Napraw raport kredytowy po kradzieży tożsamości

17.02.2021
Category: Będziesz Mógł

Ostatnia aktualizacja 24 września 2019 r

Miliony Amerykanów, łącznie ze mną, padło ofiarą kradzieży tożsamości. Oprócz radzenia sobie z poczuciem bezbronności i beznadziejności musimy walczyć z wierzycielami i biurami kredytowymi, którzy w ostatnich latach utrudniali ofiarom rozliczenie się z raportów.

W mojej 15-letniej karierze adwokata ds. Naprawy kredytowej w Imax Credit Repair opracowałem najbardziej kompleksowy plan zwalczania kradzieży tożsamości, który przyniósł mi prawie 100% skuteczność.

W tym poście na blogu pokażę Ci nie tylko, jak wyczyścić raport kredytowy z fałszywych elementów, ale także, jak zabezpieczyć plik przed kradzieżą tożsamości.

W postaci wyników, które osiągnąłem tą metodą

Co to jest kradzież tożsamości i jak to się dzieje

Kradzież tożsamości ma miejsce, gdy podejrzany aktor przejął twoją tożsamość, sfałszując kartę SSN i ​​dowód tożsamości ze zdjęciem z Twoim imieniem i nazwiskiem i używa ich do osobistego ubiegania się o kredyt.

Innym scenariuszem jest to, że ktoś po prostu był w stanie uzyskać Twoje dane osobowe i nieuczciwie ubiega się o konta kredytowe online, ale nie osobiście, ponieważ nie ma sfałszowanej kopii Twojego dowodu osobistego lub karty SSN.

Dla niektórych osób kradzież tożsamości może dotyczyć osoby, która mogła z nimi mieszkać i miała dostęp do takich danych osobowych.

Jednak w przypadku większości ludzi ich dane osobowe są zagrożone przez naruszenia bezpieczeństwa online w dużych instytucjach, takich jak banki, instytucje rządowe itp. Hakerzy mogą sprzedawać mnóstwo danych kręgom przestępczym zajmującym się kradzieżą tożsamości, które następnie przyjmą czyjąś tożsamość i zaczną uzyskiwać kredyt

Co zrobić z kradzieżą tożsamości i jak to naprawić

W ciągu ostatnich 15 lat, metodą prób i błędów, zajmując się setkami przypadków kradzieży tożsamości, udoskonaliłem starannie opracowany 8-stopniowy program, aby usunąć fałszywe pozycje z raportów kredytowych

Należy pamiętać o metodach usuwania wątpliwych opóźnień w płatnościach, kontach obciążeń, inkasach i zapytaniach zupełnie innych w przypadku przedmiotów, które nie pochodzą z kradzieży tożsamości.

FCRA (Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej) zawiera przepisy dotyczące ofiar kradzieży tożsamości, ale jeśli nie zostaną spełnione szczegóły podane w poniższych krokach, biura informacji kredytowej i wierzyciele mają prawo odrzucić Twoje roszczenie. Oto kroki rozpoczynające się od zgłoszenia oszustwa:

KROK 1 – Złożenie oświadczenia FTC o kradzieży tożsamości

Pierwszym krokiem jest złożenie online oświadczenia o kradzieży tożsamości Federalnej Komisji Handlu. Pamiętaj, aby podać numery kont z raportu kredytowego, daty otwarcia, kwoty.

Należy pamiętać, że biura informacji kredytowej i wierzyciele notorycznie odrzucają roszczenia o kradzież tożsamości i oszustwa, jeśli to oświadczenie nie jest prawidłowo wypełnione lub brakuje w nim szczegółów.

KROK 2 – Wypełnianie policyjnego zgłoszenia kradzieży tożsamości

Następnie złożysz raport policyjny dotyczący kradzieży tożsamości w lokalnym komisariacie policji, w którym mieszkasz. Możesz mieć pozwolenie na zrobienie tego na stronie lokalnej PD, w przeciwnym razie, jeśli będziesz musiał wejść, upewnij się, że masz dowód tożsamości i raport kredytowy.

W raporcie policyjnym, niezależnie od tego, czy składasz wniosek online, czy osobiście, upewnij się, że każde oszustwo na koncie jest wymienione według nazwy wierzyciela, numeru konta, daty otwarcia i kwoty pozostającej do spłaty.

Ponownie widziałem wierzycieli i biura kredytowe odrzucające roszczenia o kradzież tożsamości, jeśli w raporcie policyjnym brakuje pól informacyjnych opisanych powyżej.

KROK 3 – Przygotowanie pisma w sprawie sporu dotyczącego kradzieży tożsamości z Biurem Kredytowym

Aby zakwestionować fałszywe konta, zapytania i dane osobowe z biurami informacji kredytowej, możesz skorzystać z tego pisma w sprawie sporu z biurem kredytowym zgodnego z FCRA, które wymaga od biur działania w ciągu 30 dni od otrzymania. Poniżej znajduje się przewodnik dotyczący dostosowywania listu w sprawie sporu:

A) Jak zakwestionować elementy fałszywe i związane z kradzieżą tożsamości:W przypadku, gdy konto zostało otwarte przez złodzieja tożsamości, możesz użyć „nieuczciwie otwartego konta jako przyczyny sporu.

W przypadku, gdy konto otwarte przez Ciebie poniosło nieuczciwe opłaty, możesz użyć „konta poniesionych fałszywych opłat jako przyczyny sporu.

B) Jak i dlaczego umieścić alert o oszustwie w raporcie kredytowym:Wpisz numer swojego telefonu komórkowego na górze listu i poproś o umieszczenie ostrzeżenia o oszustwie w raporcie kredytowym. Spowoduje to wywołanie telefonu komórkowego za każdym razem, gdy ktoś spróbuje ubiegać się o kredyt.

C) Gdzie należy wysłać listy do biura informacji kredytowej w sprawie sporu dotyczącego kradzieży tożsamości: Experian Identity Theft:

National Fraud Victims Assistance

P.O Box 9554

Allen TX 3037

Equifax Identity Theft:

Consumer Fraud Division

P.O Box 740256

Atlanta GA 3037

Transunion Identity Theft:

Fraud Victims Assistance

P.O Box 2000, Chester PA 19016

D) Co należy dołączyć do listów spornych biura informacji o kradzieży tożsamości:– Kopia dowodu osobistego

– Kopia dowodu osobistego – Kopia

rachunku za media

– Raport kradzieży tożsamości Federalnej Komisji Handlu

– Kopia kradzieży tożsamości złożona przez policję

KROK 4 – Kwestionowanie kont dotyczących kradzieży tożsamości bezpośrednio z wierzycielami

Musisz wykonać następujące czynności dla każdego z fałszywych kont:

A) Skontaktuj się z każdym wierzycielemZadzwoń do każdego z wierzycieli, powiedz im, że jesteś ofiarą oszustwa, poproś o ich wydział ds. Oszustw. Zapytaj, gdzie możesz złożyć dokumenty dotyczące kradzieży tożsamości.

Mogą podać numer faksu, adres e-mail lub adres pocztowy.

B) Wyślij każdemu wierzycielowi następujące dokumenty– Arkusz okładki z oświadczeniem opisującym zdarzenie –

Kopia karty identyfikacyjnej – Kopia karty

zabezpieczenia społecznego – Kopia

rachunku za

eksploatację – Zgłoszenie kradzieży tożsamości przez Federalną Komisję Handlu –

Złożona policyjna kopia kradzieży tożsamości

C) Prześlij i poczekajPoczekaj 30 dni, aż wierzyciele zbadają roszczenie i podejmą decyzję.

KROK 5 – Co zrobić, jeśli biura kredytowe i wierzyciele nie usuną fałszywych informacji

Przyznane, jeśli prawidłowo złożyłeś zgłoszenia kradzieży tożsamości i dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty, tylko wtedy będziesz w stanie złożyć skargę regulacyjną przeciwko zaangażowanym stronom.

Dobrym miejscem do rozpoczęcia byłoby Biuro Ochrony Finansów Konsumentów. Tutaj będziesz mógł złożyć skargę na dowolne z 3 biur kredytowych, a także na wierzycieli.

Po złożeniu reklamacji zostaje ona przekazana skarżącemu, który będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w celu rozwiązania problemu.

KROK 6 – Zapobieganie i ochrona przed kradzieżą tożsamości w przyszłości

Gorąco polecam umieszczenie w raporcie kredytowym czegoś, co nazywa się blokadą kredytu, czyli zamrożeniem kredytu.

Możesz poprosić biura kredytowe o zamrożenie lub zablokowanie raportu kredytowego, aby żaden wierzyciel nie miał do niego dostępu, gdy jest on zablokowany. Jeśli będziesz ubiegać się o kredyt w przyszłości.

Będziesz musiał odblokować swoje raporty kredytowe, aby wierzyciel miał do nich dostęp. Gdy wierzyciel wyciągnie Twój raport, możesz ponownie zablokować raport kredytowy.

Gdzie uzyskać blokady kredytowe: Experian.com: Ich bezpłatna usługa monitorowania kredytu umożliwia natychmiastowe zablokowanie i odblokowanie raportu Experian.

Transunion.com: Ich miesięczna płatna usługa monitorowania kredytu umożliwia natychmiastowe blokowanie i odblokowywanie Equifax i Transunion.

KROK 7 – Przegląd innych centrów zasobów dotyczących kradzieży tożsamości (opcjonalnie)

Organizacja procesu odzyskiwania: – Broszura z planem odzyskiwania tożsamości po kradzieży FTC

Oszustwo związane z identyfikatorem prawa jazdy – powiadomić DMV swojego stanu

-IRS And Tas Fraud: Skontaktuj się z Departamentem ds. Oszustw podatkowych lub zadzwoń na infolinię ds. Oszustw pod numerem 800-829-0433.

Zwróć się również do rady ds. Podatku dochodowego w swoim stanie.

Oszustwo lub kradzież paszportu: Jeśli paszport został użyty do kradzieży tożsamości, skontaktuj się z Departamentem Stanu USA, Departamentem Usług Paszportowych

Jeśli Twoja poczta została skradziona: skontaktuj się z Inspektorem Generalnym USPS

Nieuczciwe wykorzystanie numeru SSN w celu zatrudnienia: Jeśli ktoś jest zatrudniony na podstawie Twojego numeru ubezpieczenia społecznego, możesz złożyć skargę do Biura Generalnego Inspektora w Social Security Administration.

KROK 8 – Sprawdzenie uzyskania nowego numeru ubezpieczenia społecznego:

Wreszcie, jeśli te kroki nie rozwiązują problemów związanych z kradzieżą tożsamości, to po pewnym przekonaniu i przejściu w górę łańcucha dowodzenia administracja zabezpieczenia społecznego może po prostu zgodzić się na wydanie nowego numeru SSN.

Po wykonaniu tej czynności konieczne będzie utworzenie nowego pliku kredytowego w trzech biurach informacji kredytowej i poproszenie ich o przeniesienie prawidłowych informacji ze starego pliku do nowego. Poniższa infolinia ds. Oszustw może być dobrym miejscem do rozpoczęcia:

Infolinia ds. Oszustw Social Security Administration : 1-800-269-0271

Ostatni krok: podejmij działania, aby naprawić konta związane z kradzieżą tożsamości

Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co zrobić z tym problemem.

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że im szybciej podejmiesz działania w celu rozwiązania problemu kont związanych z kradzieżą tożsamości, tym większe szanse na sukces.

Oto, co proponuję zrobić dalej:

Take My Quiz: Zatrudnij profesjonalistę czy zrób to sam?

Ok, więc to, czy wybierzesz ścieżkę samopomocy, czy zatrudnisz profesjonalistę, naprawdę zależy od Twojej sytuacji osobistej, budżetu, dochodów i złożoności kwestii kradzieży tożsamości.

Stworzyłem ten quiz, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję.

6 myśli na temat „Napraw raport kredytowy po kradzieży tożsamości

Mam nadzieję że możesz mi pomóc. Miałem wiele nieautoryzowanych działań w moich raportach kredytowych po doświadczeniu oszustwa, ale objawy nie są objawami mieszanych plików lub kradzieży tożsamości. W moim raporcie nie ma nieautoryzowanych kont. Moje problemy wynikają z mnóstwa nieautoryzowanych działań biur kredytowych! Ciągle badają moje konta, których nigdy nie kwestionowałem, a następnie zgłaszają negatywne komentarze do sporu. Mój wynik rośnie i spada jak jo-jo. Ponadto zgłaszają fałszywe informacje od moich wierzycieli. Na 2 rachunkach zgłosili, że moi wierzyciele wzrosli, a następnie zmniejszyli limit kredytu. Żaden wierzyciel tego nie zrobił ani nie zgłosił takiej sprawy do biur. Skąd więc wzięli te informacje? Miałem 850 punktów kredytowych w Transunion w sierpniu, które obecnie wynoszą 730, pomimo braku negatywnych informacji na moim koncie w tym czasie.Nie wiem, co jest nie tak ani co robić! Tylko 3 lata i 30 listów zajęło mi zebranie dwóch niedokładnych informacji z moich raportów. Teraz mam błąd 45-60 na biuro do poprawienia! Obawiam się, że to jest trwałe; zniszczył mój kredyt. Co się dzieje? Czy słyszałeś już o tego typu problemach? Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana. Zatrudniłbym cię, żebyś mi w tym pomógł. To dla mnie za dużo. Czy to jest opcja?

Cześć Julie, jest to ostatnio dość powszechny problem związany z nieautoryzowaną aktywnością na raportach kredytowych.

Wyślij mi e-mail bezpośrednio na adres [email protected], a ja dam znać, co musimy zrobić

Nate Smith, Moje akta kredytowe są kompletnie zniszczone z powodu kradzieży tożsamości. Czy możesz pomóc.

Cześć Nate, specjalizujemy się w tym, właśnie wysłałem Ci e-maila

Zapłaciłem bez przerwy i na czas, i przyszła nowa spóźniona płatność z Chase.

Co mogę zrobić?

Chase jest twardym wierzycielem, skontaktuj się ze mną, a my omówimy, co możemy zrobić, aby pomóc

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy