Twój wszechstronny przewodnik po uzgodnieniach bankowych

Twój wszechstronny przewodnik po uzgodnieniach bankowych
16.10.2020
Category: Tego Samego

Jednym z najczęściej pomijanych kroków w procesie księgowania jest zakończenie uzgadniania bankowego. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces uzgadniania bankowego dla Twojej firmy.

W dzisiejszych czasach bankowości elektronicznej wiele osób uważa, że ​​uzgadnianie konta bankowego nie jest już konieczne. Jednak właściciele małych firm i księgowi muszą pamiętać, że tak, banki popełniają błędy, a jednym z najlepszych sposobów ich wykrywania jest comiesięczne uzgadnianie wszystkich rachunków bankowych.

Uzgodnienie bankowe wiąże się z dopasowaniem sald na wyciągu bankowym do odpowiednich zapisów w dokumentacji księgowej. Proces ten może pomóc w poprawianiu błędów, lokalizowaniu brakujących środków i identyfikowaniu nieuczciwych działań.

Prawdą jest, że większość aplikacji księgowych oferuje łączność z bankiem, co może znacznie przyspieszyć proces uzgadniania. Jednak połączenie oprogramowania księgowego z bankiem lub instytucją finansową nie zastępuje rozliczenia banku na koniec miesiąca.

W tym przewodniku wyjaśnimy dokładnie, dlaczego rozrachunek bankowy jest tak ważny, i podamy instrukcje krok po kroku, jak je wykonać.

Omówienie: Co to jest uzgodnienie bankowe?

Uzgodnienie bankowe pomaga upewnić się, że końcowy wyciąg bankowy i konto księgi głównej są zrównoważone.

Pamiętaj, że Twoje rachunki gotówkowe lub bankowe w księdze głównej powinny odzwierciedlać to samo działanie, które jest na wyciągu bankowym. Jeśli tak się nie stanie, musisz określić, czego brakuje. Sprawdź, czy brakuje go na saldzie wyciągu bankowego lub w saldzie księgi głównej, a następnie uzgodnij dwie liczby.

Jak przeprowadzić rozliczenie bankowe

Większość właścicieli firm otrzymuje wyciąg z konta bankowego, online lub pocztą, pod koniec miesiąca. Większość kont firmowych jest skonfigurowana do działania co miesiąc, chociaż niektóre starsze konta mogą mieć datę zakończenia w połowie miesiąca.

W takim przypadku wyciąg można jeszcze uzgodnić, wystarczy uruchomić raport księgi głównej kończący się tego samego dnia co wyciąg bankowy. Na przykład, jeśli okres wyciągu bankowego trwa od 11.01.2020 do 10.02.2020, prowadzisz księgę główną lub saldo próbne dla tego samego okresu.

Na szczęście wiele aplikacji księgowych zawiera w aplikacji szablon lub formularz uzgodnienia bankowego, który umożliwia łatwe rozliczenie dowolnego konta bankowego, które jest połączone z oprogramowaniem.

Księgowość firmy Wave oferuje łatwe uzgadnianie wszystkich połączonych kont.

Jednak dla tych, którzy wolą nie podłączać swoich kont bankowych do swojego oprogramowania lub dla firm korzystających z oprogramowania, które nie oferuje opcji łączności, oto kroki, które należy wykonać, aby uzgodnić wszystkie konta bankowe.

Krok 1: Przygotuj formularz pojednania

Twój formularz uzgodnienia bankowego może być tak prosty lub szczegółowy, jak chcesz. Poniżej znajduje się dobry przykład prostego formularza pojednania. Na przykład wyciąg z konta bankowego wskazuje, że saldo końcowe wynosi 11450 USD, a saldo KG zgodnie z saldem próbnym wynosi 10850 USD.

Celem jest dopasowanie końcowego salda banku i końcowego salda KG.

Uzgodnienie bankowe

Za okres kończący się 31.01.2020

Saldo bankowe Saldo KG Saldo końcowe na dzień 31.01.2020 r

Saldo końcowe
11 450 $ 10 850 USD

Wskazówki dotyczące przygotowania formularza pojednania

Uzgodnienie bankowe nie jest trudne, ale wymaga zwracania uwagi na szczegóły. Zwróć szczególną uwagę na następujące kwestie:

 • Dokładnie sprawdź, czy Twoje daty są zgodne: nigdy nie będziesz w stanie prawidłowo uzgodnić swoich kont, jeśli daty się nie zgadzają. Jeśli wyciąg z konta bankowego pochodzi z 30.01.2020 r., Saldo próbne będzie używane od 30.01.2020 r. Jeśli nie, spędzisz dużo czasu na pojednaniu, którego prawdopodobnie nigdy nie zrównoważysz.
 • Pamiętaj, aby używać końcowego salda bankowego: jeśli nie masz doświadczenia w uzgadnianiu wyciągów bankowych, łatwo jest zanotować saldo początkowe zamiast salda końcowego. Ponownie pomoże Ci dbałość o szczegóły.

Krok 2: Porównaj depozyty

Jeśli często dokonujesz wpłat na swoje konto, zechcesz porównać sumy depozytów na koncie bankowym z sumami podanymi w księdze głównej. Pamiętaj, banki również popełniają błędy, często z błędami w transpozycji. Upewnij się, że wszystkie Twoje depozyty bankowe są zgodne.

Wskazówki dotyczące weryfikacji depozytów bankowych

To ważny krok. Na przykład, co się stanie, jeśli masz depozyt w wysokości 850 USD, który jest prawidłowo zapisany w KG, ale bank pozostawia zero, zapisując depozyt jako 85 USD?

Oznacza to, że Twoje konto może szybko zostać przekroczone, a kary i opłaty sumują się w ciągu kilku dni. Jest to prawdopodobnie najważniejszy krok w całym procesie uzgadniania bankowego.

 • Zapisz swoje wpłaty gotówkowe w KG w tej samej kwocie, co depozyt: Chociaż może to wydawać się zagmatwane, oznacza to, że nie należy księgować trzech wpłat razem w jednej kwocie ryczałtowej w KG, zachowując je oddzielnie podczas wpłaty. Na przykład masz trzy oddzielne depozyty 15 stycznia w wysokości 250 USD, 600 USD i 99,50 USD. Zamiast zapisywać je jako 949,50 $, zapisz je osobno, w ten sam sposób, w jaki zostały zdeponowane.
 • Nie zakładaj, że bank ma zawsze rację: każdego dnia ufamy naszym pieniądzom w bankach i przeważnie nie ma żadnych problemów. Jednak sprawdzenie poprawności wpłat zajmuje tylko kilka minut. Nie zakładaj niczego.

Krok 3: Porównaj czeki i dostosuj sumę bankową

Często zdarza się, że na wyciągu bankowym saldo końcowe jest wyższe niż na koncie KG. Chociaż może być kuszące założenie, że masz w banku więcej pieniędzy, niż myślisz, można bezpiecznie założyć, że różnica polega na czekach i innych płatnościach, które jeszcze nie wpłynęły do ​​banku.

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia tego jest wydrukowanie listy czeków za miesiąc i porównanie go z czekami, które zostały rozliczone w banku. Wszelkie wystawione czeki, które nie zostały rozliczone przez bank, muszą zostać uwzględnione w kolumnie z saldem bankowym.

Na przykład, zapłaciłeś dwóm dostawcom czekiem 31 stycznia. Płatności te są rejestrowane w Twojej KG, ale jeszcze nie wpłynęły do ​​banku. Musisz odjąć oba czeki z salda bankowego, a także wszelkie inne czeki wymienione w rejestrze czeków, które nie zostały rozliczone.

Uzgodnienie bankowe

Za okres kończący się 31.01.2020

Saldo bankowe Saldo KG Saldo końcowe na dzień 31.01.2020 r

Sprawdź # 2100

Sprawdź # 2101

Saldo końcowe
11 450 $ 10 850 USD
(400 USD)
(425 USD)

Wskazówki dotyczące znajdowania zaległych czeków

Podczas uzgadniania bankowego największą różnicą między saldem bankowym a saldem KG są niezrealizowane czeki.

 • Wydrukuj rejestr czeków i porównaj go z czekami, które zostały rozliczone: Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, czy nie ma czeków zaległych, jest wydrukowanie rejestru czeków i porównanie go z czekami, które zostały rozliczone. Jeśli ten krok nie zostanie ukończony, saldo konta zostanie zawyżone.
 • Sprawdź również przelewy ACH: Nie wszystkie płatności ACH są realizowane natychmiast. Jeśli płacisz dostawcom przelewem ACH, możliwe jest, że płatność dokonana z opóźnieniem w miesiącu spowoduje rozliczenie banku dopiero w następnym miesiącu. Pamiętaj, aby sprawdzić wszystkie płatności wychodzące, bez względu na ich formę.
 • Pamiętaj, aby uwzględnić niezrealizowane czeki z poprzednich miesięcy: Pamiętaj, aby co miesiąc sprawdzać, czy wszelkie niezrealizowane czeki z poprzedniego miesiąca zostały rozliczone w banku. Jeśli tak się nie stanie, będziesz musiał nadal umieszczać je na formularzu uzgodnienia bankowego, dopóki nie zostaną rozliczone lub dopóki nie anulujesz czeku w celu ponownego wystawienia nowego.

Krok 4: Znajdź korekty G / L.

Należy zauważyć, że powyższy formularz uzgodnienia bankowego nadal nie jest równoważony, nawet po uwzględnieniu czeków pozostających do spłaty. Oznacza to, że bank dokonał korekty na Twoim koncie, która nie została odnotowana w Twojej KG.

Te pozycje to zazwyczaj opłaty za usługi, opłaty za debet i przychody z odsetek. Aby zakończyć proces uzgadniania, musisz rozliczyć te opłaty w swojej KG.

Wskazówki dotyczące znajdowania korekt G / L.

Najłatwiejszym sposobem znalezienia tych korekt podczas uzgadniania bankowego jest sprawdzenie opłat bankowych. Będziesz także chciał przyjrzeć się różnym depozytom, które nie zostały rozliczone. Po zlokalizowaniu tych pozycji musisz dostosować saldo KG, aby je odzwierciedlić.

Na przykład bank obciążył Twoją firmę 30 USD opłatami za usługi, ale zapłacił również 5 USD odsetek. Poniżej znajduje się przykład wypełnionego wyciągu bankowego.

Uzgodnienie bankowe

Za okres kończący się 31.01.2020

Saldo bankowe Saldo KG
Saldo końcowe na dzień 31.01.2020 r 11 450 $ 10 850 USD
Sprawdź # 2100 (400 USD)
Sprawdź # 2101 (225 USD)
Opłaty bankowe (30 USD)
Wynik z tytułu odsetek 5 USD
Saldo końcowe 10 825 $ 10 825 $
 • Sprawdź w banku, czy nie ma żadnych opłat za usługi: opłaty za usługi nie zostaną uwzględnione na Twoim saldzie KG, ponieważ nie zostały pobrane z Twojego konta do końca okresu wyciągu bankowego. Będą one musiały zostać dostosowane w twoim KG.
 • Sprawdź również, czy nie ma nierozliczonych depozytów: Twój bank może płacić miesięczne odsetki lub ktoś mógł przelać pieniądze na Twoje konto, które nie zostało uwzględnione w KG. Wszelkie wpłaty w drodze, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na księdze głównej, będą musiały zostać dodane i utworzony zapis księgowy w celu uzgodnienia salda.

Krok 5: Utwórz wpisy do dziennika

Ostatnim krokiem procesu uzgadniania bankowego jest rejestracja zapisów księgowych w celu zakończenia procesu bilansowania.

Data Konto Obciążyć Kredyt 31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

Gotówka 5 USD
Wynik z tytułu odsetek 5 USD
Opłaty bankowe 30 $
Gotówka 30 $

Będziesz zwiększać swoje konto gotówkowe o 5 USD, aby uwzględnić dochód z odsetek, podczas gdy będziesz zmniejszać swoje konto gotówkowe o 30 USD, aby uwzględnić opłatę za usługi bankowe.

Wskazówki dotyczące tworzenia wpisów do dziennika

Należy pamiętać, że pozycje takie jak zaległe czeki nie muszą być zapisywane w KG, ponieważ już tam są. Jednak wszystko, co wpływa na K / G, takie jak nieoczekiwane depozyty, dochody z odsetek lub opłaty za usługi, będzie musiało zostać zarejestrowane.

 • Poszukaj pozycji, które nie zostały jeszcze uwzględnione: ponieważ część procesu uzgadniania bankowego obejmuje dopasowywanie czeków i depozytów, będziesz chciał poszukać wszystkiego, co nie pasuje do tych kategorii, a także pozycji, takich jak czek, który rozlicza, a nie należą do Twojej firmy lub wpłaty, której nie dokonałeś.
 • Nie zapomnij wypełnić niezbędnych zapisów w dzienniku: Chociaż uzyskanie salda w formularzu uzgodnienia bankowego jest ekscytujące, łatwo jest przeoczyć zapisy w arkuszu uzgodnienia bankowego. Upewnij się, że proces się przebiega i że nowy raport KG odzwierciedla nowe wpisy przed zakończeniem wpisów zamknięcia.

Często zadawane pytania dotyczące uzgodnienia bankowego

Czy muszę uzgodnić wszystkie moje rachunki bankowe?

Wszystkie konta, które są aktywne, należy uzgodnić na koniec miesiąca, nawet jeśli jest tylko kilka transakcji.

A jeśli nie mogę pogodzić tych dwóch sald?

Jeśli wprowadziłeś korekty zarówno salda bankowego, jak i salda księgi głównej, a nadal występuje problem z uzgodnieniem bankowym, będziesz musiał kontynuować przeglądanie zarówno wyciągu bankowego, jak i KG, aby znaleźć brakującą pozycję.

Może to wymagać kilku miesięcy cofnięcia się w celu znalezienia problemu, dlatego tak ważne jest uzgadnianie każdego miesiąca.

Jak mam zacząć?

Jeśli wykonujesz rozrachunek bankowy po raz pierwszy, pomocne może być przyjrzenie się przykładowi rozliczenia bankowego, aby upewnić się, że robisz to prawidłowo.

Uzgodnienia bankowe są koniecznością

Spośród różnych terminów i procesów księgowych, które musisz zrozumieć, takich jak przygotowanie budżetu lub śledzenie wydatków biznesowych, być może jednym z najważniejszych jest zakończenie procesu uzgadniania bankowego dla wszystkich aktywnych rachunków bankowych.

Zaprojektowany, aby utrzymać saldo banku i księgi głównej, proces uzgadniania bankowego pomaga również w korygowaniu możliwych błędów, rozliczaniu niezaszyfrowanych czeków, a nawet lokalizowaniu brakujących depozytów. Nie lekceważ wagi tego bardzo ważnego narzędzia.

Jeśli interesuje Cię automatyzacja procesu uzgadniania bankowego, zapoznaj się z niektórymi opcjami oprogramowania księgowego.

Motley Fool ma politykę ujawniania informacji. Autor i / lub The Motley Fool mogą mieć interes w wymienionych firmach.

Zapoznaj się z planem

Od ponad 25 lat The Motley Fool służy inwestorom indywidualnym, którzy chcą poprawić swoje wyniki inwestycyjne i ułatwić sobie życie finansowe.

Teraz uruchomiliśmy The Blueprint, w którym stosujemy ten sam rygor i krytyczne myślenie w świecie biznesu i oprogramowania.

Najlepsze oprogramowanie księgowe roku 2020

Oprogramowanie księgowe pomaga zarządzać kontami zobowiązań i należności, księgami głównymi, listami płac i innymi czynnościami księgowymi.

Sprawdź najlepsze recenzje »

Artykuły księgowe

Naszym priorytetem w The Blueprint jest pomaganie firmom w znajdowaniu najlepszych rozwiązań, które poprawią ich wyniki i sprawią, że właściciele będą mądrzejsi, szczęśliwsi i bogatsi. Dlatego nasze opinie i recenzje są wyłącznie nasze i nie są inspirowane, promowane ani sponsorowane przez reklamodawcę. Treści redakcyjne z The Blueprint są oddzielne od treści redakcyjnych The Motley Fool i są tworzone przez inny zespół analityków.

Cześć! Jestem Jordan DiPietro, dyrektor zarządzający w The Blueprint. Gdybyś mógł poświęcić chwilę, aby dać mi znać, jak nam idzie, mówiąc mi, czy zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem, byłbym naprawdę wdzięczny. Dzięki!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy