Pośrednicy finansowi

17.02.2021

Definicja : Pośrednik finansowy to organizacja, która działa jako łącznik między inwestorem a pożyczkobiorcą, aby osiągnąć cele finansowe obu stron. Można je postrzegać jako podmioty gospodarcze, które akceptują depozyty od deponentów lub inwestorów (pożyczkodawców), umożliwiając im niskie oprocentowanie ich sumy. Ponadto organizacje te pożyczają tę kwotę osobom fizycznym i firmom (pożyczkobiorcom) po stosunkowo wysokim oprocentowaniu w celu uzyskania marży.

Dwie znaczące role odgrywane przez pośrednika finansowego w gospodarce to tworzenie funduszy i zarządzanie systemem płatniczym.

Treść: Pośrednicy finansowi
 • Przykład
 • RodzajeZaletyWadyWniosekPrzykładPani A. jest gospodynią domową i co miesiąc deponuje swoje oszczędności na swoim koncie w banku XYZ.

  Z drugiej strony pan B jest młodym przedsiębiorcą, który stara się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności. Teraz pan B ma dwie możliwości skorzystania z pożyczki:

  • Po pierwsze, potrafi znaleźć i przekonać osoby, które szukają okazji inwestycyjnych lub;
  • może zwrócić się o pożyczkę do banku XYZWidzimy, że pierwsza opcja jest niepewna, a znalezienie inwestorów zajmie dużo czasu. Jednak druga opcja jest wygodniejsza i szybsza.

   Można więc powiedzieć, że dzięki pośrednikowi finansowemu ułatwiamy udzielanie i pożyczanie środków na dużą skalę.

   Rodzaje pośredników finansowych

   Istnieje kilka pośredników finansowych utworzonych, aby służyć różnym celom i zadaniom klientów lub członków lub pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Podmioty te zostały szczegółowo wyjaśnione poniżej:

   Banki : Banki centralny i komercyjny to najbardziej znani pośrednicy finansowi, którzy upraszczają proces udzielania i zaciągania pożyczek, a także świadczą na dużą skalę różne inne usługi swoim klientom.

   Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : są to spółdzielcze jednostki finansowe, które ułatwiają udzielanie i pożyczanie środków w celu udzielania pomocy finansowej swoim członkom.

   Niebankowe firmy finansowe : NBFC to firma finansowa zajmująca się takimi działaniami, jak udzielanie klientom pożyczek o bardzo wysokim oprocentowaniu.

   Giełdy : Giełda ułatwia obrót papierami wartościowymi i akcjami, a przy każdej działalności handlowej pobiera opłaty maklerskie od każdej ze stron, co stanowi jej zysk.

   Towarzystwa funduszy powierniczych: organizacje funduszy inwestycyjnych łączą kwoty zebrane od różnych inwestorów. Inwestorzy ci mają identyczne cele inwestycyjne i zdolność do podejmowania ryzyka. Fundusze są następnie wspólnie inwestowane w papiery wartościowe, obligacje i inne opcje inwestycyjne, aby zapewnić zysk kapitałowy w dłuższej perspektywie.

   Firmy ubezpieczeniowe : Firmy te zapewniają polisy ubezpieczeniowe dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem, śmiercią, ryzykiem, niepewnością i niewypłacalnością. W tym celu przyjmują depozyty w formie premii, która jest łączona w zyskowne inwestycje, aby uzyskać zwroty. Zgodnie z umową ubezpieczony może zażądać pieniędzy w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

   Doradcy finansowi lub brokerzy : Brokerzy inwestycyjni zbierają również fundusze od różnych inwestorów, aby inwestować je w papiery wartościowe, obligacje, akcje itp. Doradcy finansowi zapewniają nawet wskazówki i ekspertyzy dla inwestorów.

   Bankowcy inwestycyjni : Te banki specjalizują się w usługach takich jak pierwsze oferty publiczne (IPO), inne oferty akcji, udowadnianie fuzji i przejęć, usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych, gwarantowanie długów itp. W wyniku ciągłej mediacji między inwestorem lub publicznością spółki emitujące papiery wartościowe.

   Firmy depozytowe : jest to osoba trzecia działająca jako pośrednik i odpowiedzialna za uzyskanie wszystkich warunków spełnionych w momencie udzielenia przez jedną stronę drugiej pożyczki na hipotekę na nieruchomości.

   Fundusze emerytalne : Podmioty rządowe tworzą fundusz emerytalny. Z pensji pracowników potrącana jest co miesiąc pewna kwota. Zebrana suma jest następnie inwestowana w różne programy w celu osiągnięcia zysków. Fundusz inwestora jest zwracany wraz z odsetkami po przejściu na emeryturę.

   Towarzystwa budowlane : ci pośrednicy finansowi są podobni do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ponieważ posiadają i ułatwiają udzielanie kredytów hipotecznych i depozytów na żądanie swoim członkom.

   Programy zbiorowego inwestowania : W ramach tego programu różni inwestorzy mający wspólny cel inwestycyjny łączą swoje fundusze i wspólnie inwestują tę kwotę w opłacalną opcję inwestycyjną. Później rozdzielają między siebie odsetki zgodnie z umową.

   Zalety pośredników finansowychPośrednicy finansowi są tak samo kluczowi dla gospodarki, jak krew dla organizmu. Poniżej omówiono niektóre z jego znaczących korzyści:

   • Niskie ryzyko : zaangażowanie pośredników zmniejsza ryzyko oszustwa, niewykonania zobowiązania, a nawet utraty kapitału dla pożyczkodawcy.
   • Wygoda : wymiana staje się odpowiednia zarówno dla inwestora, jak i pożyczkobiorcy. Ponieważ obie strony nie muszą inwestować czasu i pieniędzy w szukanie siebie nawzajem. Zamiast tego muszą zwrócić się do pośrednika w tym celu. Ekonomia skali : Koszty związane z pożyczaniem i pożyczaniem funduszy, takie jak analiza pozycji kredytowej, kosztów operacyjnych i kosztów papierkowej roboty, znacznie spadają. Pośrednicy finansowi wykonują tego typu czynności na masową skalę. Specjalizacja finansowa : Te organizacje lub firmy specjalizują się w zarządzaniu funduszami i działaniach inwestycyjnych, zapewniając lepsze zyski inwestorom i łatwe pożyczki dla pożyczkobiorców. Większa płynność : pośrednicy finansowi, tacy jak banki, pozwalają inwestorom lub deponentom na wycofanie swojej kwoty w dowolnym momencie, zgodnie z ich wymaganiami. Bezpieczna inwestycja : z punktu widzenia inwestora pośrednicy finansowi są uważani za bardziej godnych zaufania i niezawodnych niż pożyczanie pieniędzy bezpośrednio osobie fizycznej w celu uzyskania odsetek.Wady pośredników finansowychWszystko ma dwie fazy, jedna jest pozytywna, a druga negatywna. Jak już wiemy, pośrednicy finansowi działają dla zysku, nie są to instytucje charytatywne; Oto niektóre z jego wad:

    • Niskie zwroty z inwestycji : Ostatecznym celem pośredników finansowych jest osiągnięcie zysku, dlatego zazwyczaj zapewniają oni niskie oprocentowanie inwestycji dokonanej przez deponentów.
    • Cele przeciwne : Cele inwestorów i pośredników finansowych mogą się nie uzupełniać, a zatem jeden z celów może nie zostać osiągnięty. Opłaty i prowizje : pośrednicy ci nakładają opłaty, wydatki i prowizje od pomocy finansowej, którą zapewniają swoim klientom. Fałszywe możliwości : czasami pośrednicy finansowi wymyślają możliwości inwestycyjne, które gwarantują wysoki potencjalny zwrot z ukrytym ryzykiem z tym związanym. Nawet niektóre z nich mogą nie przynieść obiecanych zwrotów i okazać się porażką dla inwestora. Wysokie oprocentowanie pożyczek : ci pośrednicy finansowi pobierają wysokie odsetki od pożyczki udzielonej pożyczkobiorcom w celu osiągnięcia zysku.WniosekPośrednicy finansowi mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju kraju. Działają jako kręgosłup gospodarki i ułatwiają obieg pieniędzy na rynku z gospodarstw domowych i rachunków poszczególnych osób.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy