TurboTax Self-Employed. Każda znaleziona dedukcja. Każdy dolar, na jaki zasługujesz. Zacznij za darmo.

17.02.2021
Category: Jeśli Nie Możesz

General Business Credit (GBC) składa się z szeregu Separat kredytów e uwzględnionych przez prawo w tym, co nazywa się General Business Credit .

Innymi słowy, ogólny kredyt biznesowy może stanowić tylko jeden lub więcej niż jeden z wielu dostępnych kredytów.

Każdy osobny kredyt jest obliczany na formularzu dla tego konkretnego kredytu.

Kredyt podlega ograniczeniom wynikającym z Twojego zobowiązania podatkowego, które jest uwzględniane w formularzu używanym do obliczenia konkretnego kredytu.

Jeśli kwalifikujesz się na więcej niż jeden kredyt składający się na ogólny kredyt biznesowy, musisz złożyć formularz 3800, General Business Credit .

Jeśli ubiegasz się tylko o jeden kredyt, formularz 3800 nie jest wymagany. Ten jeden kredyt jest uznawany za ogólny kredyt biznesowy.

Śledź każdy osobny kredyt, o który się ubiegasz, ponieważ są uznawane za zużyte w określonej kolejności. Zobacz instrukcję na formularzu 3800.

O czym należy pamiętać o ogólnym kredycie biznesowym

1. Każdy kredyt jest generalnie obliczany na formularzu podatkowym dla tego konkretnego kredytu.

2. Jeśli zgłosisz tylko jeden kredyt:

 • Formularz 3800 nie jest wymagany.
 • Jedyny kredyt, o który się ubiegasz, to ogólny kredyt biznesowy.Żądana ulga podlega ograniczeniom wynikającym z zobowiązania podatkowego wyszczególnionego w formularzu używanym do obliczenia tej konkretnej ulgi.Dopuszczalny kredyt wpisujesz jako ogólny kredyt biznesowy w formularzu 1040, wiersz 54.3. Jeśli ubiegasz się o więcej niż jeden kredyt:

  • Formularz 3800 należy złożyć.
  • Każdy kredyt jest najpierw obliczany na osobnym formularzu podatkowym przed wypełnieniem formularza 3800.Połączony kredyt podlega ograniczeniom wynikającym z Twojego zobowiązania podatkowego.Aby obliczyć limit, musisz obliczyć tymczasowy alternatywny podatek minimalny (AMT) na formularzu 6251, nawet jeśli obliczenia na formularzu 6251 wskazują, że nie masz faktycznego zobowiązania AMT za dany rok.Limit ogólnego kredytu biznesowego na formularzu 3800 to zwykłe zobowiązanie podatkowe (po odliczeniu ulg podatkowych innych niż ogólny kredyt biznesowy) plus faktyczne zobowiązanie AMT z formularza 6251 (jeśli istnieje), pomniejszone o to, która z poniższych wartości jest większa:
   • wstępny AMT z formularza 6251
   • 25% Twojego regularnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (po uwzględnieniu innych kredytów) powyżej 25 000 USD. 4. Punkty uważa się za wykorzystane w określonej kolejności (patrz instrukcje do formularza 3800).

    5. Przeniesienia i przeniesienia:

    Jeśli nie możesz ubiegać się o pełny zwrot w bieżącym roku podatkowym z powodu ograniczenia zobowiązania podatkowego, możesz odzyskać nadwyżkę o jeden rok, zaczynając od najwcześniejszego roku.

    Po przeniesieniu pozostały kredyt może zostać przeniesiony na 20 lat do momentu wykorzystania.

    W przypadku kredytów powstałych przed 1998 r. Okres przenoszenia wynosi 15 lat.

    Zwroty i przeniesienia są wymienione na formularzu 3800.

    6. Twój limit ogólnego kredytu biznesowego na formularzu 3800 wynosi:

    • Twoje regularne zobowiązania podatkowe (po uwzględnieniu innych ulg podatkowych innych niż ogólny kredyt biznesowy) plus
    • Rzeczywisty alternatywny minimalny podatek z formularza 6251 (jeśli istnieje) minusNiezależnie od tego, który z poniższych jest duży:
     • (1) Wstępny AMT z formularza 6251 lub
     • (2) 25% Twojego regularnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (po innych kredytach) powyżej 25 000 USD. 7. Działania pasywne:

      Jeśli posiadasz kredyty biznesowe z działalności pasywnej, musisz je obliczyć na formularzu 8582-CR.

      Generalnie ulgi są ograniczone do zobowiązania podatkowego z działalności pasywnej.

      QuickBooks Self-Employed

      Dla freelancerów i niezależnych wykonawców

      – Organizowanie danych finansowych do jednego centralnego systemu księgowego w chmurze

      – Oprogramowanie utrzymywane na bieżąco .

      – Twoje dane są bezpieczne

      Dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie .

      Płać szacunkowe podatki kwartalne online .

      – Eksportuj harmonogram C do TurboTax na koniec roku, aby przyspieszyć składanie .

      – Zaoszczędź do 50% na samozatrudnieniu QuickBooks. Śledź każde odliczenie! Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już teraz!

      Masz pytanie dotyczące księgowości lub rachunkowości? Prześlij mi to e-mailem.

      powiązana zawartość
      • Wróć do spisu treści ulg podatkowych, aby znaleźć powiązane linkiWitryna aktualizowana co roku

       Zaoszczędź do 50% na samozatrudnieniu QuickBooks. Śledź każde odliczenie! Kup Teraz

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy