Usuwanie starych długów po upływie terminu raportowania kredytu

17.02.2021

Raporty kredytowe czasami zawierają błędy na tyle poważne, że mogą wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. Jednym z takich błędów może być uwzględnienie nieaktualnych długów. Na szczęście istnieje dość prosty sposób na usunięcie starych kont z raportu kredytowego po upływie terminu raportowania.

Terminy dotyczące informacji negatywnych

Zgodnie z prawem, biura informacji kredytowej mogą wystawiać pozycje negatywne tylko przez określony czas. W przypadku większości negatywnych informacji termin wynosi siedem lat lub siedem lat plus 180 dni na odpisanie. Upadłość może jednak pozostać w raporcie kredytowym nawet przez 10 lat. Wcześniejsze  

Konto zamknięte w dobrej kondycji może pozostać na Twoim raporcie kredytowym znacznie dłużej niż siedem lat.

Zwykle nie musisz nic robić, aby usunąć stare długi z raportu kredytowego po upływie terminu. Biura informacji kredytowej automatycznie usuwają pozycje ujemne z raportu kredytowego po zaplanowaniu ich usunięcia. Jeśli jednak stare konta nadal znajdują się w raporcie kredytowym, możesz skorzystać z procedury sporu, aby je usunąć.

Należy pamiętać, że limit czasu raportowania kredytu dotyczy pozycji ujemnych. Nie ma prawa wymagającego od biur kredytowych usuwania starych kont, które nie zawierają negatywnych informacji. Zamiast tego czas zgłaszania kredytów jest oparty na wytycznych biur informacji kredytowej.

Wysyłanie pisma spornego

Proces sporu dotyczącego raportu kredytowego jest dość prosty. Napisz list do biura informacji kredytowej, informując, że kwestionujesz informacje, ponieważ są one nieaktualne. Wyślij swój list listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód daty wysłania listu oraz podpis osoby, która go otrzymała.

Dołącz kopie wszelkich dowodów ostatniej daty zaległości, aby wesprzeć spór.

Jeśli biuro informacji kredytowej nie odpowie w ciągu 30 dni, narusza to ustawę o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej. Potwierdzenie pocztą poleconą pomoże, jeśli zdecydujesz się zaangażować Biuro Ochrony Konsumentów lub wytoczyć powództwo przeciwko Biurze Informacji Kredytowej. Wcześniejsze  

Jeśli daty w raporcie kredytowym wskazują, że stare konto powinno już zostać usunięte, spór powinien przebiegać gładko. Jeśli jednak w raporcie kredytowym znajduje się data zaległości w spłacie, która mieści się w limicie czasu raportowania kredytu, będziesz musiał przesłać dowód, że data zaległości jest niedokładna. Konto może mieć niedokładną datę po wysłaniu go do agencji windykacyjnej, która często nadaje długom nową datę, zgłaszając je do biura informacji kredytowej. Jest to nielegalne i masz pełne prawo do usunięcia konta, o ile pierwotna data przestępstwa była ponad siedem lat temu.

Po wniesieniu sprzeciwu biuro informacji kredytowej ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w sprawie firmy, która zgłosiła konto, i zaktualizować raport kredytowy, jeśli firma uzna, że ​​spór jest prawidłowy. Jeśli jednak biuro informacji kredytowej nie naprawi zakwestionowanego błędu, będziesz musiał podjąć dodatkowe kroki, aby wyczyścić raport kredytowy.

Kiedy spór z wierzycielem

Jeśli biuro informacji kredytowej przeprowadziło dochodzenie i potwierdziło z wierzycielem, że na koncie upłynął termin zgłaszania kredytów, należy teraz sprzeciwić się pożyczkodawcy, który podał negatywne informacje. Twój list w sprawie sporu będzie wyglądał bardzo podobnie. Oświadcz, że Twój raport kredytowy zawiera niedokładną datę zaległości na koncie. Podaj prawdziwą datę przestępstwa, jeśli ją masz. Możesz być w stanie uzyskać datę zaległości ze starego wyciągu rozliczeniowego, powiadomienia o zaległościach lub poprzedniego raportu kredytowego, jeśli zapisałeś którykolwiek z nich. Wcześniejsze  

Podobnie jak biura informacji kredytowej, firma jest zobowiązana do zbadania i udzielenia odpowiedzi na spór w ciągu 30 dni, a także do usunięcia konta z raportu kredytowego.

Nie myl przedawnienia

Upewnij się, że nie mylisz terminu zgłaszania kredytu z terminem przedawnienia zadłużenia. To częsty błąd, ponieważ oba mają związek z tym, jak długo firmy mogą podejmować działania w sprawie zaległych kont. Limit czasu raportowania kredytu jest określony w ustawie o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i określa, jak długo konta mogą pozostawać w raporcie kredytowym. Limity czasowe zgłaszania kredytów są prawie takie same dla każdego rodzaju długu (z wyjątkiem upadłości), niezależnie od państwa zamieszkania.

Przedawnienie zadłużenia nie ma natomiast nic wspólnego z terminem raportowania kredytu. Zamiast tego określa, jak długo wierzyciel może wytoczyć powództwo przeciwko Tobie w związku z długiem. Okres przedawnienia różni się w zależności od stanu i rodzaju długu. Nie powoduje to automatycznego umorzenia długu. Zamiast tego musisz udowodnić, że upłynął termin przedawnienia, jeśli chcesz, aby jakiekolwiek wniesione przeciwko tobie pozwy zostały oddalone. Długi mogą nadal pojawiać się w Twoim raporcie kredytowym, nawet jeśli upłynął termin przedawnienia. Wcześniejsze  

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy