Średnie spłaty kredytu hipotecznego w Toronto

17.02.2021
Category: Zakupu Domu

Wraz ze wzrostem cen mieszkań w Toronto rosną również średnie spłaty kredytu hipotecznego. Według Canadian Real Estate Association (CREA) średnie ceny domów w Toronto wzrosły o 22,8% od 2015 r., Przy obecnej średniej cenie domu w mieście na poziomie 776684 USD.

Jeśli zastanawiasz się, czy stać Cię na dom na tym rynku, rozważ miesięczną spłatę kredytu hipotecznego w porównaniu z obecnymi dochodami i wydatkami. Mimo że średnia cena domu w Toronto znacznie wzrosła, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych sprawia, że ​​miesięczne spłaty kredytu hipotecznego są stosunkowo przystępne.

Aby obliczyć spłatę kredytu hipotecznego, potrzebujesz ceny domu, kwoty zaliczki, stopy kredytu hipotecznego, okresu amortyzacji i częstotliwości spłat.

Korzystając ze średniej ceny domu w Toronto, możemy obliczyć średnią spłatę kredytu hipotecznego w następujący sposób:

Zaliczka

Minimalna zaliczka wymagana do zakupu domu w Toronto może być obliczona według następującego wzoru:

 • Jeśli cena domu wynosi 500 000 USD lub mniej, minimalna zaliczka wynosi 5% ceny domu. Wzór jest następujący: minimalna zaliczka = cena domu * 5%
 • Jeśli cena domu przekracza 500 000 USD, minimalna zaliczka wynosi 10% części ceny domu powyżej 500 000 USD plus 5% z 500 000 USD (czyli 25 000 USD). Wzór jest następujący: minimalna zaliczka = (cena domu – 500 000 USD) + 25 000 USDJeśli cena domu wynosi 1 000 000 USD lub więcej, minimalna zaliczka wynosi 20% ceny domu. Wzór jest następujący: minimalna zaliczka = cena domu * 20%Biorąc pod uwagę średnią cenę domu w wysokości 776,684 dolarów, minimalna wymagana zaliczka wynosi 52 668 dolarów. Obliczenia są następujące:

  Część ceny domu powyżej 500 000 $: 776684 $ – 500 000 $ = 276684 $

  Minimalna zaliczka na część domu powyżej 500 000 $: 276684 $ * 10% = 27 668 $

  Minimalna zaliczka na pierwsze 500 000 $ ceny domu: 500 000 $ * 5% = 25 000 $

  Całkowita minimalna zaliczka: 27 668 USD + 25 000 USD = 52 668 USD

  Oprocentowanie

  kredytu hipotecznego Oprocentowanie kredytu hipotecznego określa, jakie odsetki zapłacisz od kredytu hipotecznego; może to być stopa stała lub zmienna i może obejmować wiele lat.

  Przy stałym oprocentowaniu kredytu hipotecznego spłata kredytu hipotecznego zawsze będzie taka sama, jak jego stawka pozostaje stała przez cały okres. Jednak przy zmiennej stopie oprocentowania kredytu hipotecznego płatności będą się różnić, ponieważ stopa procentowa będzie się zmieniać wraz ze stopą główną. Dzieje się tak, ponieważ zmienne stopy procentowe są zależne od głównej stopy procentowej – gdy główna stopa procentowa rośnie lub spada, zmienia się również stopa zmienna, która następnie wpływa na wielkość spłaty kredytu hipotecznego.

  Uzyskanie najlepszego oprocentowania kredytu hipotecznego to najprostszy sposób na zmniejszenie spłaty kredytu hipotecznego. Najpopularniejsze oprocentowanie kredytów hipotecznych to 5-letnie stałe i 5-letnie zmienne oprocentowanie. Aby obliczyć średnią spłatę kredytu hipotecznego w Toronto, użyjemy obecnie najlepszej 5-letniej stałej stopy procentowej na rynku wynoszącej 2,43%.

  Okres

  amortyzacji Okres amortyzacji to czas potrzebny na spłatę kredytu hipotecznego. Ten okres różni się od okresu spłaty kredytu hipotecznego, czyli tego, na jak długo obowiązuje Twoja stopa oprocentowania. W związku z tym okres amortyzacji jest zwykle znacznie dłuższy niż okres spłaty kredytu hipotecznego, co wymaga odnowienia kredytu hipotecznego na wiele okresów w okresie amortyzacji. Okresy amortyzacji mogą być dowolne, przy czym najpopularniejszy termin to 25 lat. To jest okres, którego użyjemy do naszych obliczeń.

  Częstotliwość

  spłaty Częstotliwość spłaty określa, jak często chciałbyś spłacać kredyt hipoteczny. Typowe częstotliwości to miesięczne, dwutygodniowe i przyspieszane co dwa tygodnie. Aby obliczyć średnią spłatę kredytu hipotecznego w Toronto, użyjemy płatności miesięcznej.  Spłata kredytu hipotecznego Korzystając z kalkulatora spłaty kredytu hipotecznego, średnia miesięczna rata kredytu hipotecznego za dom o wartości 776684 USD w Toronto (jeśli wpłaciłeś minimalną zaliczkę i wybrałeś 25-letni okres amortyzacji oraz 5-letnią stałą stopę kredytu hipotecznego) wynosi 3333 USD. Jeśli jednak zdecydujesz się podnieść swoją zaliczkę do 20% ceny domu, miesięczna rata kredytu hipotecznego spadnie do 2762 USD.

  Te liczby są znacznie wyższe niż w przypadku zakupu domu w Toronto rok temu. W 2015 roku średnia cena domu w Toronto wynosiła 632.685 dolarów i wymagała minimalnej zaliczki w wysokości 38 269 dolarów (to 14 000 dolarów mniej niż jest to obecnie wymagane). Średnia rata kredytu hipotecznego za dom w Toronto w 2015 r. Wynosiła 2715 USD miesięcznie, przy założeniu, że wpłaciłeś minimalną zaliczkę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy