Mudra Bank

17.02.2021
Category: Drugiej Strony

Mudra Bank lub Micro Units Development and Refinance Bank można opisać jako podmiot sektora publicznego, który zajmuje się różnymi produktami i usługami finansowymi. Przede wszystkim udostępnia pożyczki małym przedsiębiorcom, którym w innym przypadku trudno jest pozyskać jakąkolwiek pomoc finansową, a to zamiast niskiego oprocentowania.

Cel Mudra Bank

Głównym celem programu Mudra Bank jest uregulowanie działalności w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek w strukturze mikrofinansów w Indiach, a tym samym zapewnienie pewnej stabilności. Wygląda również na to, że sektor ten zobaczy wyższy poziom partycypacji włączającej. Inicjatywa ma na celu zapewnienie usług kredytowych i wsparcia finansowego tym podmiotom mikrofinansowym, które działają na terenie całego kraju. Organizacje te obsługują głównie małe jednostki biznesowe, grupy samopomocy, detalistów i indywidualnych przedsiębiorców. Inicjatywa Mudra Bank posłuży również do rejestracji wszystkich instytucji mikrofinansowych, a następnie uruchomienia systemu oceny ich wyników i ich akredytacji.

Produkty i ofertyBank Mudra udzieli trzech rodzajów pożyczek – Shishu, Tarun i Kishore. Maksymalna kwota pożyczki w ramach pożyczki Shishu to Rs. 50 000. W przypadku pożyczki Kishore górny limit to Rs. 5 lakhów, aw przypadku pożyczki Tarun maksymalna kwota została ustalona na Rs. 10 lakhów. Teraz bank ustali, który kredytodawca należy do danej kategorii i zgodnie z nią zostaną udzielone pożyczki. Pożyczki Shishu są w zasadzie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność, pożyczki Kishore są dla tych, którzy są na środkowym etapie swoich przedsięwzięć biznesowych, a pożyczki Tarun są dla tych, którzy chcą przejść na wyższe poziomy, takie jak prowadzenie biznesu ekspansja.

Korzyści i wadyNajwiększą potencjalną zaletą programu Mudra Bank jest to, że może on pomóc dużej liczbie niezliczonych przedsiębiorców w całym kraju, zapewniając wsparcie finansowe, które jest tak ważnym elementem ich istnienia i ostatecznego sukcesu. Skupiając się na upośledzonej części indyjskiej hierarchii gospodarczej, Mudra Bank może pewnego dnia powtórzyć to, co Grameen Bank zrobił w Bangladeszu.

Z drugiej strony, niektórzy eksperci uważają, że w przypadku banku działającego jako instytucja mikrofinansowa wkrótce może pojawić się kwestia konfliktu interesów. Pytali również o potrzebę posiadania nowego podmiotu mikrofinansowego, gdy istnieje już kilka takich instytucji. Uważają, że może to również zapoczątkować programy równoległego systemu bankowego.

Najważniejsze informacje o programie Mudra BankOto niektóre szczególne cechy banku Mudra:

  • Mudra Bank został utworzony na mocy ustawy.
  • Będzie częścią Pradhan Mantri MUDRA Yojana.Będzie funkcjonował w obszarze usług, który wykracza poza kompetencje konwencjonalnych banków. W tym celu korzysta z agentów ostatniej mili.Program wykorzystał ankietę NSSO z 2013 r., Aby zidentyfikować swoich potencjalnych klientów.Wśród klientów docelowych tylko 4 procent może uzyskać dostęp do kredytów, które mają być udzielone przez banki.Bank będzie się starał, aby jego klienci nigdy nie zaciągali żadnych długów; dlatego skupi się na odpowiedzialnych metodach kredytowania.Mudra Bank będzie miał na początku korpus Rs. 20000 crore. Będzie miał również fundusz gwarancji kredytowych w przedziale od Rs. 2000 crore i Rs. 3000 crore.Jak może pomóc indyjskiej gospodarce?Oczekuje się, że inicjatywa Mudra Bank pomoże co najmniej 5,77 małym firmom w Indiach. Jest to duża pomoc, biorąc pod uwagę, że organizacje te rzadko otrzymują banki, które udzielają im pożyczek i innej pomocy finansowej. Mudra Bank będzie współpracował z koordynatorami, którzy będą pracować lokalnie i zapewniać finansowanie docelowym beneficjentom. Oczekuje się również, że będzie regulować różne instytucje mikrofinansowe w Indiach i od czasu do czasu pomagać im w usługach refinansowania. Oczekuje się również, że przedstawi im wytyczne i przydzieli oceny, aby mogły odpowiednio funkcjonować.

    Mudra Bank pomoże również w tworzeniu scenariusza zatrudnienia w tym sektorze, który obecnie zatrudnia około 12 milionów pracowników w całych Indiach. Każda jednostka w tym segmencie jest zadłużona w wysokości zaledwie 17 000 INR. Z programu Mudra Bank mają skorzystać także osoby samozatrudnione. Obecnie w Indiach jest 5 crore i 75 lakh takich ludzi i pracują oni z łącznym funduszem Rs. 11 lakh crore.

    Przyszłe planyOd teraz Mudra Bank będzie działał jako niebankowa firma finansowa, a także będzie spółką zależną SIDBI (Small Industries Development Bank of India). Jednak później ma stać się niezależnym podmiotem. W przyszłości zamierza również rozszerzyć swoją linię produktów o kartę MUDRA, wsparcie kredytowe i portfelowe gwarancje kredytowe. Obecnie tylko kilka sektorów – transport lądowy, produkty spożywcze, społeczność, produkty tekstylne oraz usługi socjalne i osobiste – są objęte; jednakże zakres programu ma zostać rozszerzony w najbliższych dniach.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy