Rynek wtórny

17.02.2021
Category: Kredyt Hipoteczny

Co to jest rynek wtórny?

Rynek wtórny to miejsce, na którym inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe, które już posiadają. Jest to coś, co większość ludzi zazwyczaj myśli jako „giełda, chociaż akcje są również sprzedawane na rynku pierwotnym, kiedy są po raz pierwszy emitowane. Giełdy krajowe, takie jak New York Stock Exchange (NYSE) i NASDAQ, są rynkami wtórnymi.

Rynek wtórnyZrozumieć rynek wtórny

Chociaż akcje są jednymi z najczęściej sprzedawanych papierów wartościowych, istnieją również inne rodzaje rynków wtórnych. Na przykład banki inwestycyjne oraz inwestorzy korporacyjni i indywidualni kupują i sprzedają fundusze inwestycyjne i obligacje na rynkach wtórnych. Podmioty takie jak Fannie Mae i Freddie Mac również kupują kredyty hipoteczne na rynku wtórnym.

Transakcje, które mają miejsce na rynku wtórnym, są określane jako wtórne po prostu dlatego, że są o jeden krok usuwane z transakcji, w ramach której powstały dane papiery wartościowe. Na przykład instytucja finansowa wystawia kredyt hipoteczny na konsumenta, tworząc zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Bank może następnie sprzedać go Fannie Mae na rynku wtórnym w ramach transakcji wtórnej.

Kluczowe wnioski
 • Na rynkach wtórnych inwestorzy dokonują wymiany między sobą, a nie z podmiotem emitującym.
 • Poprzez masową serię niezależnych, ale wzajemnie powiązanych transakcji, rynek wtórny prowadzi ceny papierów wartościowych do ich rzeczywistej wartości.Rynki pierwotne a rynki wtórne

  Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między rynkiem wtórnym a pierwotnym. Kiedy spółka po raz pierwszy emituje akcje lub obligacje i sprzedaje te papiery bezpośrednio inwestorom, taka transakcja ma miejsce na rynku pierwotnym. Niektóre z najczęstszych i najlepiej nagłośnionych transakcji na rynku pierwotnym to IPO lub pierwsze oferty publiczne. W trakcie pierwszej oferty publicznej następuje transakcja na rynku pierwotnym pomiędzy kupującym a bankiem inwestycyjnym, który jest gwarantem pierwszej oferty publicznej. Wszelkie wpływy ze sprzedaży akcji na rynku pierwotnym trafiają do spółki, która je wyemitowała, po uwzględnieniu opłat administracyjnych banku.

  Jeśli ci początkowi inwestorzy zdecydują się później sprzedać swój udział w firmie, mogą to zrobić na rynku wtórnym. Wszelkie transakcje na rynku wtórnym mają miejsce między inwestorami, a dochody z każdej sprzedaży trafiają do sprzedającego inwestora, a nie do spółki, która wyemitowała akcje lub do banku gwaranta emisji.

  Ceny na rynku wtórnym

  Ceny na rynku pierwotnym są często ustalane z góry, podczas gdy ceny na rynku wtórnym są określane przez podstawowe siły podaży i popytu. Jeśli większość inwestorów uważa, że ​​wartość akcji wzrośnie i spieszy się z jej zakupem, cena akcji zwykle wzrośnie. Jeśli firma straci przychylność inwestorów lub nie zaksięguje wystarczających zysków, jej cena akcji spadnie, gdy popyt na te papiery spadnie.

  Wiele rynków

  Liczba istniejących rynków wtórnych stale rośnie w miarę pojawiania się nowych produktów finansowych. W przypadku aktywów, takich jak kredyty hipoteczne, może istnieć kilka rynków wtórnych. Pakiety kredytów hipotecznych są często przepakowywane w papiery wartościowe, takie jak pule GNMA, i odsprzedawane inwestorom.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy