższe liczby mogą wydawać się prawie niemożliwe, aby przepłacić plan 529, ale tak się dzieje. To ważna kwestia, ponieważ aby wypłacić fundusze wolne od podatku, pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na kwalifikowane wydatki edukacyjne.

W takiej sytuacji najlepszym wyborem jest przeznaczenie nadwyżki na innego członka rodziny lub nawet siebie, jeśli chcesz wrócić do szkoły. Fakt, że pieniądze można teraz przeznaczyć również na prywatne wydatki na edukację dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ułatwi znalezienie odbiorców nadwyżki środków, jeśli ich posiadasz. Jeśli inny odbiorca nie jest możliwy, a nadwyżka środków zostanie wycofana, zostanie naliczona kara w wysokości 10% i podatki. Wcześniejsze  

Jednak podatki i kary są płacone tylko od zarobków (a nie od pierwotnego kapitału). Oznacza to, że jeśli saldo na Twoim koncie 529 po opłaceniu wszystkich rachunków za edukację wynosi 5000 USD, a 1000 USD z tej kwoty obejmuje zarobki, kara wyniesie 10% z 1000 USD, czyli 100 USD. Podatki byłyby również należne od 1000 $.

Podsumowanie

Musisz być dość zamożny, aby pozwolić sobie na dużą kwotę potrzebną do przygotowania planu oszczędnościowego 529 na edukację. Najczęściej w takiej sytuacji znajdują się zamożni dziadkowie. Możliwość zainicjowania planu 529, załadowania go z góry, a jednocześnie wyeliminowania tej kwoty z potencjalnych podatków od nieruchomości może być realną korzyścią. Jest to również bardzo dobry użytek na dużą premię lub spadek, jeśli ktoś przyjdzie ci na drodze. Ostatecznym celem jest oczywiście pomoc w opłaceniu edukacji dla twoich dzieci lub wnuków, aby miały one solidne podstawy, których potrzebują, aby prowadzić sensowne życie i karierę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy