Gdzie milionerzy inwestują swoje pieniądze, aby było bezpieczne?

17.02.2021

Miałem konwersję na temat inwestowania i pieniędzy z czytelnikiem „Frat Man w sekcji komentarzy w innym poście. On zapytał:

Miałem też inne pytanie, nad którym zawsze się zastanawiałem. Gdzie milionerzy trzymają swoje pieniądze? W tym sensie, że ubezpieczenie FDIC obejmuje tylko 250 000 USD w banku, a SIPC tylko 500 000 USD w biurze maklerskim. Chodzi mi o to, że nie widzę Billa Gatesa wpłacającego 250 000 dolarów do tysięcy banków w całym kraju, ani nie mogę sobie wyobrazić, że wartość netto Lou Simpsona zostanie zredukowana do pół miliona z powodu bankructwa Scottrade. Ha! Kiedy więc ludzie gromadzą miliony, co staje się „bezpiecznym miejscem, aby je zatrzymać?

Kiedy poszedłem kliknąć „odpowiedz w sekcji komentarzy, zdałem sobie sprawę, że to prawie 1500 słów, więc pomyślałem, że lepiej będzie po prostu opublikować to jako własne, na wypadek gdyby niektórzy z was byli zainteresowani tym, gdzie miliarderzy i milionerzy tacy jak Bill Gates lub Lou Simpson inwestują swoje pieniądze. To naprawdę nie ma nic wspólnego z początkującymi, w przeciwnym razie mógłbym wyciągnąć z niego artykuł poświęcony inwestowaniu dla początkujących , ale może nadal zainteresować tych z Was, którzy są ciekawi tego rodzaju rzeczy.

Oto moja odpowiedź…

Gdzie milionerzy parkują pieniądze?Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę, że „pieniądze w pewnym sensie nie istnieją. To jest pomysł. Jeśli mówisz o zielonych kawałkach papieru, które drukuje Departament Skarbu, w obiegu jest tylko około 575 miliardów dolarów, a aktywa gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych są wyceniane na ponad 50 bilionów dolarów.

Pomyśl o tym. Gdybyś był właścicielem każdego dolara amerykańskiego na całym świecie, miałbyś tylko 1/100 szacowanej wartości netto gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych. Powód: te „dolary są jedynie mechanizmem wymiany. Reprezentują coś, czym ludzie mogą handlować, aby oznaczyć roszczenia wobec społeczeństwa. Same w sobie nie mają wartości. Równie dobrze mogliśmy wybrać muszelki lub słoiki z dżemem truskawkowym. Powodem, dla którego społeczeństwa preferowały złoto i srebro z biegiem czasu, jest to, że trudno je wydobywać, więc rządom, politykom, królom i prezydentom bardzo trudno jest uczynić walutę bezwartościową, drukując więcej papieru.

W rezultacie większość bogactwa nie jest trzymana w formie gotówki. W rzeczywistości uważam, że pieniądze są przechowywane w siedmiu różnych formach (jest ich więcej, ale są to główne):

 1. Własność biznesowa (akcje). Jeśli posiadasz sieć pralni chemicznych, która zarabia 1 milion dolarów rocznie, prawdopodobnie mógłbyś sprzedać firmę za 10-15 milionów dolarów. Nigdzie nie masz tych pieniędzy, które „siedzą, ale i tak są Twoje.
 2. Pieniądze, które pożyczyli i muszą zostać im zwrócone w przyszłości, takie jak obligacje, certyfikaty depozytowe, pieniądze na rachunkach bankowych i pieniądze zainwestowane w fundusze rynku pieniężnegoNieruchomości, takie jak hotele, apartamenty, stadiony, domy, magazyny, mosty itp.Towary takie jak złoto, srebro, platyna, kukurydza, bydło, prawa mineralne, ropa naftowa, gaz ziemny, cukier, kawa itp.Waluty nominalne, takie jak dolary amerykańskie, euro, jen i funt brytyjski, upchane w kopertach lub teczkach.Własność intelektualna, taka jak prawa własności do znanych piosenek, książek, filmów i zdjęć. Jeśli posiadałeś prawa do Gwiezdnych Wojen, nie mógłbyś mieć pieniędzy w banku, ale prawda jest taka, że ​​prawdopodobnie jesteś miliarderem, ponieważ mógłbyś sprzedać te prawa wielu zainteresowanym inwestorom; oni z kolei mogliby tworzyć nowe towary i produkty oraz zarabiać na nich, dlatego są skłonni Ci zapłacić. Nazwy marek są ogromnym źródłem wartości intelektualnej, takie jak Coca-Cola, Clorox, Wrigley, Hershey’s i Folgers.Dobra materialne, takie jak słynne obrazy, artefakty historyczne, rzadkie książki itp. Jeśli posiadałeś oryginalną, podpisaną kopię Deklaracji Niepodległości, możesz ją zamienić na dowolną inną formę bogactwa, taką jak waluta nominalna, którą mógł następnie wykorzystać do przeniesienia swojego majątku na nieruchomości, towary lub dowolną z innych kategorii.Oznacza to, że w większości przypadków osoba o znacznej wartości netto nie musi lokować pieniędzy na koncie bieżącym. Nie można ukraść mu ponad 50 miliardów dolarów Billa Gatesa, ponieważ to nie jest teczka; to biurowce, akcje, linie kolejowe, prawa autorskie do książek, nieruchomości osobiste, prywatne samoloty, rzadkie dzieła sztuki… lista jest nieskończona.

  Nie myśl o „pieniądzach jak o gotówceMożesz faktycznie cytować aktywa w dowolnym preferowanym mechanizmie wymiany. Jedną z najlepszych technik stosowanych przez profesjonalnych inwestorów jest mierzenie wartości Dow Jones Industrial Average w złocie, ponieważ daje ona lepszy obraz w długim okresie czasu rzeczywistej siły nabywczej rynku skorygowanej o inflację. Możesz myśleć o swoim domu jako kosztującym, powiedzmy, 500 000 $, ale równie łatwo możesz powiedzieć, że twój dom ma 6850 baryłek ropy (500 000 $ podzielone przez 73 $ za baryłkę). Musisz zacząć myśleć o wartości i nauczyć się dostosowywać się do faktu, że dolar amerykański, jak każda inna miara, jest niczym więcej niż wskaźnikiem.

  Może to pomóc wyjaśnić perspektywę inwestora…

  Szacuje się, że w ziemi znajduje się 1 148 528 420 000 baryłek ropy naftowej, co do których istnieje 90% lub większe prawdopodobieństwo odwiertu i wydobycia przez ludzi (zwane „udowodnionymi rezerwami). Obecna cena spot ropy naftowej wynosi około 73 USD. Oznacza to, że wartość całej ropy w ziemi szacuje się na 98 442 574 660 000 dolarów. Zaokrąglijmy i nazwijmy to 100 bilionów dolarów.

  (Na razie zignorujmy oczywisty fakt, że gdyby ta ropa została zebrana od razu, ropa byłaby warta około 50 centów za baryłkę, ponieważ podaż znacznie przewyższyłaby popyt. Przy obecnym poziomie konsumpcji, to wystarczająca ilość ropy, aby zaspokoić światowy popyt na 54 lata.)

  Oznacza to, że gdybyś nagle odziedziczył 100 000 baryłek ropy, byłbyś wart 7300 000 USD przy dzisiejszych cenach rynkowych (100 000 baryłek x 73 USD za baryłkę = 7,3 mln USD).

  Gdyby ropa wzrosła do 100 USD za baryłkę, Twoje aktywa wzrosłyby do 10 000 000 USD. Jesteś teraz wart dodatkowo 2,7 miliona dolarów! Skąd się wziął i gdzie jest zaparkowany? Nigdzie. Jest to szacunkowa wartość likwidacyjna Twojej ropy, jeśli zdecydujesz się sprzedać teraz, a popyt na rynku jest wystarczający, aby zrealizować Twoje zamówienie bez spadku ceny . Podajesz wartość w dolarach, ponieważ jako obywatel Stanów Zjednoczonych te dolary coś dla ciebie znaczą. Z natury rozumiesz wartość 5 USD i to, co cię za to kupi w porównaniu do 20 USD.

  Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych zaczął drukować pieniądze, które stały się bezwartościowe, a bochenek chleba, który pierwotnie kosztował 5 USD, kosztuje teraz 10 000 USD, twoja ropa może być sprzedawana po 146 000 USD za baryłkę, mimo że nie zyskałeś nic na sile nabywczej, co daje ci aktywa wartość 14,6 miliarda dolarów. Chodzi o to, że twoja siła nabywcza byłaby taka sama, ponieważ:

  • Za 14 600 000 000 dolarów kupiłoby się 1 460 000 bochenków chleba, gdyby każdy bochenek kosztował 10 000 dolarów
  • Za 7300000 $ można by kupić 1 460 000 bochenków chleba, gdyby każdy bochenek kosztował 5 $ Oznacza to, że licząc na chleb jako wymianę, rząd drukujący pieniądze nie miał wpływu na twoją rzeczywistą siłę nabywczą. Nadal możesz kupić te same bochenki chleba, co przed hiperinflacją. To jeden z powodów, dla których słynny inwestor Warren Buffett mówi o znaczeniu mierzenia wzrostu wartości netto w „ilu cheeseburgerach można kupić. Liczy się siła nabywcza. Nie dolary.

   Co bogaci robią ze swoją gotówką?Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany tym, co robią bogaci ze swoją krótkoterminową gotówką, porównywalną z lokowaniem pieniędzy przez klasę średnią na koncie czekowym lub oszczędnościowym, istnieje kilka popularnych alternatyw dla tych, którzy mają co najmniej kilka milionów dolarów:

   • Założenie tzw. Rachunku zerowego. Bogaty inwestor ma swoje pieniądze w obligacjach, certyfikatach depozytowych, papierach komercyjnych i innych wysoce płynnych instrumentach dłużnych. Wypisują czeki z konta, na którym jest 0 USD, a na koniec dnia roboczego bank prywatny sprzedaje wystarczająco stabilnych, płynnych inwestycji, aby zlikwidować ujemne saldo na koncie, przywracając je do 0 USD. W ten sposób, jeśli bank upadnie, nie zaszkodzi to inwestorowi, ponieważ aktywa bazowe są przechowywane w jego imieniu, a nie w imieniu instytucji. (Ta usługa jest znana jako przechowywanie lub, w niektórych przypadkach, globalna przechowalnia. W większości przypadków banki pobierają za nią niewielką opłatę wyrażoną jako procent aktywów.Prawie każda inteligentna bogata osoba na planecie korzysta z jakiejś formy globalnej opieki, ponieważ nie chcesz się martwić o utratę koszuli, ponieważ pośrednik zawiódł.
   • Przechowywanie pieniędzy bezpośrednio w Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych na koncie wspieranym przez uprawnienia podatkowe rządu Stanów Zjednoczonych. Mogą kupować krótkoterminowe bony skarbowe i obracać je, dopóki nie będą potrzebować pieniędzy. O ile Stany Zjednoczone nie zbankrutują wskutek nadmiernej inflacji, są bezpieczne. Buffett dosłownie ma dziesiątki miliardów dolarów pieniędzy Berkshire Hathaway zaparkowanych czasami na bonach skarbowych, obligacjach i banknotach. Nie ma ryzyka niewypłacalności lub bankructwa, chyba że cały naród zbankrutuje!Fizyczne przechowywanie gotówki w wielu walutach w skrytkach depozytowych na całym świecie. Nie są one jednak ubezpieczone, więc istnieje takie ryzyko.Mam nadzieję, że pomoże ci to zrozumieć, jak wiele prywatnych banków i firm zarządzających aktywami myśli o parkowaniu pieniędzy dla milionerów i innych bogatych inwestorów.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy