Blisko 308 tysięcy Ukraińców płaci składki w Polsce a mianowicie ZUS

Ponad trzysta tysięcy Ukraińców odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To najwyższy wynik przy historii i wzrost aż o 78 procent w porównaniu do ubiegłego roku kalendarzowego. Dodatkowe środki zasilają polski system ubezpieczeń społecznych, który to musi zmierzyć się wraz z kosztami realizacji obietnicy wyborczej PiS o obniżeniu stulecia emerytalnego.

Według najpóźniejszych dostępnych danych Zakładu Polis Społecznych składki do polskiego systemu odprowadzało na skraj trzeciego kwartału 2017 r. 307, 8 tys. Ukraińców. Jeszcze 12 miesięcy uprzednio było to 172 tys. osób.

- Postęp liczby obywateli Ukrainy ubezpieczonych w ZUS jest wynikiem zarówno narastającego napływu podwładnych z tego kraju do odwiedzenia Polski, jak również tego, że Ukraińcy stopniowo zadomawiają się w polsce pracy a mianowicie ocenia Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP i dawny członek rady nadzorczej ZUS.

- Ich zatrudnienie ma coraz trwalszy jak i również bardziej formalny charakter, czego konsekwencją jest również objęcie ich ubezpieczeniem społecznym. To pozytywne zjawisko, świadczące na temat coraz bardziej unormowanym charakterze zatrudniania Ukraińców na terytorium polski - dodaje.

Podłoże:. pl Liczba Ukraińców odprowadzających składki w Polsce

Zasypywanie dziury

To dobre informacje dla finansów ZUS. Ukraińcy odprowadzający składki pozwalają w większym stopniu zakryć rosnące wydatki na świadczenia emerytalne. Do wzrostu wydatków przyczyniła się reforma emerytalna, która weszła w żywot 1 października ubiegłego roku kalendarzowego. Po zmianach kobiety znowu uzyskały prawo do przejścia na emeryturę od 60. roku życia, a chłopi od 65.

Jak poinformował ZUS na początku stycznia, zdecydowano już na temat wypłacie emerytur dla blisko 313 tysięcy osób wynikających z przepisów obniżających ilość lat emerytalny. To zatem niewiele więcej, niż liczba Ukraińców, którzy odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomnijmy, że roczny koszt zmniejszenia wieku emerytalnego szacowany był na 10 mld zł.

Niedzielny zakaz handlu pełny wyjątków. Który je wykorzysta, ten wygra i zarobi

- Poniższa sytuacja ma pozytywny wpływ na kondycję Funduszu Zabezpieczeń Społecznych. Rosną wpływy wraz z tytułu składek płaconych za pośrednictwem Ukraińców objętych ubezpieczeniami społecznymi, ale wydatki na zaświadczania na ich rzecz rozpoczną w podobnym stopniu narastać dopiero w perspektywie kilku dekad. To oznacza łatwiejsze bieżące finansowanie wypłat emerytur czy rent, a także zmniejszenie kwoty dotacji wraz z budżetu państwa, jaka jest konieczna do pokrycia deficytu FUS - zwraca uwagę Kozłowski.

Jeremi Mordasewicz, konsultant zarządu i ekspert Konfederacji Lewiatan, zauważa jednak, iż "ma to pozytywny, aczkolwiek nie decydujący wpływ na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych". Jak zauważa, ZUS dzierży blisko 50 miliardów złotych deficytu rocznie.

- W Polsce pracuje bezpośrednio 16, 5 mln osób, więc 300 tysięcy Ukraińców stanowi mniej niż 2 procent całości pracujących - zauważa Mordasewicz.

Ilu Ukraińców pracuje na terytorium polski?

Jak poinformowało w ubiegłym tygodniu ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, przy ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1, 8 mln oświadczeń na temat zamiarze powierzenia pracowania cudzoziemcom dla ok. 1, 1-wszą mln cudzoziemców. Według wyliczeń MRPiPS, jest to postęp w porównaniu z rokiem 2016 na poziomie 100 proc. dla zezwoleń jak i również prawie 40 proc. na rzecz oświadczeń.

Ok. 85 proc. zezwoleń na robotę i 95 proc. oświadczeń trafia do obywateli Ukrainy.

Według szacunkowych danych empirycznych za 2017 rok pracodawcom zostało wydanych także około 250 tysięcy zezwoleń w pracę dla cudzoziemców spośród państw spoza UE.

Jak wyjaśniała minister Elżbieta Rafalska, ich udział po polskim rynku pracy waha się między 2, 5 a 5 procent. Najwięcej z nich stanowią Ukraińcy. W dalszej kolejności są obywatele - Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu.

Większość nie odprowadza składek

Według szacunków OPZZ liczba działających w Polsce Ukraińców wydaje się być jednak wyższa. Zdaniem związkowców do oporu 2017 roku po Polsce pracowało łącznie aż 1, 8 mln Ukraińców.

Skąd zatem wyłącznie blisko 308 tysięcy przy systemach ZUS? Bogdan Grzybowski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia w OPZZ, wyjaśnia, że zdecydowana większość spośród nich, bo 1, pięć mln, jest zatrudniona w umowach o dzieło. - To jest poważny mankament tego rynku pracy - podkreśla.

Grzybowski daje, że nielegalnie zatrudnionych wydaje się w Polsce, według różnorodnych badań, od 50 do odwiedzenia 800 tysięcy cudzoziemców.

"Ukraińcy są nam bardzo potrzebni"

Masowy napływ emigrantów zza wschodniej granicy łata dziury na rynku pracy. - Ogromna część Młodych polaków jest bierna zawodowo, dlatego przedsiębiorstwom trudno jest uzyskać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Ukraińcy są nam potrzebni, aby zrównoważyć emigrację frakcji Polaków na Zachód. Poza tym kierunki kształcenia w naszym kraju nie będą dostosowane do potrzeb ekonomii - ocenia Jeremi Mordasewicz.

Dni wyjąwszy handlu w 2018 roku. Sprawdź, kiedy będą zamykane sklepiki

Jego zdaniem co więcej niższy wiek emerytalny obniży w jeszcze większym stopniu aktywność osób dorosłych. - Już obecnie tylko 50 procent osób w wieku 54-64 lata manipuluje - wskazuje doradca zarządu i ekspert Konfederacji Lewiatan.

- Ukraińcy są nam bardzo potrzebni i to coś znacznie więcej aniżeli tylko do prac sporadycznych, ale na stałe. Jeżeli nie chcemy, aby najbardziej przedsiębiorczy z nich wyjechali na zachód, powinniśmy im umożliwić osiedlenie się w naszym kraju wraz z rodzinami. Kiedy będą mieli tu żony i najmłodszych ich motywacja do wyjazdu do Niemiec będzie słabsza - podkreśla Mordasewicz.

Nowe przepisy

Przypomnijmy, iż od początku roku weszły nowe zasady dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy mają obowiązek informowania urzędów w przykład o wszelkich odmianach dotyczących przebiegu ich zatrudnienia. Chodzi między innymi o obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy będą mogli wykorzystać z uproszczonej procedury dotarcia do rynku pracy.

Nowe przepisy przewidują stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje tyczące klasycznych zezwoleń na fuchę, zezwoleń na pracę przelotną, oświadczeń składanych w zamysle dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia konieczności kadrowych na lokalnym branży pracy. Nowelizacja wprowadza też opłatę w wysokości trzydziestu zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Pytany na temat te zmiany Łukasz Kozłowski wskazuje, że zmiany przy prawie uczynią proces zatrudniania cudzoziemców w Polsce trudniejszym. - Ale w sprawy dotkliwego braku rąk w celu pracy wydaje się, że nie zniechęci to pracodawców do dalszego poszukiwania zatrudnionych zagranicą - dodaje.

Bezrobocie w grudniu niższe niż rok temu. Bez pracy ponad milion Polaków

- Ci Ukraińcy, którzy już teraz będą w Polsce, również spośród biegiem czasu coraz częściej będą zatrudniani w oparciu o takie umowy, które wiążą się z podleganiem ubezpieczeniom społecznym. W związku z tym oczekuję dalszego wzrostu Ukraińców ubezpieczonych w ZUS - prognozuje ekspert Pracodawców RP jak i również były członek rady nadzorczej ZUS.

Świadczenia dla Ukraińców

Przypomnijmy, że w kwietniu 2012 roku podpisano polsko-ukraińską umowę o zabezpieczeniu społecznym. Określono w niej wzory nabycia prawa do emerytury lub renty.

Osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom w Polsce i na Ukrainie, emeryturę być może uzyskać zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, jeżeli spełni warunki wymagane do nabycia prawa do odwiedzenia emerytury lub renty po tych państwach.

W tym przypadku obowiązuje maksyma sumowania okresów emerytalnych. Pozwala ona na uwzględnienie okresów zatrudniania przy nadaniu uprawnień np. do minimalnej emerytury. Wówczas zsumowane zostaną krajowe i ukraińskie okresy robocie, ale - co niesłychanie istotne – wyrównanie świadczenia do kwoty minimalnej emerytury nastąpi od kwoty zsumowanych świadczeń wypracowanych w Naszym narodzie i na Ukrainie.

Dla przykładu: jeżeli obywatel Ukrainy przepracuje 15 lat w ojczyźnie i dziesięć lat w Polsce, osiągnie okres uprawniający do minimalnej emerytury (od 1 października w Polsce wynoszący 25 lat dla mężczyzn). Następnie zsumowane zostanie świadczenie wypracowane na Ukrainie. Warunkiem wypłacanie minimalnej emerytury przez ZUS obywatelom Ukrainy jest pierwotnego stałe zamieszkanie na terenie Polski.

Jak poinformował. pl rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz, od początku obowiązywania umowy z dopłaty aż do minimalnego świadczenia korzysta przy naszym kraju zaledwie mniej więcej 260 osób.Aktualności

dlaczego w PLL LOT brak skórzanej tapierki? Krzysztof Moczulski

Dlaczego w PLL LOT brak skórzanej tapierki? Krzysztof Moczulski

- Albo bądź duży, albo znajdź niszę, w której będziesz dobry - mówi Krzysztof Moczulski, dyrektor biura podróży produktu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. To mężczyzna i jego zespół postanawiają…...

die Welt: budowa Nord Stream 2 grozi izolacją Niemiec w Europie  Wraz z świata

Die Welt: budowa Nord Stream 2 grozi izolacją Niemiec w Europie Wraz z świata

Dostali wiele euro dopłaty do samochodu. Teraz muszą oddać pieniądze Bolesny czerwiec Niemców. Od czasu aut, przez rząd, po klęskę na mundialu Niemieckie auta z silnikiem Diesla mogą znacznie potanieć…...

«Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne»  Pieniądze

«Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne» Pieniądze

- Depozyty w kasach są bezpieczne, bo ów do 100 tys. euro objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czyli o ile ktoś ma depozyt niżej tej kwoty, to w ogóle…...

debiut Getbacku na GPW. Kurs akcji wzrósł

Debiut Getbacku na GPW. Kurs akcji wzrósł

Debiut GetBacku na warszawskim parkiecie. Kursem akcji byłej spółki polskiego miliardera Leszka Czerneckiego na razie bardzo równo buja. Notowania spółki na otwarciu sesji najpierw wzrosły o 2, 05 proc.…...

dalsze kroki Brexitu  Ze świata

Dalsze kroki Brexitu Ze świata

May przejmuje kontrolę nad negocjacjami w sprawie brexitu Premier May do obywateli Unii: możecie zostać i pragniemy, żebyście zostali Londyn zamieni Europę na Azję? "Zachowamy otwarty umysł" Kontrowersyjna ustawa o brexicie…...

czym jest biologia syntetyczna?

Czym jest biologia syntetyczna?

Staram się śledzić informacje związane spośród dokonaniami współczesnej nauki. Tym chętniej, gdy dotyczą ów kredyty możliwości połączenia badań biologicznych z technologiami informatycznymi. Pewne idee to prawdziwa historia intelektualna. Obszarem…...