Twój przewodnik po inwestowaniu w towary

17.02.2021
Category: Mieć Pewność

Dowiedz się o tej klasie aktywów i jak w nią inwestować.

Początkujący inwestorzy zwykle koncentrują się na akcjach, funduszach typu ETF i funduszach inwestycyjnych. To ogólnie dobry pomysł, ponieważ bardziej wyrafinowane klasy aktywów mogą być trudne do zrozumienia, gdy dopiero zaczynasz. Jednak w miarę zdobywania doświadczenia warto przyjrzeć się innym klasom aktywów. Inwestowanie w towary wymaga dodatkowej nauki, ale może przynieść realne korzyści dla ogólnych zwrotów w portfelu.

Jednak określenie najlepszego sposobu inwestowania w surowce nie zawsze jest tak proste, jak kupowanie akcji ulubionych spółek przez inwestorów giełdowych. W tym przewodniku dowiesz się więcej o towarach oraz o tym, co musisz wiedzieć, aby skutecznie w nie inwestować.

Co to są towary?

Towary to towary, które są mniej więcej jednakowe pod względem jakości i użyteczności, niezależnie od ich pochodzenia. Na przykład, gdy kupujący kupują kłos kukurydzy lub worek mąki pszennej w supermarkecie, większość z nich nie zwraca uwagi na to, gdzie były uprawiane lub mielone. Dobra towarowe są wymienne i zgodnie z tą szeroką definicją cały szereg produktów, w przypadku których ludzie nie dbają o kupowanie określonej marki, może potencjalnie kwalifikować się jako towary. Inwestorzy skłaniają się ku bardziej szczegółowemu spojrzeniu, najczęściej odnosząc się do wybranej grupy podstawowych dóbr, na które jest popyt na całym świecie. Wiele towarów, na których koncentrują się inwestorzy, to surowce do wytwarzania produktów, które nabywają konsumenci lub klienci przemysłowi.

Źródło obrazu: Getty Images.

Inwestorzy dzielą towary na dwie kategorie: twardą i miękką. Surowce twarde wymagają wydobycia lub wiercenia, w tym metali, takich jak złoto, miedź i aluminium, oraz produktów energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i benzyna bezołowiowa. Towary miękkie odnoszą się do rzeczy, które są uprawiane lub hodowane, w tym kukurydza, pszenica, soja i bydło.

Jak zmienne są różne towary?

Dynamika podaży i popytu to główna przyczyna zmian cen surowców. Kiedy zbiera się duże zbiory pewnych plonów, ich cena zwykle spada, podczas gdy warunki suszy mogą powodować wzrost cen w obawie, że przyszłe dostawy będą mniejsze niż oczekiwano. Podobnie, gdy jest zimno, popyt na gaz ziemny do celów grzewczych często powoduje wzrost cen, podczas gdy ciepły okres w miesiącach zimowych może obniżyć ceny.

Ponieważ te cechy podaży i popytu często się zmieniają, zmienność towarów jest zwykle wyższa niż w przypadku akcji, obligacji i innych rodzajów aktywów. Niektóre towary charakteryzują się większą stabilnością niż inne, takie jak złoto, które służy również jako aktywa rezerwowe dla banków centralnych, które zapewniają bufor przed zmiennością. Jednak nawet złoto staje się czasami niestabilne, a inne towary mają tendencję do przełączania się między stabilnymi a zmiennymi warunkami, jak uzasadnia to dynamika rynku.

Jaka jest historia handlu towarami?

Od tysiącleci ludzie handlują różnymi towarami. O status najwcześniejszej formalnej wymiany towarowej walczy wiele wczesnych podmiotów, w tym Amsterdam w XVI wieku i Osaka w Japonii w XVII wieku. Dopiero w połowie XIX wieku rozpoczął się handel kontraktami terminowymi na towary w podmiotach takich jak Chicago Board of Trade i poprzedniczka tego, co ostatecznie stało się znane jako New York Mercantile Exchange.

Wiele wczesnych rynków towarowych powstało w wyniku zrzeszenia się producentów we wspólnym interesie. Łącząc zasoby, producenci mogliby zapewnić uporządkowane rynki i uniknąć zaciekłej konkurencji. Na początku wiele systemów obrotu towarami koncentrowało się na pojedynczych towarach, ale z biegiem czasu rynki te łączyły się, tworząc szersze rynki handlu towarami, na których w tym samym miejscu można było znaleźć szeroką gamę różnych towarów.

Jak inwestujesz w towary?

Inwestowanie w towary znacznie różni się od handlu innymi rodzajami inwestycji. Największym wyzwaniem związanym z towarami jest to, że są dobrami fizycznymi. Istnieją cztery sposoby inwestowania w towary:

 1. Inwestowanie bezpośrednio w towar.
 2. Wykorzystywanie kontraktów terminowych na towary do inwestowania.Kupowanie akcji funduszy giełdowych, które specjalizują się w towarach.Kupowanie akcji spółek produkujących towary.Jeśli chcesz zainwestować bezpośrednio w rzeczywisty towar, musisz dowiedzieć się, gdzie go zdobyć i jak go przechowywać. Chcąc sprzedać towar, trzeba znaleźć kupca i zająć się logistyką dostawy. W przypadku niektórych towarów, takich jak metale szlachetne, znalezienie lokalnego lub internetowego sprzedawcy monet, w którym można kupić sztabkę lub monetę, którą można bezpiecznie przechowywać i swobodnie sprzedawać, może być stosunkowo łatwe. Ale przy buszlach kukurydzy lub beczkach ropy naftowej inwestowanie bezpośrednio w towary jest o wiele trudniejsze i zazwyczaj wymaga więcej wysiłku, niż większość inwestorów indywidualnych jest skłonnych włożyć.

  Na szczęście istnieją inne sposoby inwestowania w towary. Kontrakty terminowe na towary oferują bezpośrednią ekspozycję na zmiany cen towarów. Niektóre fundusze notowane na giełdzie są dostosowywane do potrzeb klienta, aby oferować ekspozycję na towary. A jeśli chcesz trzymać się giełdy, zawsze możesz skupić się na firmach, które produkują dany towar.

  Kiedy bezpośrednie inwestowanie w towar ma sens?

  Zaletą posiadania fizycznego towaru jest to, że nie ma pośrednika zaangażowanego w jego własność. Zwykle możesz przeprowadzić proste wyszukiwanie w Internecie, aby znaleźć sprzedawcę, który sprzedaje ci określony towar, a gdy już go nie chcesz, sprzedawca często go odkupi.

  Najlepszymi towarami do bezpośredniego inwestowania są te, w których logistyka jest najłatwiejsza w obsłudze. Złoto jest jednym z najlepszych przykładów, ponieważ możesz dokonać znaczącej inwestycji w złoto, nie zajmując zbyt dużo miejsca, aby móc go efektywnie transportować lub przechowywać. Dealerzy będą sprzedawać złote monety lub sztabki inwestorom, a także odkupują te towary, gdy inwestor zechce je sprzedać. Lokalnych dealerów można znaleźć pocztą pantoflową lub za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, a niektórzy są oceniani przez Better Business Bureau lub inne usługi oceniające pod kątem niezawodności i wiarygodności. Sprzedawców działających wyłącznie w trybie online można również znaleźć za pomocą wyszukiwań w Internecie i często mają oni referencje lub recenzje, które mogą pomóc Ci ocenić, czy są godni zaufania.

  Wadą bezpośredniej własności jest to, że koszty transakcji są zazwyczaj wysokie. Na przykład sprzedawca złotych monet może pobierać marżę w wysokości 2% lub więcej przy sprzedaży monety, ale następnie zaoferować cenę równą lub niższą od wartości rynkowej, aby ją odkupić. To sprawia, że ​​własność bezpośrednia jest najlepsza w przypadku towarów, które spodziewasz się trzymać przez okresy lat, a nie miesięcy lub dni, ponieważ zminimalizujesz całkowite koszty transakcji, dokonując stosunkowo niewielu transakcji.

  Jak działają kontrakty terminowe na towary?

  Kontrakty futures stanowią alternatywę dla bezpośredniej własności towarów. Kontrakty te są zawierane na specjalnych giełdach futures i są zobowiązaniem do kupna lub sprzedaży określonej ilości danego towaru w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Aby handlować kontraktami futures na towary, musisz albo dowiedzieć się, czy twój makler giełdowy oferuje transakcje futures, albo musisz otworzyć specjalne konto maklerskie futures.

  Źródło obrazu: Getty Images.

  Sposób działania kontraktów futures polega na tym, że gdy ceny towaru idą w górę, nabywca kontraktu terminowego otrzymuje odpowiedni wzrost wartości kontraktu, podczas gdy sprzedający ponosi odpowiednią stratę. I odwrotnie, gdy cena spada, sprzedawca kontraktu futures zyskuje kosztem kupującego.

  Kontrakty futures nie są jednak odpowiednie dla wielu inwestorów, ponieważ są w dużej mierze przeznaczone dla największych firm w każdej branży towarowej. Na przykład, jeśli chcesz mieć pojedynczy kontrakt futures na złoto, musisz zobowiązać się do zakupu 100 uncji złota. Jest to zobowiązanie w wysokości 130 000 USD po aktualnych cenach, a kontrakty dotyczące innych towarów często wiążą się z większym zaangażowaniem w dany towar, niż typowi inwestorzy chcą przyjąć w swoich portfelach.

  Dlaczego kontrakty terminowe na towary są dobre do zabezpieczenia

  Jednym z powodów, dla których kontrakty terminowe typu futures są szczególnie popularne wśród producentów i głównych konsumentów dóbr towarowych, jest fakt, że mogą one pomóc im skutecznie i wydajnie zabezpieczyć swoją ekspozycję. Załóżmy na przykład, że jesteś rolnikiem i spodziewasz się, że w tym sezonie wyprodukujesz 5000 buszli kukurydzy. W tym roku musiałeś kupić nowy traktor i chcesz mieć pewność, że będziesz w stanie uzyskać co najmniej dominującą cenę rynkową za swoje plony, niezależnie od tego, co stanie się między teraz a okresem zbiorów. Sprzedając kontrakt futures, możesz skutecznie zablokować cenę, którą otrzymasz za swoją kukurydzę, zabezpieczając się przed tą niepewnością.

  Po drugiej stronie równania załóżmy, że jesteś firmą zajmującą się przetwórstwem żywności, która zbiera kukurydzę i produkuje mączkę kukurydzianą w celu dystrybucji do sklepów spożywczych. Wiesz, że będziesz potrzebować 5000 buszli kukurydzy, ale nie chcesz mieć do czynienia z potencjalnie wyższymi cenami, jeśli złe warunki wzrostu skutkują mniejszym całkowitym plonem. Jeśli kupujesz kontrakt futures, możesz zabezpieczyć się przed tym ryzykiem i upewnić się, że już teraz zapłacisz dominującą cenę. W rzeczywistości sposób działania wielu rynków towarowych polega na tym, że zarówno producenci, jak i główni konsumenci łączą się z równymi, ale przeciwnymi pragnieniami zabezpieczenia swojej ekspozycji.

  Jak działają towarowe fundusze ETF

  Po części w celu wypełnienia luki między dużymi producentami surowców a inwestorami indywidualnymi, zarządzający inwestycjami wyszli z funduszami giełdowymi, które oferują ekspozycję na towary. Wiele funduszy ETF posiada akcje spółek, które mają coś wspólnego z towarami, ale istnieją różne rodzaje towarowych funduszy ETF, które traktują inwestycje w nieco inny sposób.

  Niektóre towarowe fundusze ETF kupują towary fizyczne, a następnie oferują inwestorom akcje, które reprezentują określoną ilość określonego towaru. Na przykład, gdy zostały utworzone po raz pierwszy, akcje ETF SPDR Gold (NYSEMKT: GLD) miały wartość jednej dziesiątej uncji złota. Podobnie, ETF iShares Silver (NYSEMKT: SLV) miał cenę bliską wartości jednej uncji srebra. Z biegiem czasu wydatki funduszu zazwyczaj zmniejszają odpowiednią ilość towaru reprezentowanego przez każdą akcję ETF. Obecnie każda akcja SPDR Gold odpowiada około 0,0948 uncji złota, podczas gdy każda akcja iShares Silver ma około 0,94 uncji srebra.

  Inne towarowe fundusze ETF wykorzystują strategie wykorzystujące kontrakty terminowe do oferowania ekspozycji. Jednak długoterminowe stosowanie strategii opartych na kontraktach terminowych może często prowadzić do wyników znacznie różniących się od wyników towaru bazowego. Na przykład ceny kontraktów futures uwzględniają koszty przechowywania danego towaru, a zatem towary, które są drogie w przechowywaniu, często mają duże premie wbudowane w ceny takich kontraktów, które zapadają w odległej przyszłości. Oznacza to, że nawet jeśli cena spot towaru wzrośnie, wzrost ten mógł już zostać włączony do ceny w przyszłości, powodując, że właściciele ETF nie zobaczą żadnego zysku.

  Kupowanie akcji producentów surowców

  Wreszcie jednym z popularnych sposobów inwestowania w towary jest kupowanie akcji firm, które je produkują. W sektorze energetycznym możesz skupić się na firmach poszukiwawczo-wydobywczych, które faktycznie zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. W kopalniach wydobywane są metale szlachetne i nieszlachetne, podczas gdy firmy rolnicze uprawiają rośliny lub kupują je od rolników, a następnie odsprzedają je firmom zajmującym się przetwarzaniem żywności i innym odbiorcom.

  W przypadku inwestowania w towary za pomocą akcji należy pamiętać, że dana firma nie zawsze będzie widzieć wzrost lub spadek wartości w zależności od produkowanego przez siebie towaru. Na przykład firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy odniesie korzyści, gdy ceny ropy naftowej wzrosną, a spadną. Ale o wiele ważniejsze jest to, ile ropy naftowej poszczególne aktywa pól naftowych, które posiada firma, wyprodukują w dłuższej perspektywie. Firma może zobaczyć drastyczny spadek jej akcji, jeśli jej aktywa produkujące towary nie dostarczą dóbr, których oczekują inwestorzy – nawet jeśli sama cena towaru rośnie.

  Jaki jest najlepszy sposób inwestowania w towary?

  Każdy z czterech sposobów inwestowania w towary ma swoje wady i zalety. Inwestycja bezpośrednia daje ci przywileje i obowiązki wynikające z posiadania, a to, czy korzyści przewyższają koszty, zależy od danego towaru, pożądanego przeznaczenia towaru i tego, jak długo zamierzasz go utrzymać. Kontrakty terminowe na towary pozwalają uniknąć ciężaru fizycznego posiadania, jeśli tak zdecydujesz, i chociaż niektórzy uważają, że ogromne ilości towaru, który obejmuje większość kontraktów futures, są bardziej narażone niż potrzebują, duże instytucje lubią fakt, że mogą uzyskać ogromne kwoty pożądanego towaru przy stosunkowo niewielkim wysiłku.

  Fundusze giełdowe, które zajmują się towarami, mają niektóre zalety inwestycji bezpośrednich, unikając jednocześnie niektórych wad, zwłaszcza że większość towarowych funduszy ETF pozwala kupować i sprzedawać akcje odpowiadające łatwiejszym do zarządzania ilościom danego dobra. Jednak wiążą się one z dodatkowymi opłatami, a szczególna struktura danej ETF może nieść pułapki na nieostrożnych. Nie każdy towarowy ETF porusza się w synchronizacji z ceną instrumentu bazowego, co może być zaskoczeniem dla niczego niepodejrzewających inwestorów, którzy po raz pierwszy zainwestowali w fundusze.

  Zapasy producentów towarów mają tę zaletę, że są inwestycją w działający biznes, a nie tylko dobrem fizycznym, a wielkie przedsiębiorstwa mogą przynosić duże zyski inwestorom, nawet jeśli cena towaru jest stabilna lub spada. Jednak ta dynamika działa w obie strony i czasami zapasy nie wzrosną, nawet jeśli towar, który produkuje, znacznie wzrośnie.

  To dość rozwlekły sposób stwierdzenia, że ​​nie ma jednego sposobu inwestowania w towary, które są najlepsze dla wszystkich. Wszystkie cztery metody mają swoje wady i zalety, dlatego przy wyborze należy wziąć pod uwagę własne intencje związane z inwestycją.

  Które akcje i fundusze ETF są najlepsze?

  Istnieją setki akcji i dziesiątki funduszy ETF, które zajmują się towarami, a wybór najlepszych wymaga dokładnej wiedzy, czego oczekujesz od swojej inwestycji. Sukces każdej pojedynczej firmy, szczególnie w sferze akcji, często wynika ze znalezienia bardziej lukratywnego miejsca do prowadzenia działalności, takiego jak kopalnia lub pole naftowe z ogromnymi zasobami, niż jej konkurenci. Z drugiej strony firmy, które zawarły lukratywne umowy na dostawy z nabywcami o dużym popycie, czasami wypadają lepiej niż firmy, którym brakuje takich umów.

  Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz mieć najbardziej bezpośrednie połączenie z samym towarem, najlepsze akcje to te, które zarządzają swoimi branżami. Poniżej znajdziesz tabelę niektórych akcji, które należą do liderów w swoich dziedzinach.

  Zbiory

  Towar

  Roczne dochody

  Anglo-American Platinum (OTC: ANGPY)

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy