Pożyczka dożywotnia

17.02.2021
Category: Zakup Domu

Co to jest pożyczka na dożycie?

Pożyczka na dożycie, zwana również hipoteką dożywotnią, to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym pożyczkobiorca spłaca co miesiąc odsetki od pożyczki. Zamiast spłacać kapitał, pożyczkobiorca regularnie inwestuje w plan oszczędnościowy lub dożycie, którego termin zapadalności nastąpi wraz z terminem spłaty kredytu hipotecznego. Pożyczkobiorca następnie wykorzystuje środki z tego wkładu na spłatę kwoty głównej kredytu hipotecznego.

Pożyczki na dożycie są popularne przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Konsumenci korzystający z nich często decydowali się na zakup tego, co Brytyjczycy nazywają polisą na życie (odpowiednik całej polisy na życie w USA), aby zgromadzić oszczędności niezbędne do spłaty kapitału. Ta polisa na życie miałaby zapaść jednocześnie z kredytem hipotecznym.

Jak działa pożyczka dożycie

W celu autoryzacji pożyczki dożywotniej pożyczkodawca będzie wymagał dowodu, że pożyczkobiorca ma realistyczny plan spłaty kapitału. Ten plan nie może polegać na spodziewanym dziedziczeniu lub gratce.

Załóżmy, że pożyczkobiorca decyduje się na zakup domu za 150 000 USD, finansując zakup 25-letnim kredytem hipotecznym dożywotnim. Kredytodawca wystawiający hipotekę ustala miesięczną płatność na 850 USD (co odzwierciedla przeważającą stopę procentową w wysokości 6,8%). Suma ta obejmuje tylko odsetki od pożyczki; pożyczkobiorca musi sam pokryć wszelkie stosowne podatki i ubezpieczenie.

W międzyczasie kredytobiorca wykupił również polisę na życie, której termin zapadalności nastąpi za 25 lat. Dokonuje miesięcznych wpłat w wysokości 250 USD na tę polisę, ponieważ firma wystawiająca polisę obliczyła, że ​​miesięczne płatności tej kwoty, z przewidywanym zyskiem z odsetek, zagwarantują, że polisa będzie miała wartość gotówkową 150 000 USD lub więcej na koniec 25. lat. Jeśli po 25 latach sytuacja na rynkach będzie stabilna, polisa osiągnie dojrzałość, a pożyczkobiorca wykorzysta zgromadzone 150 000 USD na spłatę kwoty głównej. Każda kwota z polisy powyżej 150 000 USD trafi do pożyczkobiorcy. Każdy niedobór będzie wymagał spłaty różnicy w gotówce przez pożyczkobiorcę.

W przypadku pożyczki na dożycie miesięczne raty pożyczkobiorcy służą jedynie do spłaty odsetek od pożyczki; kapitał spłacany jest jednorazowo w terminie wymagalności kredytu hipotecznego.

Plusy i minusy pożyczki na życie

Dobra część. Pożyczki na dożycie oferują wiele zachęt dla pożyczkobiorców. Najważniejszą z nich są oczywiście niższe miesięczne raty, ponieważ płacą one tylko odsetki, a nie odsetki i kapitał pożyczki. Oczywiście nadal muszą opłacić polisę na życie lub inną formę planu oszczędnościowego, aby wykazać, że planują ostateczną spłatę kapitału w terminie zapadalności pożyczki.

Ale wymuszony plan oszczędnościowy rzadko jest czymś złym, a może nawet przynosić zyski: wiele osób zaciągnęło kredyt dożycie, wierząc, że pieniądze, które zaoszczędzą dzięki ubezpieczeniu na życie, staną się czymś więcej niż główną kwotą kredytu hipotecznego. W takich przypadkach pożyczkobiorca otrzyma dodatkową kwotę ryczałtową po spłacie kapitału hipotecznego.

Ryzykowna część. Pomimo tych korzyści pożyczki dożywotnie mogą być bardziej ryzykowne niż tradycyjne kredyty hipoteczne. Każdy rodzaj inwestycji lub planu oszczędnościowego może z czasem stracić na wartości, w zależności od rynku: co zrobić, jeśli nastąpi poważna korekta, powodując gwałtowny spadek stanu portfela, właśnie w momencie spłaty kredytu hipotecznego? Podobnie nagłe zmiany stóp procentowych mogą zniekształcić prognozowaną stopę wzrostu wartości gotówkowej polisy ubezpieczeniowej na życie. Jeśli polisa straci na wartości, pożyczkobiorca może mieć niedobór, gdy kredyt hipoteczny stanie się wymagalny. W takim przypadku musieliby mieć inne źródło gotówki, aby móc spłacić hipotekę.

Przykład pożyczki na życie i dożycie

Ten właśnie scenariusz uderzył w ostatnich latach tysiące brytyjskich właścicieli domów. W późnych latach 80-tych hipoteki dożycie były niezwykle popularnym sposobem finansowania zakupu domu, napędzanym przez dynamicznie rozwijający się rynek akcji i nieruchomości (oraz specjalne ulgi podatkowe na produkt); w ciągu jednego roku sprzedano ponad milion planów oszczędnościowych lub polis na życie. Ale pod koniec lat dziewięćdziesiątych stało się jasne, że plany te nie osiągną optymistycznie prognozowanych stóp wzrostu – ani kwot kredytów hipotecznych, które miały pokryć. W 2010 roku wielu właścicieli domów było zmuszonych do szukania innych sposobów spłaty kredytów hipotecznych lub ryzyka utraty miejsca zamieszkania.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy