Jakie są Twoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego?

17.02.2021
Category: Twój Wynik

Kredytodawcy kierują się trzema kryteriami, aby zdecydować, czy zatwierdzić wniosek o kredyt hipoteczny. Kredytobiorcy muszą spełniać minimalne standardy dotyczące oceny zdolności kredytowej, współczynnika wartości kredytu do wartości (LTV) i wskaźnika zadłużenia do dochodu (DTI), aby uzyskać zgodę. Minimalne standardy różnią się w zależności od rodzaju kredytu hipotecznego, o który się ubiegasz, oraz pożyczkodawcy.

W ciągu ostatnich trzech lat kredytodawcy hipoteczni powoli poluzowali swoje standardy dotyczące kredytów hipotecznych. Zrozumienie przyczyn tego trendu i różnic między różnymi rodzajami pożyczek pomoże dzisiejszym pożyczkobiorcom zrozumieć dostępne opcje.

Oceny kredytowe, LTV i DTINajczęściej omawianymi standardami kredytowymi są wyniki FICO, oceny kredytowe stworzone przez Fair Isaac Corporation. Wyniki FICO opierają się na informacjach z raportów kredytów konsumenckich prowadzonych przez trzy wiodące biura informacji kredytowej: TransUnion, Experian i Equifax. Wszystkie trzy biura oceniają Twoją historię kredytową w zakresie 350-850. Twój wynik będzie inny dla każdego biura informacji kredytowej, ponieważ nie wszyscy wierzyciele podlegają wszystkim trzem firmom.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów mierzą koszt obsługi zadłużenia kredytobiorcy w ujęciu miesięcznym w porównaniu z miesięcznym dochodem kredytobiorcy przed opodatkowaniem. DTI w wysokości 30% oznacza, że ​​pożyczkobiorca płaci 30% swojego miesięcznego dochodu brutto, aby pokryć miesięczny koszt istniejącego zadłużenia. DTI wyraża się na dwa sposoby. „Front-end DTI to stosunek zadłużenia do dochodu w momencie złożenia wniosku przez pożyczkobiorcę. DTI „back-end to wskaźnik po dodaniu miesięcznego kosztu kredytu hipotecznego do istniejącego zadłużenia.

Wskaźniki wartości kredytu do wartości mierzą ekspozycję kredytobiorcy w każdej transakcji. 90-procentowy wskaźnik wartości kredytu do wartości oznacza, że ​​pożyczkobiorca odkłada 10 procent na spłatę, a pożyczkodawca jest odpowiedzialny za pozostałe saldo. Im wyższy LTV, tym większe zaangażowanie pożyczkodawcy.

Trendy w zatwierdzaniu kredytów hipotecznychPo krachu na rynku mieszkaniowym w 2008 r. Pożyczkodawcy natychmiast podnieśli standardy udzielania kredytów, aby ustabilizować rynki mieszkaniowe i przywrócić wiarę w krajowy system finansowania mieszkań. Ostrzejsze standardy były reakcją na luźne standardy i egzekwowanie, które panowały w latach boomu poprzedzającego krach, a przez ostatnią dekadę powoli się rozluźniły.

Od 2015 r. Średnie wyniki FICO dla wszystkich kredytów hipotecznych spadły ze średnio 731 do 721. Średnie wartości kredytów hipotecznych FHA (pożyczki na zakup, a nie refinansowanie domu) spadły o około 10 punktów do średnio 677. Średnio 751 , konwencjonalne kredyty hipoteczne są praktycznie niezmienione.

Każdy pożyczkobiorca, któremu zależy na uzyskaniu zgody, powinien rozważyć pożyczkę FHA. FHA jest najbardziej znana wśród kupujących po raz pierwszy z 3,5-procentowego wkładu własnego, ale jej wyniki FICO są o 70 punktów niższe niż w przypadku konwencjonalnych kredytów hipotecznych. Jeśli Twój FICO jest niższy niż 580, ale wyższy niż 500, nadal możesz otrzymać pożyczkę FHA, ale musisz odłożyć 10 procent. Jedną z wad FHA jest wymóg wykupienia przez kredytobiorców ubezpieczenia hipotecznego FHA. W przeciwieństwie do prywatnego ubezpieczenia hipotecznego, ubezpieczenia FHA nie można anulować, gdy właściciel osiągnął 80 procent kapitału własnego. Trwa do momentu sprzedaży domu lub refinansowania przez właściciela.

Tradycyjni pożyczkodawcy udzielają pożyczek FHA, które są zabezpieczone 90-procentową gwarancją rządową, co znacznie zmniejsza ryzyko pożyczkodawców. Pożyczki FHA mogą również obsługiwać pożyczkobiorców o wyższym zadłużeniu. Średnie DTI dla pożyczek na zakup FHA w marcu 2018 r. Wyniosły 29/44 (29% front-end i 44% back-end) w porównaniu do 24/46 dla konwencjonalnych kredytów hipotecznych.

Poniższa tabela przedstawia średnie i minimalne / maksymalne standardy kredytowania dla kredytów mieszkaniowych FHA, konwencjonalnych i VA.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy