Fundusze indeksowe a fundusze z datą docelową: główne różnice

Fundusze indeksowe a fundusze z datą docelową: główne różnice
16.03.2021
Category: Konto Bankowe

Fundusze indeksowe a fundusze z datą docelową: przegląd

Wybór między funduszami indeksowymi a funduszami z datą docelową w 401 (k) jest częstym dylematem. Głównymi czynnikami decydującymi o tym wyborze jest to, ile inwestorzy wiedzą o rynkach finansowych i ile czasu chcą przeznaczyć. Fundusze z datą docelową zapewniają łatwe do zrozumienia opcje, które działają w miarę dobrze dla większości inwestorów. W przypadku funduszy z datą docelową wszyscy inwestorzy muszą wiedzieć, kiedy chcą przejść na emeryturę. Fundusze indeksowe pozwalają ludziom bezpośrednio inwestować w różne klasy aktywów, co zwykle oszczędza na opłatach i daje im większą kontrolę nad ryzykiem i zwrotami.

Fundusze indeksowe odzwierciedlają wyniki indeksu akcji lub obligacji, często po niskich kosztach. Wskaźniki kosztów wynoszą zwykle 0,1% lub poniżej w przypadku amerykańskich funduszy indeksowych i indeksów obligacji, a mogą być niższe niż 0,2% w przypadku aktywów międzynarodowych. Jednak inwestorzy są pozostawieni samym sobie. Muszą połączyć te aktywa w sposób minimalizujący ryzyko przy danym poziomie oczekiwanych zwrotów. To świetnie, o ile interesuje Cię nowoczesna teoria portfela (MPT).

Fundusze z datą docelową mogą wykorzystywać zarówno fundusze zarządzane, jak i indeksowane do tworzenia portfeli, które profesjonalni menedżerowie uważają za odpowiednie dla inwestorów. W miarę zbliżania się daty docelowej zarządzający ograniczają alokację do ryzykownych aktywów, takich jak międzynarodowe akcje, i zwiększają część funduszy przeznaczoną na mniej niestabilne aktywa, takie jak obligacje. Większość funduszy na najlepsze daty docelowe ma wskaźniki wydatków poniżej 1%, a niektóre nawet poniżej 0,1%. Z reguły fundusze z datą docelową, które inwestują w fundusze indeksowe, zwykle pobierają mniej.

Kluczowe wnioski

  • Fundusze indeksowe oferują większy wybór i niższe koszty, podczas gdy fundusz docelowej daty to łatwy sposób inwestowania na emeryturę bez obawy o alokację aktywów.
  • Fundusze indeksowe obejmują pasywnie zarządzane fundusze typu ETF (ETF) i fundusze wspólnego inwestowania, które śledzą określone indeksy.
  • Inwestorzy mogą sami łączyć fundusze indeksowe, aby uzyskać wyniki podobne do funduszy z datą docelową i zmniejszyć opłaty w tym procesie.
  • Fundusze na datę docelową są aktywnie zarządzane i okresowo restrukturyzowane w celu stopniowego zmniejszania ryzyka w miarę zbliżania się finanso docelowej daty przejścia na emeryturę.
  • Fundusze z datą docelową mogą być bardziej ryzykowne niż większość ludzi się spodziewa, ale zwykle stają się mniej zmienne niż indywidualne fundusze indeksów giełdowych w miarę zbliżania się daty docelowej.

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe są popularne zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów finansowych. Obejmują one fundusze giełdowe (ETF) i fundusze inwestycyjne tworzone w celu śledzenia określonego indeksu, takiego jak S&P 500, Russell 2000 czy EAFE. Fundusze indeksowe oferują szeroką ekspozycję na rynek i mają niskie koszty operacyjne.

Fundusze indeksowe obejmują gamę stylów inwestowania w akcje i obligacje, zarówno w kraju, jak i za granicą. Inni mogą śledzić niejasne indeksy lub egzotyczne klasy aktywów, takie jak brazylijskie akcje o małej kapitalizacji. Jednak tego typu fundusze indeksowe rzadko pojawiają się w planach 401 (k).

Fundusz indeksowy S&P 500, międzynarodowy fundusz indeksów giełdowych i fundusz indeksów obligacji zapewniają wystarczającą różnorodność, aby służyć jako podstawa zdywersyfikowanego portfela. Inne przydatne dodatki do tego zestawu obejmują akcje o małej kapitalizacji, akcje o średniej kapitalizacji, akcje z rynków wschodzących i być może fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (REIT). Mając dostęp do tych klas aktywów, inwestorzy mogą szybko budować zdywersyfikowane portfele dla siebie za pomocą funduszy indeksowych i oszczędzać pieniądze.

Jak każda inna inwestycja, fundusze indeksowe wiążą się z ryzykiem. Co więcej, każde niepowodzenie, które wpływa na benchmark, będzie widoczne w funduszu indeksowym. Jeśli szukasz elastyczności, nie znajdziesz jej w funduszu indeksowym, zwłaszcza jeśli chodzi o reagowanie na spadki cen papierów wartościowych indeksu. Będziesz musiał sam zmienić alokację aktywów, inwestując w różne fundusze indeksowe.

Chociaż większość funduszy indeksowych jest tania, niektóre mają wysoką cenę. Na przykład fundusz Rydex S&P 500 (RYSOX) ma wskaźnik kosztów na poziomie 1,68%. Jest to zdumiewające, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że fundusze z identycznymi portfelami często pobierają mniej niż 0,05%. Fundusze indeksowe o wysokich kosztach są szczególnym problemem w planach 401 (k), które obejmują głównie fundusze zarządzane, dlatego należy sprawdzić opłaty.

Fundusze na datę docelową

Fundusze na datę docelową warto rozważyć, jeśli Twoja firma je oferuje. Możesz zainwestować całość konta 401 (k) w odpowiedni fundusz docelowy lub zainwestować w wybrane inwestycje z pełnego zestawu planu.

Powodem, dla którego nazywa się je funduszami docelowymi, jest fakt, że aktywa są restrukturyzowane w przyszłości w celu zaspokojenia potrzeb inwestora. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych często wymieniają fundusze po latach docelowych. Chodzi o to, że inwestorzy będą potrzebować pieniędzy w tym roku, często na emeryturę. Zamiast wybierać serię inwestycji, inwestor może wybrać jeden docelowy fundusz, aby osiągnąć swoje cele emerytalne.

Fundusze z datą docelową znajdują się w wielu planach 401 (k). Jednak plany firmowe zwykle oferują dostęp tylko do funduszy emerytalnych na datę docelową od jednego dostawcy. Popularnymi opcjami są Fidelity, Vanguard i T. Rowe Price. Wszystkie trzy wykorzystują własne fundusze jako inwestycje bazowe. Inne firmy mogą oferować różne strategie, takie jak fundusze funduszy podlegających obrotowi giełdowemu (ETF).

To, co wydaje się odpowiednim poziomem ryzyka dla zarządzającego funduszem, może nie pasować do Twojego życia. Przyjrzyj się wynikom funduszu z datą docelową w 2008 i na początku 2020 roku, aby sprawdzić, czy dany fundusz wydaje się zbyt ryzykowny.

Niektórzy inwestorzy mają fałszywe wrażenie, że fundusze z datą docelową zawsze wiążą się z niższym ryzykiem niż fundusze z indeksem S&P 500. To niekoniecznie jest prawdą. Fundusze te czasami rozpoczynają od znacznych inwestycji w ryzykowne aktywa, takie jak rynki wschodzące i akcje spółek o małej kapitalizacji, próbując zwiększyć długoterminowe zyski. Zarządzający funduszami realokują udziały w regularnych odstępach czasu i zmniejszają ryzyko, gdy fundusz zbliża się do daty docelowej.

Fundusze na datę docelową ponownie poniosły znaczne straty w 2020 r. Po podobnym epizodzie w 2008 r. Na przykład fundusz T. Rowe Price Target 2025 (TRRVX) stracił ponad 20% w pewnym momencie podczas krachu rynkowego w 2020 r. Ta strata może wydawać się nadmierna dla niektórych inwestorów, którzy są tylko pięć lat do przejścia na emeryturę. Przeniesienie części aktywów na rządowy fundusz ETF obligacji to łatwy sposób na zmniejszenie ogólnego ryzyka (i oczekiwanych zwrotów).

Uwagi specjalne

Aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, takie jak fundusze z datą docelową, zyskały złą opinię. W wielu przypadkach jest to zasłużone. Jednak nie wszystkie aktywnie zarządzane fundusze są złym wyborem inwestycyjnym. Na przykład Wellington Fund Vanguard łączy rozsądne opłaty z prawie stuletnimi dobrymi wynikami. Wiele innych zarządzanych funduszy oferuje również stałe zwroty, sprawdzone strategie inwestycyjne i rozsądne wskaźniki kosztów. Prawdziwa konkurencja nie występuje między funduszami indeksowymi a funduszami dat docelowych. Zamiast tego inwestorzy muszą zdecydować się na umieszczenie swoich oszczędności w jednym funduszu docelowej daty lub kilku pojedynczych funduszach, które mogą być funduszami indeksowymi lub funduszami zarządzanymi.

Najlepiej jest mieć na uwadze alokację aktywów dla tych, którzy wybierają tę trasę. Jeśli plan 401 (k) jest jedyną inwestycją, to ten rachunek jest jedynym, który należy wziąć pod uwagę. Wiele z nich ma inne konta inwestycyjne, takie jak indywidualne konta emerytalne (IRA), plan emerytalny współmałżonka w miejscu pracy lub inwestycje podlegające opodatkowaniu. W takim przypadku alokacja planu 401 (k) jest tylko częścią całego portfela.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy