Brexit. Możliwe zmiany zasad bytu Brytyjczyków w Polsce  Ze świata

W związku ze zbliżającym się brexitem już wkrótce mogą zmienić się zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce - poinformował w komunikacie Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jak wskazano, obecnie na stole będą trzy scenariusze w sytuacji wyjścia Gb z Starego kontynentu Europejskiej.

Urząd przypomniał, że obecnie obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie katalogów rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Naszym narodzie przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, odmiennych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży.

"Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani istnieją zarejestrować swój pobyt po Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatelan UE" - dodano.

Realizacja tych obowiązków możliwa wydaje się bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu dzięki miejsce przebywania.

Może się to jednak zmieniać 30 marca, kiedy projektowane jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie jawi się być jednak przesądzone, czy zostanie to miało miejsce w dzisiejszym dniu i na jakich regułach. Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazał na trzy możliwe scenariusze wydarzeń.

Brexit z umową

Eksperci: brexit będzie odroczony

Pierwszy wraz z nich zakłada brexit na bazie umowy wystąpienia między Dużą Brytanią i Unią Europejską.

Przewiduje ona zapoczątkowanie okresu przejściowego od trzydzieści marca 2019 roku do odwiedzenia 31 grudnia 2020 roku. W tym czasie zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce pozostaną bez zmian. W poniższym okresie zostanie utrzymana swoboda przepływu osób pomiędzy Wielką Brytanią an UE.

Po sfinalizowaniu okresu przejściowego obywatele Ogromnej Brytanii i członkowie ich rodzin będą posiadać upoważnienie pobytu w Polsce, jeśli korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z uprawnieniem UE przed zakończeniem czasu przejściowego oraz w dalszym ciągu mieszkają w Naszym kraju.

Z kolei upoważnienie stałego pobytu będzie przysługiwać - jak wyjaśnił urząd - co do zasady po upływie pięciu latek nieprzerwanego pobytu. "Okresy legalnego pobytu lub pracy prawidłowo z prawem Unii, przypadające na czas przed zakończeniem okresu przejściowego i po nim, będą wliczane do wymaganego okresu uprawniającego do odwiedzenia nabycia prawa stałego pobytu" - czytamy.

Potwierdzeniem posiadania prawa pobytu albo prawa stałego pobytu stanie się dokument zawierający adnotację, hdy został wydany zgodnie z umową wystąpienia. Dokumenty pozostaną wydawały urzędy wojewódzkie odpowiednie ze względu na miejsce pobytu.

Brexit bez porozumienia

Możliwy jest także brexit bez zawarcia umowy między Ogromną Brytanią i Unią Europejską. Na wypadek realizacji owego scenariusza został przygotowany plan ustawy regulującej między odmiennymi status pobytowy obywateli owego państwa oraz członków pierwotnego rodzin.

Główne ulokowania przyjętego już przez rząd projektu to:

– od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. pobyt jak i również praca obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin pozostaną uznawane za legalne, jeżeli 29 marca 2019 r. będą posiadali prawo przebywania w Polsce;

– wprowadzenie nowych, dedykowanych na rzecz Brytyjczyków rodzajów zezwoleń w pobyt czasowy (na 5 lat) i stały (na czas nieokreślony), o które będzie można się ubiegać w czasie od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.;

– domniemanie posiadania prawa pobytu lub prawa stabilnego pobytu w Polsce po dniu 29 marca 2019 r. dla ludzi posiadających w tym dniu zaświadczenie na temat zarejestrowaniu pobytu obywatelan UE, dokument potwierdzający prawo trwałego pobytu, kartę pobytu lub kartę stałego pobytu fiuta rodziny obywatelan UE – uproszczenie postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy bądź stały dedykowanego Brytyjczykom;

– uprawnienie do otrzymania zezwolenia na pobyt konsekwentny po upływie 5 latek legalnego nieprzerwanego pobytu także po brexicie, na określonych warunkach;

– otrzymanie zezwolenia na pobyt zostanie uprawniało do podejmowania roboty;

– wnioski o zezwolenia na pobyt będą rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie właściwe ze względu dzięki miejsce przebywania.

Zmiana terminu

Istnieje także możliwość przesunięcia daty wyjścia Obszernej Brytanii z Unii Europejskiej. To trzeci scenariusz. Żeby do tego doszło, Wskazówka Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią musiałyby podjąć jednomyślną decyzję o wydłużeniu okresu negocjacji.

Urząd zapowiedział, że w Stolicy, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii żyjących w Polsce. Głównym tematem rozmów będą kwestie połączone z prawami pobytowymi Brytyjczyków w Polsce po brexicie.Aktualności

dlaczego w PLL LOT brak skórzanej tapierki? Krzysztof Moczulski

Dlaczego w PLL LOT brak skórzanej tapierki? Krzysztof Moczulski

- Albo bądź duży, albo znajdź niszę, w której będziesz dobry - mówi Krzysztof Moczulski, dyrektor biura podróży produktu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. To mężczyzna i jego zespół postanawiają…...

die Welt: budowa Nord Stream 2 grozi izolacją Niemiec w Europie  Wraz z świata

Die Welt: budowa Nord Stream 2 grozi izolacją Niemiec w Europie Wraz z świata

Dostali wiele euro dopłaty do samochodu. Teraz muszą oddać pieniądze Bolesny czerwiec Niemców. Od czasu aut, przez rząd, po klęskę na mundialu Niemieckie auta z silnikiem Diesla mogą znacznie potanieć…...

«Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne»  Pieniądze

«Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne» Pieniądze

- Depozyty w kasach są bezpieczne, bo ów do 100 tys. euro objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czyli o ile ktoś ma depozyt niżej tej kwoty, to w ogóle…...

debiut Getbacku na GPW. Kurs akcji wzrósł

Debiut Getbacku na GPW. Kurs akcji wzrósł

Debiut GetBacku na warszawskim parkiecie. Kursem akcji byłej spółki polskiego miliardera Leszka Czerneckiego na razie bardzo równo buja. Notowania spółki na otwarciu sesji najpierw wzrosły o 2, 05 proc.…...

dalsze kroki Brexitu  Ze świata

Dalsze kroki Brexitu Ze świata

May przejmuje kontrolę nad negocjacjami w sprawie brexitu Premier May do obywateli Unii: możecie zostać i pragniemy, żebyście zostali Londyn zamieni Europę na Azję? "Zachowamy otwarty umysł" Kontrowersyjna ustawa o brexicie…...

czym jest biologia syntetyczna?

Czym jest biologia syntetyczna?

Staram się śledzić informacje związane spośród dokonaniami współczesnej nauki. Tym chętniej, gdy dotyczą ów kredyty możliwości połączenia badań biologicznych z technologiami informatycznymi. Pewne idee to prawdziwa historia intelektualna. Obszarem…...